Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Historia Herbu Opoczna
Historia Herbu Opoczna

Urząd Miejski w Opocznie
ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
tel. +48 44 7860100 , fax. +48 44 7860111
email: umopoczno@um.opoczno.pl


Burmistrz Opoczna - Dariusz Kosno

Urząd Miejski -    NIP 7681003350
                                 REGON
000523755

Gmina Opoczno - NIP 7681717575
                                  REGON 590648379

 

Gmina wiejsko miejska. 
Powierzchnia gminy to 19045 ha Liczba ludności 34 327

Herb Gminy Opoczno
 

 

INFORMACJA

Urząd Miejski w Opocznie informuje, iż Biuro Obsługi Interesanta
z dniem 07 maja 2020 r.
zostało przeniesione do budynku obok
tj. byłych pomieszczeń po Straży Miejskiej.

Budynek F- wejście od ul. Staromiejskiej.

Godziny otwarcia pozostają bez zmian.

Za wszelkie utrudnienia przepraszamy.

Informujemy że od dnia 20.04.2020 zostanie
otwarta Kasa Urzędu Miejskiego w Opocznie.
Kasa będzie czynna we wszystkie robocze dni tygodnia w godzinach:

Poniedziałek  od 8:00 do 14:30

Wtorek           od 8:00 do 15:30

Środa              od 8:00 do 14:30

Czwartek        od 8:00 do 14:30

Piątek             od 8:00 do 13:30

z przerwą techniczną w godzinach od 12 tej – 13-tej

Wszystkie osoby przychodzące do kasy zobowiązane są  do noszenia maseczki zakrywającej usta i nos oraz  dezynfekowania rąk płynem dezynfekującym dostępnym przy wejściu do kasy. Do budynku gdzie znajduje się kasa (osoby korzystające z usług kasy),  mogą wejść maksymalnie dwie osoby, zachowując odstęp minimum 2 m. Przy kasie może znajdować się tylko jedna osoba.

Urząd Stanu Cywilnego bezpośrednio obsługuje interesantów wyłącznie w sprawach pilnych tj. ZGŁOSZENIA ZGONU OSOBY.

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP.

PODANIA O WYDANIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO należy składać za pośrednictwem platformy ePUAP lub korespondencyjnie.

W pozostałych sprawach pracownicy USC są do Państwa dyspozycji pod numerami telefonów:  44 7860 110;  44 7860 140 .

Zaplanowane śluby cywilne odbędą się w ustalonym terminie, jednak z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne informujemy, iż do sali ślubów mogą wejść TYLKO Państwo Młodzi i Świadkowie. W przeciwnym razie możliwa jest, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z kierownikiem USC, zmiana terminu ślubu.

Zostań w Domu !!! , Załatw sprawę za pośrednictwem Internetu !!!

Szanowni Mieszkańcy,

Z uwagi na potencjalną możliwość rozprzestrzeniania się  koronawirusa SARS-CoV-2 apeluję aby w miarę możliwości ograniczyć osobiste załatwianie spraw administracyjnych w Urzędzie Miejskim w Opocznie oraz jednostkach podległych. 

Osoby z objawami przeziębienia: – gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni oraz zmęczeniem proszę o pozostanie w domach.

Jeśli zdecydują sie Państwo na wizytę w Urzędzie Miejskim w Opocznie, to informuję że w każdym Budynku Urzędu Miejskiego w Opocznie znajdują się dozowniki z substancją dezynfekująca.
PROSIMY O STOSOWANIE DOZOWNIKÓW W CELU DEZYNFEKCJI RĄK.

Zachęcam Państwa do korzystania z dostępnych narzędzi załatwiania spraw administracyjnych za pomocą:

Internetu  – (wiadomości e-mail, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)
Złóż pismo do Urzędu Miejskiego w Opocznie na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP to: /0l9o63xmuq/SkrytkaESP

 

Można również skorzystać z platformy https://eurzad.um.opoczno.pl

 

adres mail urzędu : umopoczno@um.opoczno.pl

 

Telefonu – wykaz numerów dostępny na stronie: http://bip.opoczno.pl/wydzialy/zespoly-urzedu-miejskiego

 

W obecnej sytuacji zachęcam Państwa również do regulowania zobowiązań finansowych wobec Gminy za pomocą bankowości elektronicznej – indywidualny numer konta znajduje się  na Państwa decyzjach podatkowych.

Proszę Państwa o zrozumienie zaistniałej sytuacji. Wszystkie podejmowane działania są działaniami prewencyjnymi w celu zminimalizowania możliwości wystąpienia i rozprzestrzeniania się wirusa na terenie Gminy Opoczno.

Burmistrz Opoczna
Dariusz Kosno 

KOMUNIKATY

 • pdf Kwarantanna-15-03-druk cb_pol.pdf - Od 15 marca po powrocie do Polski będziesz zobowiązany(-a) poddać się obowiązkowej 14-dniowej kwarantannie. Co to oznacza?
 • pdf Kwarantanna-15-03-druk cb_en.pdf - From 15 March, after returning to Poland you will be required to undergo mandatory 14-day quarantine. What does this mean?
 • pdf Kwarantanna-15-03-druk cb_ru.pdf - С 15 марта после возвращения в Польшу на Тебя распространяется обязательство прохождения 14-дневного карантина. Что это означает?
 • pdf Kwarantanna-15-03-druk cb_ua.pdf - Від 15 березня після повернення до Польщі Ви будете зобов'язані пройти обов'язковий 14-денний карантин. Що це означає?
 • pdf Zarządzenie Nr 94.pdf - Zarządzenie Nr 94 Prezesa Rady Ministrów w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP

KOMUNIKAT BURMISTRZA OPOCZNA
z dnia 16 marca 2020 r.

ws. czasowego zamknięcia targowiska miejskiego w rejonie ul. Szewskiej, ul. Targowej i Al. Sportowej w Opocznie.

W związku z rozprzestrzenianiem się koronowirusa COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców gminy i osób korzystających z placu targowego:

targowisko miejskie funkcjonujące w rejonie ul. Szewskiej, ul. Targowej
i Al. Sportowej w Opocznie
zostaje zamknięte na czas obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego ogłoszonego rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 433).

Informacja nt. funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie od dnia 13.03.2020

... -> Aktualności - Koronawirus w Opocznie <- ...

Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie wprowadza zmianę w funkcjonowaniu Ośrodka od dnia 13.03.2020 r.
Ze względu na zarządzenie wydane przez Wojewodę Łódzkiego w dniu 12.03.2020 r. wydanego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 374)
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie informuje, że WSZYSTKIE WNIOSKI BĘDĄ PRZYJMOWANE ZARÓWNO W WERSJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ W WERSJI PAPIEROWEJ. WNIOSKI ZOSTANĄ UDOSTĘPNIONE W FORMIE EDYTOWANEJ DO POBRANIA NA STRONIE BIP MGOPS W OPOCZNIE POD ADRESEM HTTP://OPS.OPOCZNO.PL/BIP
Wnioski w formie papierowej będą przyjmowane za pośrednictwem SKRZYNKI ZNAJDUJĄCEJ SIĘ PRZED WEJŚCIEM GŁÓWNYM DO BUDYNKU MGOPS W OPOCZNIE, ul. Mikołaja Kopernika 3, 26-300 Opoczno. Petenci będą przyjmowani tylko w sytuacji wyjątkowej.
W razie nagłej potrzeby uruchomiony został kontakt całodobowy pod numerem:
607-286-671.

 

Zarządzenia i informacje Wojewody Łódzkiego - aktualizacja 15.03.2020 r.

 • pdf Zmiana.pdf - Zmiany dotyczące obsługi interesantów w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi
 • pdf Procedura_1.pdf - Procedura dla podmiotów prowadzących placówki udzielające wsparcia osobom bezdomnym
 • pdf Instrukcja_4.pdf - Instrukcja dotycząca wsparcia osób w kryzysie bezdomności w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
 • pdf Instrukcja_3.pdf - Instrukcja pomocy żywnościowej dla osób potrzebujących objętych kwarantanną
 • pdf Informacja_1.pdf - w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w okresie zagrożenia epidemicznego zakazuje się organizowania zgromadzeń
 • pdf Informacja_2.pdf - w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego w okresie stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażaniem wirusem SARS-CoV-2 wykonywanie zadań przez urząd administracji publicznej lub jednostkę organizacyjną wykonującą zadania o charakterze publicznym, może podlegać ograniczeniu
 • pdf Polecenie_1.pdf - Polecenie Wojewody Łódzkiego - W celu zapewnienia pomocy osobom, wymagającym wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2, w szczególności osobom starszym, samotnym, niepełnosprawnym, bezdomnym
 • pdf Instrukcja_1.pdf - Instrukcja Wojewody Łódzkiego dotycząca realizacji usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, w tym z zaburzeniami psychicznymi w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
 • pdf Instrukcja_2.pdf - Instrukcja Wojewody Łódzkiego dotycząca sposobu organizacji placówek zapewniających schronienie w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2
 • pdf Nr_54_2020.pdf - Zarządzenie nr 54/2020 Wojewody Łódzkiego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie zawieszenia organizowania imprez artystycznych i rozrywkowych na terenie województwa łódzkiego
 • pdf Pismo.pdf - Pismo do wójtów, burmistrzów, prezydentów w sprawie koronawirusa
 • pdf Zalecenie_1.pdf - Pilne zalecenie Wojewody Łódzkiego - zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobków oraz klubów dziecięcych
 • pdf Zalecenie_2.pdf - Pilne zalecenie Wojewody Łódzkiego - zawieszenie działalności instytucji pomocy społecznej

Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

 • pdf Zarządzenie 6_2020.pdf - Zarządzenie Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dn. 12.03.2020 r.

Komunikat Starosty Opoczyńskiego do mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego

 • pdf Komunikat_1.pdf - Komunikat Starosty Opoczyńskiego z dn. 12 marca 2020 r.
 • pdf Komunikat_2.pdf - Komunikaty Starostwa Powiatowego w Opocznie z dn. 16 marca 2020 r.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Opocznie

 • pdf Informacja.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu: Kraśnica, Januszewice, Opoczno, Stacja PKP Idzikowice
 • pdf kontakt PSSE.pdf - Informacja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Opocznie informuje
 • pdf skan_20200317_151300.pdf - Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie - osoby podlegające kwarantannie

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY OPOCZNO

Uprzejmie informujemy, iż na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia Radzie Miejskiej raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii oraz uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.

Sesja Rady Miejskiej w Opocznie, na której został przedstawiony raport odbyła się w dniu 29 maja 2020 r.

Nad przedstawionym raportem o stanie gminy zostanie przeprowadzona debata podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała Rady Miejskiej w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Opoczna.

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem o stanie Gminy Opoczno za 2019 rok, załączonym do niniejszego komunikatu.

Raport o stanie Gminy Opoczno za rok 2019

 • pdf Raport.pdf - Raport o stanie Gminy Opoczno za rok 2019

Raport o stanie Gminy Opoczno za rok 2018

 • pdf Raport.pdf - Raport o stanie Gminy Opoczno za rok 2018

Wszelkie awarie oświetlenia ulicznego z terenu Miasta i Gminy Opoczno
należy zgłaszać pod nr telefonu 501-180-151 , 502-143-905
lub za pomocą formularza elektronicznego


Kontakt ze Schroniskiem Dla Zwierząt w Różannie pod numerem telefonu: 607 330 300