Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Burmistrz Opoczna uprzejmie informuje, że z dniem 1 października 2019 roku naliczaniem dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych zajmował się będzie Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie.

W związku z powyższym od 1 października 2019 roku wnioski o przyznanie powyższych dodatków należy składać do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie, ul. Kopernika 2, tel. 44 755 24 93.

Informacja Państwowego Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego w Opocznie

  • pdf Informacja.pdf - Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu: Kraśnica, Januszewice, Opoczno

Raport o stanie Gminy Opoczno za rok 2018

  • pdf Raport.pdf - Raport o stanie Gminy Opoczno za rok 2018
Historia Herbu Opoczna
Historia Herbu Opoczna

Urząd Miejski w Opocznie
ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
tel. +48 44 7860100 , fax. +48 44 7860111
email: umopoczno@um.opoczno.pl


Burmistrz Opoczna - Dariusz Kosno

Urząd Miejski -    NIP 7681003350
                                 REGON
000523755

Gmina Opoczno - NIP 7681717575
                                  REGON 590648379

 

Gmina wiejsko miejska. 
Powierzchnia gminy to 19045 ha Liczba ludności 34 327

Herb Gminy Opoczno
 

 

Wszelkie awarie oświetlenia ulicznego z terenu Miasta i Gminy Opoczno
należy zgłaszać pod nr telefonu 501-180-151 , 502-143-905
lub za pomocą formularza elektronicznego


Kontakt ze Schroniskiem Dla Zwierząt w Różannie pod numerem telefonu: 607 330 300