Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

INFORMACJA

Uprzejmie informujemy, że w dniu 22 maja 2017 roku t.j. poniedziałek w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Opocznie nastąpi przerwa w dostawie energii elektrycznej. W związku z tym  wystąpią utrudnienia w obsłudze interesantów. W tym dniu nie będzie możliwy kontakt elektroniczny. Mogą wystąpić problemy z kontaktem telefonicznym oraz z załatwieniem niektórych spraw. Kasa urzędu  również będzie nieczynna. Niezbędnych wpłat w tym dniu można dokonać w Banku Spółdzielczym Ziemi Piotrkowskiej przy ul. Perzyńskiego 5 w Opocznie.

Za utrudnienia przepraszamy.  

O G Ł O S Z E N I E
Ważna informacja dla osób zamieszkałych lub prowadzących działalność w Opocznie przy ulicach: Armii Ludowej, Janka Krasickiego, Przodowników Pracy.

Informuję, że w Urzędzie Miejskim w Opocznie przygotowywany jest projekt uchwały zmieniającej nazwy wyżej wymienionych ulic.
Zmiany nazw ulic wynikają z ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez
nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa nakazuje dokonanie zmiany nazw do dnia 3 września 2017 r. Art. 5 wskazanej ustawy stanowi, że pisma oraz postępowania sądowe i administracyjne w sprawach dotyczących zmiany nazwy, dokonanej na mocy ustawy, zmiany w księgach wieczystych, rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych będą wolne od opłat, a dokumenty zawierające dotychczasową nazwę zachowują ważność i będą podlegały wymianie po upływie terminu ich ważności. Mieszkańcy będą jednak ponosić koszty związane z wymianą
tabliczek adresowych z numerem porządkowym, szyldów, wizytówek, papieru firmowego, koszty poinformowania nadawców korespondencji, koszty zmiany ogłoszeń, reklam itp. Projekt uchwały przygotowywany jest w Wydziale Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6, budynek CI piętro, tel. 44 7363130.
Mieszkańcy mogą zgłaszać propozycje nowej nazwy ulicy do dnia 26 maja 2017 r. e-mailem na adres: jacenty.lasota@um.opoczno.pl lub
beata.glabala@um.opoczno.pl.
Uchwalenie zmiany nazw planowane jest na czerwcowej sesji Rady Miejskiej.

Ogłoszenia o przetargach

  • pdf Ogłoszenie o przetargu działki ul. Błonie.pdf - Ogłoszenie o przetarguBurmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 346/1 o pow. 0,0993 ha położonej w obr. 20 m. Opoczno przy ul. Błonie 11
  • pdf Ogłoszenie o przetargu działki ul. Żytnia.pdf - Ogłoszenie o przetarguBurmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 90/2, 95/6, 97/9, 92/3 i 88/7 o łącznej pow. 0,4273 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Żytniej
  • pdf Ogłoszenie o przetargu działki 38 na 2.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 38/2 o pow. 0,0911 ha położonej w obr. 13 m. Opoczno przy ul. Św. Maksymiliana Kolbe
Historia Herbu Opoczna
Historia Herbu Opoczna

Urząd Miejski w Opocznie
ul. Staromiejska 6 26-300 Opoczno
tel. +48 44 7363100 , fax. +48 44 7363111
email: umopoczno@um.opoczno.pl


Burmistrz Opoczna - Rafał Janusz Kądziela

Urząd Miejski -    NIP 7681003350
                                 REGON
000523755

Gmina Opoczno - NIP 7681717575
                                  REGON 590648379

 

Gmina wiejsko miejska. 
Powierzchnia gminy to 19045 ha Liczba ludności 35001

Herb Gminy Opoczno
 

 

WAŻNE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

grafika

W związku ze zmianą Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Opocznie informujemy, że z dniem  2 lutego 2016 r. zakres zadań dotyczący:

- rejestracji działalności gospodarczej,

- wydawania zezwoleń i licencji na transport drogowy,

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,

zostaje przeniesiony z Wydz. R.M. i Z.P. do  Zespołu Spraw Społecznych i Ochrony Ludności, który mieści się w Miejskim Domu Kultury w Opocznie,  ul. Biernackiego 4.  (I piętro pok. 23) tel. /+48 44/ 736 31 38

 

Wszelkie awarie oświetlenia ulicznego z terenu Miasta i Gminy Opoczno
należy zgłaszać pod nr telefonu 501-180-151 lub 510-158-917.

Osoba do kontaktu Pan Sławomir Czarnecki

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Opocznie.