Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza Opoczna

  • pdf Jakóbczyk_S.pdf - Sławomir JAKÓBCZYK - Dyrektor Wydziału Rolnictwa
  • pdf Snopczyński_A.pdf - Andrzej SNOPCZYŃSKI - Naczelnik Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego [cofnięcie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych]

Zarządy Spółek

  • pdf Jędrasik_M.pdf - Marcin JĘDRASIK - Prezes Zarządu ZGM sp. z o.o. w Opocznie [rozpoczęcie]

Kierownicy jednostek

  • pdf Szymczyk_K.pdf - Katarzyna SZYMCZYK - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - kierownik działu pomocy środowiskowej [zakończenie]
  • pdf Kurowska_W.pdf - Wiesława KUROWSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - p.o. dyrektora [rozpoczęcie]
  • pdf Rogulska_B.pdf - Beata ROGULSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - p.o. dyrektora [zakończenie]
  • pdf Karbownik_E.pdf - Elżbieta KARBOWNIK - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - główny księgowy [zakończenie]
  • pdf Rogulska_B.pdf - Beata ROGULSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - p.o. dyrektora [rozpoczęcie]
  • pdf Rogulska_B.pdf - Beata ROGULSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - zastępca dyrektora [zakończenie]
  • pdf Skorupska_E.pdf - Edyta SKORUPSKA - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Opocznie - dyrektor [rozpoczęcie]

Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Opocznie