Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

  • pdf POŚ - 2018.pdf - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno na lata 2018 – 2021 z perspektywą do roku 2025
  • pdf Raport - POŚ. pdf - Raport z realizacji w latach 2015-2016 Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno na lata 2014 -2017 z perspektywa do roku 2021.
  • pdf Prognoza-2014.pdf - Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Opoczno na lata 2014 - 2017 z perspektywą do roku 2021
  • pdf POŚ -2014.pdf - Program Ochrony Środowiska dla gminy Opoczno na lata 2014 - 2017 z perspektywą do roku 2021
  • pdf Raport- POŚ -2014..pdf - Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015 za lata 2012 - 2013
  • pdf Raport -POŚ-2011.pdf - Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska w Gminie Opoczno- 2011
  • pdf Raport -POŚ-2009.pdf - Raport z realizacji programu Ochrony Środowiska w Gminie Opoczno- 2009
  • pdf Prognoza POŚ-2009.pdf - Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla gminy Opoczno
  • pdf POŚ-2009.pdf - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno - 2009
  • pdf POS Opoczno 2004.pdf - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Opoczno na lata 2004-2015