Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

Link do  strony internetowej „ Baza danych o ocenach oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko"

http://soos.gdos.gov.pl/web/guest/home