Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenia na posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz.15.30 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
 2. Kontrola realizacji zadań inwestycyjnych za 2018 rok.
 3. Kontrola zasadności wydatków na szkoły prywatne finansowane z budżetu Gminy Opoczno w roku 2018.
 4. Zapytania i wolne wnioski.

Wiceprzewodniczący Komisji
Robert Grzesiński


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 16 kwietnia 2019 r. o godz. 16.30 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
 2. Rozpatrzenie skargi Pani E.S. i M. W-K. z dnia 5.02.2019 r. na Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie.
 3. Zapytania i wolne wnioski.

Wiceprzewodnicząca Komisji
Jolanta Łuczka - Nita


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
 2. Funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.
 3. Opieka zdrowotna w szkołach.
 4. Analiza wydatków budżetowych Gminy Opoczno na cele ochrony przeciwpożarowej - sprawozdanie finansowe za 2018r.
 5. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
 2. Funkcjonowanie Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok.
 3. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich.
 4. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę /stan zdrowotny dzieci/ - informacja.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 8.30 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
 2. Rekrutacja do szkół.
 3. Bezpieczeństwo w gminie - zachowania wśród nieletnich.
 4. Opieka zdrowotna w szkołach prowadzonych przez gminę.
 5. Funkcjonowanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Wiceprzewodnicząca Komisji
Jolanta Łuczka - Nita


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2019 r. o godz. 12.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca marca br.
 2. Bezpieczeństwo w gminie ze szczególnym uwzględnieniem przestępczości wśród nieletnich.
 3. Działania na rzecz poprawy jakości powietrza w Gminie Opoczno.
 4. Stan sanitarno - weterynaryjny na terenie gminy Opoczno.
 5. Informacja z działalności OSP z terenu gminy Opoczno w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2018.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola


 

Zaproszenie na posiedzenie sesji Rady Miejskiej w Opocznie