Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na XLI sesję Rady Miejskiej w Opocznie, zwołaną w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, która odbędzie się w dniu 27 lutego 2018r. o godz. 9.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad
2. Wybór sekretarza obrad.
3. Przedłożenie porządku obrad.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.

5. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie.

6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Opocznie
Wiesław Wołkiewicz

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie