Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zawiadomienie o komisjach Rady Miejskiej w Opocznie

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU

KOMISJI Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 21 września 2020 r. o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Analiza sprawozdań finansowych wybranych instytucji pożytku publicznego za 2019 r.
 4. Wydatki związane z funkcjonowaniem stołówek szkolnych.
 5. Koszty dowozu dzieci do szkół.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz


 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 22 września 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Szkody łowieckie oraz gospodarowanie zasobami leśnymi na terenie gminy Opoczno.
 4. Informacja dotycząca Spółek Wodnych w gminie Opoczno.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola


 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI REWIZYJNEJ
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 22 września 2020 r. o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca sierpnia br.
 4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem z audytu w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Opocznie - c.d.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera


 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 23 września 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Informacja na temat mieszkaniowego zasobu gminy oraz komunalnych lokali użytkowych (sprzedaż, najem, zaległości czynszowe, analiza stanu technicznego).
 4. Realizacja polityki mieszkaniowej miasta.
 5. Dodatki mieszkaniowe, wykonanie za okres 5 lat – analiza.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.
 8. WIZJA LOKALNA przy ul. Kolberga (zamiana nieruchomości) i ul. Kuligowskiej (zakup nieruchomości). Spotkanie radnych /członków komisji/  o godz. 12.00 pod siedzibą Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Rożenek


 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 24 września 2020 r. o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 3. Świetlica środowiskowa „PINOKIO”.
 4. Dowóz dzieci i młodzieży do szkół.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie