Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenie na komisje Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 21 października 2019 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego  w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.
 2. Informacja z przebiegu wypoczynku letniego.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 4. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu  21 października 2019 r. o godz. 12.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.
 2. Czystość i porządek w gminie.
 3. Informacja z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 21 października 2019 r. o godz.  15.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.
 2. Kontrola wydatków na sport za 2018 rok.
 3. Zapytania i wolne wnioski.
 4. Kontrola na miejscu (wizja lokalna) dotycząca zakupu drogi na Wymysłów w kierunku CMK.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 22 października 2019 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego  w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.
 2. Informacja na temat realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 4. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 22 października 2019 r. o godz. 15.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca lipca i września br.
 2. Zapoznanie się ze skargą Pani A.W. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie - c.d.
 3. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 23 października 2019 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego  w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.
 2. Informacja na temat wypoczynku letniego uczniów. 
 3. Realizacja zadań oświatowych w Gminie Opoczno za 2018/2019 oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.
 4. Stan sanitarny, ilość zachorowań, higiena oraz promocja zdrowia.
 5. Opieka zdrowotna w Gminie Opoczno w roku 2019.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Robert Grzesiński


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 24 października 2019 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.
 2. Informacja na temat realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 4. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Rożenek


 

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Opocznie