Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenie na komisje Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 15.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2019 r.
 2. Sprawozdanie z pracy komisji za II półrocze 2019 r.
 3. Kontrola sprzedaży i kupna nieruchomości przez Gminę.
 4. Zapoznanie się z pismem dotyczącym funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2020 r. o godz. 16.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2019 r.
 2. Wypracowanie stanowiska w sprawie skargi Pani A.W. na Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie z dnia 27 sierpnia 2019 r.
 3. Sprawozdanie z pracy komisji za 2019 rok.
 4. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2019 r.
 2. Sprawozdanie z pacy komisji za 2019 r.
 3. Straż Miejska – wydatki i wpływy.
 4. Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej za 2019 r.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu  27 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2019 r.
 2. Sprawozdanie z pracy komisji za 2019 r.
 3. Straż Miejska – efekty realizacji zadań.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2019 r.
 2. Sprawozdanie z pracy komisji za 2019 r.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 4. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 28 stycznia 2020 r. o godz. 12.00 w sali USC Urzędu Miejskiego  w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2019 r.
 2. Sprawozdanie z pracy komisji za 2019 r.
 3. Straż Miejska – wydatki i wpływy.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Andrzej Rożenek


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 8.30 w sali USC Urzędu Miejskiego  w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z miesiąca grudnia 2019 r.
 2. Sprawozdanie z pracy komisji za 2019 r.
 3. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 4. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Robert Grzesiński

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Opocznie