Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zawiadomienie o komisjach Rady Miejskiej w Opocznie

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 8 grudnia 2020r. o godz. 11.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Wypracowanie opinii na temat projektu budżetu Gminy Opoczno na 2021 rok. Zaopiniowanie wniosków komisji Rady do projektu budżetu.
  3. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz


 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI Skarg, wniosków i petycji
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE
W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 11 grudnia 2020r. o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

Tematyka posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia
  2. Przyjęcie porządku posiedzenia.
  3. Przyjęcie protokołu z miesiąca października br.
  4. Zapoznanie się ze skargą Pani. D.Z.Ł., dotyczącą funkcjonowania MGOPS, z dnia 27.11.2020r.
  5. Zapoznanie się z anonimową skargą podpisaną „Pracownicy MGOPS w Opocznie”, z dnia 26.10.2020r.
  6. Zapytania i wolne wnioski.
  7. Zamknięcie posiedzenia. 

Przewodniczący Komisji
 Tomasz Kopera

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie