Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Opocznie

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 23 października 2017 r. o godz. 8.30 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.  

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.
 2. Informacja na temat organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 3. Stawki podatkowe na 2018 rok.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodnicząca Komisji
Alicja Szczepaniak


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 23 października 2017 r. o godz. 11.30 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.
 2. Informacja z przebiegu wypoczynku letniego.
 3. Stawki podatkowe i opłaty lokalne na 2018 rok.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Wiesław Turek


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 24 października 2017 r. o godz. 9.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.
 2. Czystość i porządek w gminie.
 3. Informacja z wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 4. Uchwalenie podatków i opłat lokalnych na 2018 rok.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 6. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 24 października 2017 r. o godz. 11.30 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.
 2. Informacja na temat realizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży.
 3. Stawki podatkowe na 2018 rok.
 4. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 5. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Robert Grzesiński


 

Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, które odbędzie się w dniu 26 października 2017 r. o godz. 9.00 w sali kameralnej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie, ul. Biernackiego 4.

Tematyka posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z miesiąca sierpnia i września br.
 2. Ocena wypoczynku letniego uczniów.
 3. Realizacja zadań oświatowych w Gminę Opoczno za 2017/2018 oraz wyniki egzaminów zewnętrznych.
 4. Stan sanitarny, ilość zachorowań, higiena oraz promocja zdrowia.
 5. Stawki podatkowe na 2018 rok.
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję Rady Miejskiej.
 7. Zapytania i wolne wnioski.

Przewodniczący Komisji
Eugeniusz Łączek