Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zaproszenie na posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Opocznie

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie zapraszam na XLVII sesję Rady Miejskiej w Opocznie, zwołaną w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym, która odbędzie się w dniu 1 sierpnia 2018r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie obrad.
  2. Wybór sekretarza obrad.
  3. Przedłożenie porządku obrad.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2018.
  5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVI/149/08 w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Opocznie.
  6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Opocznie

Wiesław Wołkiewicz