Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Jednostki organizacyjne
(+48 44) 7361410 Miejski Dom Kultury im. T.Sygietyńskiego w Opocznie
(+48 44) 7552319 Muzeum Regionalne w Opocznie
(+48 44) 7552566 
(+48 44) 7553073
Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie
(+48 44) 7544031
(+48 44) 7552493
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie
(+48 44) 7541843
(+48 44) 7470110
Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno
 (+48 44) 7361131 Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala" w Opocznie