Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Anna Zięba Przewodnicząca Rady Miejskiej
2 Jerzy Pręcikowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
3 Zbigniew Sobczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
4 Jakub Biernacki Radny Rady Miejskiej
5 Tadeusz Brola Radny Rady Miejskiej
6 Jadwiga Figura Radna Rady Miejskiej
7 Krzysztof Grabski Radny Rady Miejskiej
8 Robert Grzesiński Radny Rady Miejskiej
9 Tomasz Kopera Radny Rady Miejskiej
10 Jolanta Łuczka-Nita Radna Rady Miejskiej
11 Andrzej Pacan Radny Rady Miejskiej
12 Andrzej Rożenek Radny Rady Miejskiej
13 Tomasz Rurarz Radny Rady Miejskiej
14 Marek Sijer Radny Rady Miejskiej
15 Marek Statkiewicz Radny Rady Miejskiej
16 Alicja Szczepaniak Radna Rady Miejskiej
17 Aneta Wdówka Radna Rady Miejskiej
18 Beata Wiktorowicz Radna Rady Miejskiej
19 Mieczysław Wojciechowski Radny Rady Miejskiej
20 Wiesław Wołkiewicz Radny Rady Miejskiej
21 Jan Zięba Radny Rady Miejskiej