Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

 • pdf Ogłoszenie działka 498.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 498 o pow. 0,0739 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Popiełuszki 14.
 • pdf Regulamin przetargu 498.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 498 w obr. 7 m. Opoczno
 • pdf Ogłoszenie działka 435.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 435 o pow. 0,0834 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Św. Marii Magdaleny 8.
 • pdf Regulamin przetargu 435.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 435 w obr. 7 m. Opoczno
 • pdf Ogłoszenie działka 52 na 1 i 59.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Opoczno oznaczonych numerami działek 52/1 o powierzchni 0,9750 ha i działki 59 o powierzchni 0,1858 ha położonych w obr. 19 m. Opoczno przy ul. Wałowej.
 • pdf Regulamin przetargu 52 na 1 i 59.pdf - R E G U L A M I N pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Opoczno oznaczonych numerami działek 52/1 o powierzchni 0,9750 ha i działki 59 o powierzchni 0,1858 ha położonych w obr. 19 m. Opoczno przy ul. Wałowej.
 • pdf Wykaz do dzierżawy III 2020.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 12.03. 2020 r. do dnia 02.04.2020 r.
 • pdf Wykaz do użyczenia III 2020.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do użyczenia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 12.03.2020 r. do dnia 02.04 2020 r.
 • pdf wykaz z dnia 20 lutego 2020.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 20 lutego 2020 r. do 12 marca 2020 r.
 • pdf Wykaz do dzierżawy II 2020.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 20 lutego 2020 r. do dnia 12 marca 2020 r.
 • pdf Wykaz z 23 stycznia 2020.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 23 stycznia 2020 r. do 13 lutego 2020 r.
 • pdf Nieruchomości do wydzierżawienia 1.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 23.01.2020 roku do dnia 13.02.2020 roku.
 • pdf Nieruchomości do wydzierżawienia 1.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 12.12.2019 roku do dnia 02.01.2020 roku.
 • pdf wykaz 12 grudnia 2019.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 12 grudnia 2019 r. do 02 stycznia 2020 r.
 • pdf Nieruchomości do wydzierżawienia 1.pdf - Wykaz Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia – przekazania aportem. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 14 listopada 2019 r. do 05 grudnia 2019 r.
 • pdf Nieruchomości do wydzierżawienia 1.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 07.11.2019 roku do dnia 28.11.2019 roku.
 • pdf wykaz z dnia 07 listopada.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 07 listopada 2019 r. do 28 listopada 2019 r.

W tym dziale znajdą Państwo informacje dotyczące przetargów ustnych na sprzedaż gruntów, dzierżaw gruntów należących do Gminy Opoczno.