Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

 • pdf Ogłoszenie o przetargu obr. 23.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Opoczno oznaczonych numerami działek 606/4 i 606/6 o łącznej powierzchni 4,4489 ha i działki 606/7 o powierzchni 3,1891 ha położonych w obr. 23 m. Opoczno.
 • pdf Regulamin przetargu obr. 23.pdf - R E G U L A M I N drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Opoczno oznaczonych numerami działek 606/4 i 606/6 o łącznej powierzchni 4,4489 ha i działki 606/7 o powierzchni 3,1891 ha położonych w obr. 23 m. Opoczno.
 • pdf Ogłoszenie o przetargu działki ul. Żytnia.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 90/2, 95/6, 97/9, 92/3 i 88/7 o łącznej pow. 0,4273 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Żytniej.
 • pdf Regulamin przetargu ul. Żytnia.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek 90/2, 95/6, 97/9, 92/3 i 88/7 w obr. 7 m. Opoczno
 • pdf Ogłoszenie o przetargu działka 346 na 1.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 346/1 o pow. 0,0993 ha położonej w obr. 20 m. Opoczno przy ul. Błonie.
 • pdf Regulamin przetargu 346 na 1.pdf - Regulamin drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 346/1 w obr. 20 m. Opoczno
 • pdf Ogłoszenie o przetargu działka 887.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 887 o pow. 0,1120 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy skrzyżowaniu ulic Św. Marka, Kwiatowa i Różana.
 • pdf Regulamin przetargu 887.pdf - Regulamin drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 887 w obr. 7 m. Opoczno
 • pdf wykaz z dnia 14 listopada 2018.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 14 listopada 2018 r. do 05 grudnia 2018 r.
 • pdf Nieruchomości do wydzierżawienia 2.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 14.11.2018 roku do dnia 05.12.2018 roku.
 • pdf Nieruchomosci do wydzierżawienia.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 17.10.2018 roku do dnia 07.11.2018 roku.
 • pdf wykaz z dnia 17 października 2018 r.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 17 października 2018 r. do 07 listopada 2018 r.
 • pdf Nieruchomości do użyczenia.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do nieodpłatnego użyczenia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 03.10.2018 roku do dnia 24.10.2018 roku.
 • pdf Nieruchomosci do wydzierżawienia.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 03.10.2018 roku do dnia 24.10.2018 roku.
 • pdf wykaz z dnia 03.10.2018 r..pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 03 października 2018 r. do 24 października 2018 r. r.
 • pdf Nieruchomości do użyczenia.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do nieodpłatnego użyczenia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 19.09.2018 roku do dnia 10.10.2018 roku.
 • pdf Nieruchomosci do wydzierżawienia.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 19.09.2018 roku do dnia 10.10.2018 roku.
 • pdf wykaz z dnia 19 września.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 19 września 2018 r. do 10 października 2018 r. r.
 • pdf Nieruchomosci do wydzierżawienia.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 11.07.2018 roku do dnia 01.08.2018 roku.
 • pdf Nieruchomości do użyczenia.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 121 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do nieodpłatnego użyczenia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 11.07.2018 roku do dnia 01.08.2018 roku.
 • pdf wykaz z dnia 11 lipca 2018.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 11 lipca 2018 r. do 01 sierpnia 2018 r. r.

W tym dziale znajdą Państwo informacje dotyczące przetargów ustnych na sprzedaż gruntów, dzierżaw gruntów należących do Gminy Opoczno.