Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

  • pdf Grunty do wydzierżawienia.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 04 października 2017 roku do dnia 25 października 2017 roku.
  • pdf wykaz 27 wrześąnia 2017.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych: gruntowych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 27 września 2017 r. do 18 października 2017 r.
  • pdf Ogłoszenie o przetargu 1007.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 1007 o pow. 0,8432 ha położonej w obr. 6 m. Opoczno przy ul. Inowłodzkiej.
  • pdf Ogłoszenie o przetargu działka 3 na 1.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 3/1 o pow. 0,1446 ha położonej w obr. 13 m. Opoczno przy ul. Granicznej.
  • pdf Ogłoszenie o przetargu - Modrzew.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy ustny, nieograniczony przetarg na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie nr 0018 Modrzew gmina Opoczno.
  • pdf Ogłoszenie o przetargu działki ul. Żytnia.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 90/2, 95/6, 97/9, 92/3 i 88/7 o łącznej pow. 0,4273 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Żytniej.

W tym dziale znajdą Państwo informacje dotyczące przetargów ustnych na sprzedaż gruntów, dzierżaw gruntów należących do Gminy Opoczno.