Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

 • pdf wykaz z dnia 06 grudnia 2017 r.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 06 grudnia 2017 r. do 27 grudnia 2017 r.
 • pdf Nieruchomosci do wydzierżawienia.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 08.11. 2017 roku do dnia 29.11. 2017 roku.
 • pdf wykaz 08 listopada2017 r.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych: gruntowych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 08 listopada 2017 r. do 29 listopada 2017 r.
 • pdf Nieruchomości do użyczenia.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do nieodpłatnego użyczenia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 08.11. 2017 roku do dnia 29.11. 2017 roku.
 • pdf Grunty do wydzierżawienia.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2016 roku poz. 2147 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do wydzierżawienia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 04 października 2017 roku do dnia 25 października 2017 roku.
 • pdf wykaz 27 wrześąnia 2017.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych: gruntowych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 27 września 2017 r. do 18 października 2017 r.
 • pdf Skan działek do sprzedaży.pdf - Działki 213/1, 213/3, 80/3, 80/5, 80/7, 54/6 i 54/8 o łącznej pow. 0,5828 ha położonej w obr. 6 m. Opoczno przy ul. Partyzantów.
 • pdf Ogłoszenie o przetargu 213 na 1 i inne ul. Partyzantów.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 213/1, 213/3, 80/3, 80/5, 80/7, 54/6 i 54/8 o łącznej pow. 0,5828 ha położonej w obr. 6 m. Opoczno przy ul. Partyzantów.
 • pdf Regulamin przetargu 213 na 1 i inne.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości składającej się z działek 213/1, 213/3, 80/3, 80/5, 80/7, 54/6 i 54/8 w obr. 6 m. Opoczno
 • pdf Ogłoszenie o przetargu Mickiewicza 220na2.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 220/2 o pow. 0,2708 ha położonej w obr. 13 m. Opoczno przy ul. Mickiewicza 2.
 • pdf Ogłoszenie o przetargu działki ul. Żytnia.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki 90/2, 95/6, 97/9, 92/3 i 88/7 o łącznej pow. 0,4273 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Żytniej.

W tym dziale znajdą Państwo informacje dotyczące przetargów ustnych na sprzedaż gruntów, dzierżaw gruntów należących do Gminy Opoczno.