Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

 • pdf Ogłoszenie dzierżawa Mroczków Gość.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 538/33 o powierzchni 0,0025 ha położonej w obr. Mroczków Gościnny gm. Opoczno – dawny POM.
 • pdf Regulamin przetargu dzierżawa Mroczków Gość.pdf - R E G U L A M I N pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 538/33 o powierzchni 0,0025 ha położonej w obr. Mroczków Gościnny gm. Opoczno.
 • pdf PROJEKT.pdf - Projekt umowy
 • pdf Ogłoszenie działka 486 na 1.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 486/1 o pow. 0,0510 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Ks. Popiełuszki 6.
 • pdf Regulamin przetargu 486 na 1.pdf - Regulamin trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 486/1 w obr. 7 m. Opoczno
 • pdf Ogłoszenie działka 472.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 472 o pow. 0,0763 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Ks. Popiełuszki 9.
 • pdf Regulamin przetargu 472.pdf - Regulamin trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki 472 w obr. 7 m. Opoczno
 • pdf Ogłoszenie przetarg dzierżawa 158 na 2 i 158 na 3.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 158/2 o powierzchni 0,0022 ha położonej w obr. 13 m. Opoczno przy ul. Piotrkowskiej oraz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 158/3 o powierzchni 0,0021 ha położonej w obr. 13 m. Opoczno przy ul. Piotrkowskiej.
 • pdf Regulamin przetargu dzierżawa 158 na 2 i 158 na 3.pdf - R E G U L A M I N pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 158/2 o powierzchni 0,0022 ha położonej w obr. 13 m. Opoczno przy ul. Piotrkowskiej oraz nieruchomości oznaczonej numerem działki 158/3 o powierzchni 0,0021 ha położonej w obr. 13 m. Opoczno przy ul. Piotrkowskiej.
 • pdf 2019 - Umowa - garaże PROJEKT.pdf - Projekt umowy dzierżawy
 • pdf Nieruchomości do wydzierżawienia 1.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 12.12.2019 roku do dnia 02.01.2020 roku.
 • pdf wykaz 12 grudnia 2019.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 12 grudnia 2019 r. do 02 stycznia 2020 r.
 • pdf Nieruchomości do wydzierżawienia 1.pdf - Wykaz Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do zbycia – przekazania aportem. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 14 listopada 2019 r. do 05 grudnia 2019 r.
 • pdf Nieruchomości do wydzierżawienia 1.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 07.11.2019 roku do dnia 28.11.2019 roku.
 • pdf wykaz z dnia 07 listopada.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 07 listopada 2019 r. do 28 listopada 2019 r.
 • pdf Nieruchomości do użyczenia.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do nieodpłatnego użyczenia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 03.10.2019 roku do dnia 24.10.2019 roku.
 • pdf Nieruchomości do wydzierżawienia 1.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 03.10.2019 roku do dnia 24.10.2019 roku.
 • pdf Wykaz z dnia 03 października 2019 r..pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 03 października 2019 r. do 24 października 2019 r.
 • pdf Nieruchomości do wydzierżawienia 1.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zm.)Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy.Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 12.09.2019 roku do dnia 03.10.2019 roku.
 • pdf Wykaz zd nia 12 wrzesnia 2019.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2204 z późn. zm. ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 12 września 2019 r. do 03 października 2019 r.
 • pdf Nieruchomości do użyczenia.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 roku poz. 2204 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do nieodpłatnego użyczenia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 12.09.2019 roku do dnia 03.10.2019 roku.

W tym dziale znajdą Państwo informacje dotyczące przetargów ustnych na sprzedaż gruntów, dzierżaw gruntów należących do Gminy Opoczno.