Urząd Miejski w Opocznie

Ogłoszenia o przetargach

 • pdf Ogłoszenie działka Sitowa.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczoną numerem działki 1127 o powierzchni 0,0794 ha w obr. Sitowa.
 • pdf Regulamin przetargu Sitowa.pdf - Regulamin drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej nr działki 1127 o pow. 0,0794 ha w obr. Sitowa
 • pdf Ogłoszenie działka 606 na 3.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 606/3 o powierzchni 34,58 ha położonych w obr. 23 m. Opoczno.
 • pdf Regulamin przetargu działka 606 na 3.pdf - Regulamin Pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 606/3 o powierzchni 34,58 ha położonej w obr. 23 m. Opoczno.
 • pdf Ogłoszenie działka 87 na 1.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 87/1 o pow. 0,4945 ha położonej w obr. 6 m. Opoczno przy ul. Przemysłowej.
 • pdf Regulamin przetargu 87 na 1.pdf - Regulamin drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 87/1 o powierzchni 0,4945 ha w obr. 6 m. Opoczno.
 • pdf Ogłoszenie Zielona.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 172/2 o pow. 0,3764 ha położonej w obr. 21 m. Opoczno.
 • pdf Regulamin przetargu Zielona.pdf - Regulamin drugiego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż działki 172/2 w obr. 21 gm. Opoczno
 • pdf Ogłoszenie działka 150 na 44.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 150/44 o pow. 1,3669 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Św. Mateusza.
 • pdf Regulamin przetargu 150 na 44.pdf - Regulamin pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej oznaczonej nr działki 150/44 położonej w obr. 7 m. Opoczno.
 • pdf Ogłoszenie działka 163 na 2.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczoną numerem działki 163/2 o powierzchni 0,3015 ha położoną w obr. 15 m. Opoczno.
 • pdf Regulamin przetargu 163 na 2.pdf - Regulamin trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 163/2 o powierzchni 0,3015 ha w obr. 15 m. Opoczno.

Wykaz do dzierżawy

 • pdf wykaz z dnia 14 stycznia 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 14 stycznia 2021 r. do 04 lutego 2021 r.
 • pdf Wykaz do najmu - I 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do najmu. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 14 stycznia 2021 roku do dnia 4 lutego 2021 roku.
 • pdf Wykaz do dzierżawy - I 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990)Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy.Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 14 stycznia 2021 roku do dnia 4 lutego 2021 roku.
Data stworzenia : 2008-09-02 17:08 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2008-09-02 17:08 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-14 13:53 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Gregorczyk