Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Kierownictwo
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Burmistrz Dariusz Kosno +48 44 7860100 burmistrz@um.opoczno.pl
Zastępca Burmistrza Andrzej Kacprzak +48 44 7860100 sekretariat@um.opoczno.pl
Zastępca Burmistrza Tomasz Łuczkowski +48 44 7860100 tomasz.luczkowski@um.opoczno.pl
Sekretarz Miasta Janusz Klimek +48 44 7860105 janusz.klimek@um.opoczno.pl
Skarbnik Magdalena Ślęzak +48 44 7860154 magdalena.slezak@um.opoczno.pl
Wydział Edukacji
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Dyrektor Wydziału Marek Ziębicki +48 44 7860146 marek.ziebicki@um.opoczno.pl
Inspektor Renata Pomykała +48 44 7860141 renata.pomykala@um.opoczno.pl
Inspektor Ryszard Szczepanik +48 44 7860141 ryszard.szczepanik@um.opoczno.pl
Pomoc Administracyjna Małgorzata Mularczyk +48 44 78601 malgorzata.mularczyk@um.opoczno.pl
Inspektor Ochrony Danych
Placówek Oświatowych
Renata Wijata +48 44 7860116 iod@opoczno.edu.pl

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Dyrektor Wydziału Stanisław Miązek +48 44 7860122 stanislaw.miazek@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Mateusz Putko +48 44 7860121 mateusz.putko@um.opoczno.pl
Podinspektor Stanisław Gruszczyński +48 44 7860123 stanislaw.gruszczynski@um.opoczno.pl
Podinspektor Maria Bolarczyk +48 44 7860123 maria.bolarczyk@um.opoczno.pl
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Dyrektor Wydziału Ewa Edyta Krzysztofik +48 44 7860115 edyta.krzysztofik@um.opoczno.pl
Inspektor Katarzyna Sudzius-Bobrek +48 44 7860115 katarzyna.bobrek@um.opoczno.pl
Inspektor Sławomir Szulc +48 44 7860138 slawomir.szulc@um.opoczno.pl
Inspektor Anna Dzierzgwa +48 44 7860138 anna.dzierzgwa@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Ewelina Biskup +48 44 7860115  

 

Wydział Funduszy Europejskich

Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Dyrektor Wydziału Sylwia Olędzka +48 44 7860127 sylwia.oledzka@um.opoczno.pl
Inspektor Jolanta Milczarek-Stanik +48 44 7860164 jolanta.stanik@um.opoczno.pl
Pomoc Administracyjna Katarzyna Stańczyk +48 44 7860145 katarzyna.stanczyk@um.opoczno.pl
Pomoc Administracyjna Milena Skorupa +48 44 7860145 milena.skorupa@um.opoczno.pl
Inspektor Justyna Chodorowska +48 44 7860164 justyna.chodorowska@um.opoczno.pl
Wydział Promocji i Kultury
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Dyrektor Wydziału Mariola Saternus +48 44 7860128 mariola.saternus@um.opoczno.pl
Podinspektor Katarzyna Galińska +48 44 7860139 katarzyna.galinska@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Karolina Kępska +48 44 7860139 karolina.kepska@um.opoczno.pl
Wydział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Dyrektor Wydziału Agnieszka Wrońska +48 44 7860143 agnieszka.wronska@um.opoczno.pl
Inspektor Paweł Zacharski +48 44 7860142 pawel.zacharski@um.opoczno.pl
Inspektor Monika Ksyta +48 44 7860143 monika.ksyta@um.opoczno.pl
Inspektor Marta Kaleta +48 44 7860142 marta.kaleta@um.opoczno.pl
Wydział Ochrony Środowiska
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Dyrektor Wydziału Dominika Chybowska +48 44 7860183 dominika.chybowska@um.opoczno.pl
Podinspektor Ryszard Pomykała +48 44 7860118 ryszard.pomykala@um.opoczno.pl
Podinspektor Anna Przybyła +48 44 7860120 anna.przybyla@um.opoczno.pl
Podinspektor Anna Frączek +48 44 7860120 anna.fraczek@um.opoczno.pl
Podinspektor Dorota Dębińska +48 44 7860118 dorota.debinska@um.opoczno.pl
Wydział Rolnictwa
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Dyrektor Wydziału Sławomir Jakóbczyk +48 44 7860168 slawomir.jakobczyk@um.opoczno.pl
Podinspektor Anna Król +48 44 7860167 anna.krol@um.opoczno.pl
Podinspektor Bartosz Milewski +48 44 7860167 bartosz.milewski@um.opoczno.pl
Wydział Obsługi Prawnej
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Dyrektor Wydziału Sylwia Stępień-Adamczyk +48 44 7860106 sylwia.stepien-adamczyk@um.opoczno.pl
Radca prawny Małgorzata Ordzińska +48 44 7860106 malgorzata.ordzinska@um.opoczno.pl
Radca prawny Małgorzata Kaczyńska-Kacprzak +48 44 7860106 malgorzata.kacprzak@um.opoczno.pl
Wydział Administracyjny i Kadr
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Dyrektor Wydziału Beata Wojtarek +48 44 7860149 beata.wojtarek@um.opoczno.pl
Inspektor Katarzyna Wojtal +48 44 7860100 sekretariat@um.opoczno.pl
Staż Dorota Pic +48 44 7860148 dorota.pic@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Magdalena Jurek +48 44 7860148 magdalena.jurek@um.opoczno.pl
Inspektor Halina Miązek +48 44 7860104 halina.miazek@um.opoczno.pl
Informatyk Włodzimierz Wroński +48 44 7860103 wlodekw@um.opoczno.pl
Informatyk Tomasz Stańczyk +48 44 7860103 tomasz.stanczyk@um.opoczno.pl
Kierowca Sławomir Deptuła +48 44 7860104  
Podinspektor Grzegorz Piekarski +48 44 7860113 grzegorz.piekarski@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Waldemar Firkowski +48 44 7860113 waldemar.firkowski@um.opoczno.pl
Pomoc administracyja Wacław Mochola    
Służba BHP
 Funkcja Imię i Nazwisko   Tel.     E-Mail 
Inspektor Włodzimierz Gregorczyk +48   447860126   wlodzimierz.gregorczyk@um.opoczno.pl
Biuro Rady
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Inspektor Bogumiła Kędziora +48 44 7860109 bogusia.nita@um.opoczno.pl
Referent Alicja Firmowska +48 44 7860109 alicja.firmowska@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Joanna Galant +48 44 7860109 joanna.galant@um.opoczno.pl
Wydział Budżetowy
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Skarbnik Gminy - Główny Księgowy Magdalena Ślęzak +48 44 7860154 magdalena.slezak@um.opoczno.pl
Z-ca Skarbnika Gminy Beata Pawlik +48 44 7860155 beata.pawlik@um.opoczno.pl
Inspektor Anna Jaźwiec +48 44 7860144 anna.jazwiec@um.opoczno.pl
Pomoc Administracyjna Agnieszka Sarwa +48 44 7860153 agnieszka.sarwa@um.opoczno.pl
Inspektor Ewa Labasz-Głowacka +48 44 7860153 ewa.glowacka@um.opoczno.pl
Inspektor Teresa Bugzel +48 44 7860153 teresa.bugzel@um.opoczno.pl
Inspektor Małgorzata Szymańska +48 44 7860153 malgorzata.szymanska@um.opoczno.pl
Inspektor Lucyna Sobczyk +48 44 7860152 lucyna.sobczyk@um.opoczno.pl
Podinspektor Beata Deka +48 44 7860160 beata.deka@um.opoczno.pl
Inspektor Maria Rek +48 44 7860144 maria.rek@um.opoczno.pl
Podinspektor Halina Rzońca +48 44 7860160 halina.rzonca@um.opoczno.pl
Podinspektor Jolanta Wilk +48 44 7860153 jolanta.wilk@um.opoczno.pl
Inspektor Hanna Skrzypek +48 44 7860156 hanna.skrzypek@um.opoczno.pl
Inspektor Grażyna Wijata +48 44 7860156 grazyna.wijata@um.opoczno.pl
Kasjer Bogumiła Kucharska +48 44 7860162 bogumila.kucharska@um.opoczno.pl 
Kasjer Anna Konecka +48 44 7860162 anna.konecka@um.opoczno.pl
Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Dyrektor Wydziału Iwona Susik +48 44 7860129 iwona.susik@um.opoczno.pl
Inspektor Dariusz Stępień +48 44 7860151 dariusz.stepien@um.opoczno.pl
Inspektor Urszula Skorupa +48 44 7860150 uszula.skorupa@um.opoczno.pl
Inspektor Bożena Michałowska +48 44 7860163 bozena.michalowska@um.opoczno.pl
Referent Urszula Telus +48 44 7860181 urszula.telus@um.opoczno.pl
Inspektor Grażyna Koćmiel +48 44 7860158 grazyna.kocmiel@um.opoczno.pl
Podinspektor Karolina Sobota +48 44 7860158 karolina.sobota@um.opoczno.pl
Podinspektor Agnieszka Kowalska +48 44 7860151 agnieszka.kowalska@um.opoczno.pl
Inspektor Alicja Czaja +48 44 7860150 ala.czaja@um.opoczno.pl
Podinspektor Anna Woźniak +48 44 7860158 anna.wozniak@um.opoczno.pl
Samodzielny Referent Beata Zakrzewska +48 44 7860163 beata.zakrzewska@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Agnieszka Defratyka +48 44 7860181 agnieszka.defratyka@um.opoczno.pl
Wydział Rozwoju Miasta
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Dyrektor Wydziału Justyna Małachowska +48 44 7860130 justyna.malachowska@um.opoczno.pl
Podinspektor Małgorzata Czernic +48 44 7860131 malgorzata.czernic@um.opoczno.pl
Podinspektor Aleksandra Marczak +48 44 7860131 aleksandra.marczak@um.opoczno.pl
Podinspektor Klaudyna Mastalerz +48 44 7860131 klaudyna.mastalerz@um.opoczno.pl
Inspektor Marian Gruszczyński +48 44 7860133 piotr.gruszczynski@um.opoczno.pl
Wydział Techniczno-Inwestycyjny
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Dyrektor Wydziału Andrzej Snopczyński +48 44 7860136 andrzej.snopczynski@um.opoczno.pl
Podinspektor Małgorzata Bartyzel +48 44 7860132 malgorzata.bartyzel@um.opoczno.pl
Inspektor Grzegorz Natkański +48 44 7860134 grzegorz.natkanski@um.opoczno.pl
Podinspektor Waldemar Sulgostowski +48 44 7860134 waldemar.sulgostowski@um.opoczno.pl
Inspektor Piotr Telus +48 44 7860134 piotr.telus@um.opoczno.pl
Inspektor Tadeusz Piekarski +48 44 7860134 tadeusz.piekarski@um.opoczno.pl
Inspektor Janusz Telusiewicz +48 44 7860135 janusz.telusiewicz@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Mateusz Sobolewski +48 44 7860135 mateusz.sobolewski@um.opoczno.pl
Wydział Gospodarki Nieruchomościami
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Dyrektor Wydziału Marzanna Wojciechowska +48 44 7860125 marzanna.wojciechowska@um.opoczno.pl
Inspektor Anna Plewa +48 44 7860124 anna.plewa@um.opoczno.pl
Inspektor Monika Jetz +48 44 7860126 monika.jetz@um.opoczno.pl
Inspektor Włodzimierz Gregorczyk +48 44 7860126 wlodzimierz.gregorczyk@um.opoczno.pl
Podinspektor Piotr Tyka +48 44 7860124 piotr.tyka@um.opoczno.pl

Wydział Zamówień Publicznych

Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Dyrektor Wydziału Beata Tworek +48 44 7860165 beata.tworek@um.opoczno.pl
Inspektor Danuta Urbańczyk +48 44 7860137 danuta.urbanczyk@um.opoczno.pl
Zastępca Dyrektora Dorota Skwierczyńska-Madej +48 44 7860157 dorota.skwierczynska-madej@um.opoczno.pl
Podinspektor Emilia Rutowicz +48 44 7860137 emilia.rutowicz@um.opoczno.pl
Urząd Stanu Cywilnego
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Kierownik Bogusława Stefaniak +48 44 7860110 boguslawa.stefaniak@um.opoczno.pl
Z-ca Kierownika Barbara Zięba +48 44 7860110 barbara.zieba@um.opoczno.pl
Inspektor Piotr Surma +48 44 7860110 piotr.surma@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Paulina Głuszek +48 44 7860110  
Audytor wewnętrzny 
 Funkcja Imię i Nazwisko   Tel. E-Mail 
Audytor Mirosław Pilipczuk +48 44 7860184 miroslaw.pilipczuk@um.opoczno.pl
Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Inspektor Ewa Edyta Krzysztofik +48 44 7860115 edyta.krzsztofik@um.opoczno.pl

Koordynator dostępności

Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Inspektor Katarzyna Sudzius-Bobrek +48 44 7860115 katarzyna.bobrek@um.opoczno.pl
Inspektor Danych Osobowych
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Inspektor Danych Osobowych Dariusz Badura +48 44 786 01 66 iod@um.opoczno.pl
Wydział Sportu i Rekreacji
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Dyrektor Wydziału Katarzyna Niewadzi +48 447860178 katarzyna.niewadzi@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Mateusz Grodzicki +48 447860177 mateusz.grodzicki@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Arkadiusz Janas +48 447860176  
Pomoc administracyjna Arkadiusz Lipiec    
Pomoc administracyjna Kamila Czaja    
Pomoc administracyjna Karolina Zasada    
Straż Miejska
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Komendant Dariusz Rzepka +48 44 7860112 dariusz.rzepka@um.opoczno.pl
Starszy inspektor Ryszard Wacławiak +48 44 7860114 ryszard.waclawiak@um.opoczno.pl
Starszy inspektor Bogdan Kozłowski +48 44 7860114 bogdan.kozlowski@um.opoczno.pl
Starszy inspektor Paweł Kołodziejczyk +48 44 7860114 pawel.kolodziejczyk@um.opoczno.pl
Starszy Strażnik Tomasz Róg +48 44 7860114 tomasz.rog@um.opoczno.pl
Aplikant Robert Kalata +48 44 7860114  
Inspektor Robert Jaciubek +48 44 7860107 robert.jaciubek@um.opoczno.pl
Inspektor Robert Wiktorowicz +48 44 7860107 robert.wiktorowicz@um.opoczno.pl
Inspektor Artur Zagrobski +48 44 7860182 artur.zagrobski@um.opoczno.pl
Inspektor Sławomir Róg +48 44 7860182 slawomir.rog@um.opoczno.pl
Pomoc Administracyjna Andrzej Monik +48 44 7860182 andrzej.monik@um.opoczno.pl

Pracownicy obsługi

Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Rob. Gospodarczy Józef Kędziora +48 44 7860161  
Rob. Gospodarczy Robert Wijata +48 44 7860161  
Rob. Gospodarczy Józef Kowalski +48 44 7860161  
Sprzątaczka Danuta Kieszek    
Sprzątaczka Barbara Jędrasik    
Sprzątaczka Janina Kołodziejczyk    
Sprzątaczka Iwona Wrońska