Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno

Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno
pl. Kościuszki 1
26-300 Opoczno

tel. 44 747 01 10 ,  44 755 18 43, 
tel. Kom. 887 171 171

adres mail: cuw@cuw.um.opoczno.pl

Kierownik: Anna Nalewczyńska