Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY OPOCZNO NA LATA 2014-2032

  • pdf PUA Opoczno.pdf - PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY OPOCZNO NA LATA 2014-2032

Regulamin dofinansowania kosztów usuwania odpadów zawierających azbest na terenie gminy Opoczno.

  • pdf Regulamin dofinansowania.pdf - Regulamin dofinansowania kosztów usuwania odpadów zawierających azbest na terenie gminy Opoczno.
  • pdf Zal_Nr_1 - Wniosek.pdf - Wniosek o dofinansowanie ześrodków budżetu Gminy Opoczno zadań związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest
  • pdf Zal_Nr_2 - Informacja.pdf - Informacja o wyrobach zawierających azbest, których wykorzystanie zostało zakończone.
  • pdf Informacja - wniosek.pdf - Informacja dla osób ubiegających sięo dofinansowanie ześrodków budżetu Gminy Opoczno zadań związanych z usuwaniem odpadów zawierających azbest

Wykaz firm posiadających zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Opocznie program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi

  • pdf Wykaz firm..pdf - Wykaz firm posiadających zatwierdzony przez Starostwo Powiatowe w Opocznie program gospodarowania odpadami niebezpiecznymi