Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Dostawa sprzętu do prowadzenia terapii/treningów EEG Biofeedback do Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie oraz przeprowadzenie certyfikowanych kursów I i II stopnia w zakresie pracy metodą EEG Biofeedback

http://www.bip.zss2opoczno.wikom.pl/strona16.htm

Zaproszenie do złożenia oferty "Sukcesywna dostawa opału drzewnego pelletu do Szkoły Podstawowej w Ogonowicach"

http://www.bip.zsogonowice.wikom.pl/strona16.htm

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa węgla - ekogroszku do Szkoły Podstawowej w Sielcu

http://www.bip.spsielec.wikom.pl/strona16.htm

Badanie wody - wskaźniki bakteriologiczne i fizykochemiczne na rok 2018

Zakup i dostawa środków do uzdatniania wody na rok 2018.

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Januszewicach

http://www.bip.spjanuszewice.wikom.pl/?url=przetargi/1/1,zaproszenie-do-zlozenia-oferty-dostawa-oleju-opalowego-lekkiego-do-szkoly-podstawowej-w-januszewicach.html

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa oleju opałowego lekkiego do Szkoły Podstawowej w Modrzewiu

 http://www.bip.spmodrzew.wikom.pl/strona16.htm

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa węgla ekogroszku do Szkoły Podstawowej w Sielcu

http://www.bip.spsielec.wikom.pl/strona16.htm

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej funkcjonującej w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci w okresie od 1.09.2017 r. do 31.12.2017 r. (postępowanie uzupełniające)

http://www.bip.zss1opoczno.wikom.pl/?url=przetargi/1/17,zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-sukcesywna-dostawe-artykulow-spozywczych-do-stolowki-szkolnej-funkcjonujacej-w-zespole-szkol-samorzadowych-nr-1-w-opocznie-na-potrzeby-wyzywienia-.html

PONOWIONY - Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr 2 w Opocznie w podziale na 3 zadania w okresie od 1.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

http://www.wikom.pl/bip.p2opoczno/?url=przetargi/1/4,sukcesywna-dostawa-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-na-potrzeby-wyzywienia-dzieci-w-przedszkolu-nr-2-w-opocznie-w-podziale-na-3-zadania-w-okresie-od-1092017r-do-3112.html

Dostawa mebli, sprzętu i pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Wygnanowie

http://www.bip.gimwygnanow.wikom.pl/strona16.htm

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej funkcjonującej w Szkole Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci w Punkcie Przedszkolnym „Tęczowy Zakątek” w podziale na 7 zadań

http://www.bip.spbielowice.wikom.pl/strona16.htm

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej funkcjonującej w Gimnazjum w Wygnanowie na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci w okresie od 1.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

http://www.bip.gimwygnanow.wikom.pl/strona16.htm

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej funkcjonującej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci w okresie od 1.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

http://www.bip.zsmroczkow.wikom.pl/strona16.htm

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej funkcjonującej w Zespole Szkół Samorządowych nr 3 w Opocznie na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci w okresie od 1.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

http://zss3.opoczno.pl/bip/index.php?id=241&id2=242

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej na potrzeby wyżywienia dzieci w Zespole Szkół Samorządowych Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie w podziale na 7 zadań w okresie od 1.09.2017 r. do 31.12.2017

http://www.bip.zss2opoczno.wikom.pl/strona16.htm

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki szkolnej funkcjonującej w Zespole Szkół Samorządowych nr 1 w Opocznie na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci w okresie od 1.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

http://www.bip.zss1opoczno.wikom.pl/?url=przetargi/1/16,zaproszenie-do-zlozenia-ofert-na-sukcesywna-dostawe-artykulow-spozywczych-do-stolowki-szkolnej-funkcjonujacej-w-zespole-szkol-samorzadowych-nr-1-w-opocznie-na-potrzeby-wyzywienia-u.html

Wykonanie robót remontowych - roboty dekarskie i malarskie budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Libiszowie

Dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych - Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu Nr 8 w Opocznie w podziale na 7 zadań w okresie od 1.09.2017 r. do 31.12.2017 r.

http://www.bip.p8opoczno.wikom.pl/?url=przetargi/1/3,sukcesywna-dostawa-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-na-potrzeby-wyzywienia-dzieci-w-przedszkolu-nr-8-w-opocznie-w-podziale-na-7-zada-w-okresie-od-1092017-r-do-311220.html

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu NR 2 w Opocznie w okresie od 1.09.2017r. do 31.12.2017r.

http://www.bip.p2opoczno.wikom.pl/?url=przetargi/1/3,sukcesywna-dostawa-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-na-potrzeby-wyzywienia-dzieci-w-przedszkolu-nr-2-w-opocznie-w-podziale-na-7-zada-w-okresie-od-1092017r-do-3112201.html

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu NR 4 w Opocznie w okresie od 1.09.2017r. do 31.12.2017r.

http://www.bip.p4opoczno.wikom.pl/?url=przetargi/1/3,sukcesywna-dostawa-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-w-przedszkolu-nr-4-w-opocznie-na-potrzeby-wyzywienia-dzieci-w-okresie-od-01092017r-do-31122017r.html

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu NR 5 w Opocznie w okresie od 1.09.2017r. do 31.12.2017r.

http://www.bip.p5opoczno.wikom.pl/?url=przetargi/1/4,sukcesywna-dostawa-artykulow-spozywczych-do-stolowki-przedszkolnej-na-potrzeby-wyzywienia-dzieci-w-przedszkolu-nr-5-w-opocznie-w-podziale-na-7-zada-w-okresie-od-1092017r-do-3112201.html

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych do stołówki przedszkolnej na potrzeby wyżywienia dzieci w Przedszkolu NR 6 z grupa Żłobkową"ZIELONA DOLINKA" w Opocznie w okresie od 1.09.2017r. do 31.12.2017r.

http://p6zielonadolinka.szkolnastrona.pl/bip/