Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zakup ciepłych posiłków dla uczestników Klubu Seniora - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie

Transport gotowych posiłków dla uczniów szkół podstawowych na terenie Gminy Opoczno - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie

Zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz artykułów czyszczących na 2019 rok

  • pdf Informacja.pdf - Informacja o wyborze Wykonawcy
  • pdf Zaproszenie.pdf - Zaproszenie do złożenia oferty
  • pdf zal_nr_1.pdf - Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy szczegółowy
  • pdf Sprostowanie.pdf - Sprostowanie do zapytania ofertowego pn.: "Zakup i sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych oraz artykułów czyszczących na 2019 rok"

Wymiana złóż filtracyjnych w filtrach basenowych FIBER DOME produkcji DINOTEC w 2019 r. wraz z utylizacją

Świąteczna paczka żywnościowa - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Świąteczna paczka rodzinna - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Zakup i dostawa trzech laptopów - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie

Świadczenie usług schronienia osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Opoczno

Zakup i dostawa materiałów biurowych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie

Zakup i dostawa środków czystości do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie

Usługa transportu - przewóz gotowego posiłku na terenie Opoczna w okresie od 2 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zakup i dostawa warzyw i owoców do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie

Zakup i dostawa nabiału do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie

Zakup i dostawa ryb i mrożonek do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie

Zakup i dostawa pieczywa do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie

Zakup i dostawa mięsa oraz przetworów wieprzowo-wołowych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie

Zakup i dostawa mięsa drobiowego do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie

Zakup i dostawa artykułów spożywczych do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie

Usługa transportu - przewóz gotowego posiłku na terenie Opoczna w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Wynajem lokalu użytkowego na siedzibę biura Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opocznie

Przewóz i dostarczenie ciepłego posiłku dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Opoczno w dniu nauki szkolnej

Świadczenie usług schronienia osobom bezdomnym, których ostatnim miejscem zameldowania jest Gmina Opoczno

Badanie wody - wskaźniki bakteriologiczne i fizykochemiczne

Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę środków do uzdatniania wody basenowej

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych do Szkoły Nr 2 w Opocznie w roku kalendarzowym 2018

http://www.bip.zss2opoczno.wikom.pl/strona16.htm

Sukcesywna dostawa artykułów biurowych i eksploatacyjnych do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie

http://zss3.opoczno.pl/bip/index.php?id=266&id2=263

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i środków czystości do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Opocznie

http://zss3.opoczno.pl/bip/index.php?id=262&id2=244

Przetarg nieograniczone ustny na dzierżawę pomieszczenia usytuowanego na terenie Krytej Pływalni "Opoczyńska Fala" w Opocznie.

Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i środków czystości do Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie w roku kalendarzowym 2018

http://www.bip.zss2opoczno.wikom.pl/strona16.htm

Sukcesywna dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych w okresie od 8 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. do Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno

„Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i środków czystości do Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno”

Sukcesywna dostawa opału drzewnego pelletu do Szkoły Podstawowej w Ogonowicach w roku kalendarzowym 2018

http://www.bip.zsogonowice.wikom.pl/strona16.htm

Sukcesywna dostawa węgla - ekogroszku do Szkoły Podstawowej w Sielcu w roku kalendarzowym 2018

http://www.bip.spsielec.wikom.pl/strona16.htm

Sukcesywna dostawa oleju opałowego lekkiego do szkół gminy Opoczno w roku kalendarzowym 2018

Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej w Sielcu

http://www.bip.spsielec.wikom.pl/strona16.htm

Dostawa zestawu sprzętu interaktywnego do Szkoły Podstawowej w Ogonowicach

http://www.bip.zsogonowice.wikom.pl/strona16.htm

Dostawa materiałów biurowych i eksploatacyjnych do Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie

http://www.bip.zss1opoczno.wikom.pl/?url=przetargi/1/19,dostawa-artykulow-biurowych-i-eksploatacyjnych.html

Sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych do szkół i przedszkoli Gminy Opoczno na potrzeby wyżywienia uczniów i dzieci w podziale na 9 zadań w roku kalendarzowym 2018 r.

„Sukcesywna dostawa artykułów chemicznych i środków czystości w okresie od 2 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. do Zespołu Szkół Samorządowych Nr 1 w Opocznie im. Marii Skłodowskiej - Curie”

http://www.bip.zss1opoczno.wikom.pl/?url=przetargi/1/18,zaproszenie-do-zlozenia-oferty-na-dostawe-artykulow-chemicznych-i-srodkow-czystosci.html 

Dostawa sprzętu do prowadzenia terapii/treningów EEG Biofeedback do Szkoły Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie oraz przeprowadzenie certyfikowanych kursów I i II stopnia w zakresie pracy metodą EEG Biofeedback

http://www.bip.zss2opoczno.wikom.pl/strona16.htm

 

Zaproszenie do złożenia oferty "Sukcesywna dostawa opału drzewnego pelletu do Szkoły Podstawowej w Ogonowicach"

http://www.bip.zsogonowice.wikom.pl/strona16.htm

Zaproszenie do złożenia oferty - dostawa węgla - ekogroszku do Szkoły Podstawowej w Sielcu

http://www.bip.spsielec.wikom.pl/strona16.htm

Badanie wody - wskaźniki bakteriologiczne i fizykochemiczne na rok 2018

Zakup i dostawa środków do uzdatniania wody na rok 2018.