Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

I aktualizacja podstawowej kwoty dotacji w roku 2020, statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych, w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych gminnych oraz wskaźnik zwiększający dla publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez inne osoby niż Gmina Opoczno.

Na podstawie art. 46 ust.1ustawy z dnia 27 października 2017 o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz.17 ze zm.) Gmina Opoczno ogłasza:

  1. podstawowa kwota dotacji na rok 2020 dla przedszkoli, o której mowa w art.12 ust.1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych po I aktualizacji (art. 44 ust.1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od 01.07.2020r. wynosi 10.252,39 zł,
  2. statystyczna liczba uczniów w przedszkolach gminnych wynosi 509, statystyczna liczba uczniów niepełnosprawnych w tych przedszkolach wynosi 12, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych przedszkolach wynosi 12,
  3. podstawowa kwota dotacji na rok 2020 dla szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny, o której mowa w art. 12 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych , po I aktualizacji (art. 44 ust.1 pkt 1 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych) obowiązująca od dnia 01.07.2020r. wynosi 6.458,22 zł,
  4. statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Opoczno wynosi 339, statystyczna liczba dzieci niepełnosprawnych w tych oddziałach wynosi 2, statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju w tych oddziałach – 1,
  5. wskaźnik zwiększający na rok 2020 dla szkół podstawowych położonych na terenie wsi i miasta do 5 tys. mieszkańców wynosi 1,322,
  6. wskaźnik zwiększający na rok 2020 dla szkół podstawowych położonych na terenie miasta powyżej 5 tys. mieszkańców wynosi 1,247.

Podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art.12.1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. Poz. 2203 z 2017 r.) od października 2019 r. wynosi:

- dla przedszkoli publicznych - 784,11 zł na miesiąc

- dla przedszkoli niepublicznych - 588,08 zł na miesiąc

- wskaźnik zwiększający dla szkół poniżej 5 tys. mieszkańców - 1,33

- wskaźnik zwiększający dla szkół powyżej 5 tys. mieszkańców - 1,15

Podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art.12.1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. Poz. 2203 z 2017 r.) od kwietnia 2019 r. do kolejnych zmian wynosi:

- dla przedszkoli publicznych - 788,60 zł na miesiąc

- dla przedszkoli niepublicznych - 591,45 zł na miesiąc

- wskaźnik zwiększający dla szkół poniżej 5 tys. mieszkańców - 1,33

- wskaźnik zwiększający dla szkół powyżej 5 tys. mieszkańców - 1,15

 

Podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art.12.1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. Poz. 2203 z 2017 r.) od stycznia 2019 r. do kolejnych zmian wynosi:

- dla przedszkoli publicznych - 758,49 zł na miesiąc

- dla przedszkoli niepublicznych - 568,87 zł na miesiąc

- statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju uczniów - 24 uczniów

- uczestnicy zajęć rewalidacyjno - wychowawczych - 0 uczniów