Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art.12.1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. Poz. 2203 z 2017 r.) od października 2019 r. wynosi:

- dla przedszkoli publicznych - 784,11 zł na miesiąc

- dla przedszkoli niepublicznych - 588,08 zł na miesiąc

- wskaźnik zwiększający dla szkół poniżej 5 tys. mieszkańców - 1,33

- wskaźnik zwiększający dla szkół powyżej 5 tys. mieszkańców - 1,15

Podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art.12.1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. Poz. 2203 z 2017 r.) od kwietnia 2019 r. do kolejnych zmian wynosi:

- dla przedszkoli publicznych - 788,60 zł na miesiąc

- dla przedszkoli niepublicznych - 591,45 zł na miesiąc

- wskaźnik zwiększający dla szkół poniżej 5 tys. mieszkańców - 1,33

- wskaźnik zwiększający dla szkół powyżej 5 tys. mieszkańców - 1,15

 

Podstawowa kwota dotacji, o której mowa w art.12.1 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. Poz. 2203 z 2017 r.) od stycznia 2019 r. do kolejnych zmian wynosi:

- dla przedszkoli publicznych - 758,49 zł na miesiąc

- dla przedszkoli niepublicznych - 568,87 zł na miesiąc

- statystyczna liczba dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju uczniów - 24 uczniów

- uczestnicy zajęć rewalidacyjno - wychowawczych - 0 uczniów