Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli zgodnie z art.78b ust.1-5 ustawy o systemie oświaty od stycznia 2017 r. do kolejnych zmian wynosi:

dla przedszkoli publicznych 723,92 zł na miesiąc

dla przedszkoli niepublicznych 542,94 zł na miesiąc