Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady MIejskiej w Opocznie

Imię i nazwisko Funkcja
Tomasz Rurarz Przewodniczący Komisji
Wiesław Wołkiewicz Zastępca Przewodniczącego Komisji
Tadeusz Brola Członek

 

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie

Imię i nazwisko Funkcja
Andrzej Rożenek Przewodniczący Komisji
Marek Statkiewicz Zastępca Przewodniczącego Komisji
Jerzy Pręcikowski Członek
Aneta Wdówka Członek
Anna Zięba Członek

 

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie

Imię i nazwisko Funkcja
Robert Grzesiński Przewodniczący Komisji
Jolanta Łuczka-Nita Zastępca Przewodniczącego Komisji
Zbigniew Sobczyk Członek
Mieczysław Wojciechowski Członek
Anna Zięba Członek

 

Komisja do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie

Imię i nazwisko Funkcja
Marek Sijer Przewodniczący Komisji
Mieczysław Wojciechowski Zastępca Przewodniczącego Komisji
Jerzy Pręcikowski Członek
Zbigniew Sobczyk Członek

 

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie

Imię i nazwisko Funkcja
Tadeusz Brola Przewodniczący Komisji
Aneta Wdówka Zastępca Przewodniczącego Komisji
Marek Statkiewicz Członek
Wiesław Wołkiewicz Członek

 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Opocznie

Imię i nazwisko Funkcja
Tomasz Kopera Przewodniczący Komisji
Robert Grzesiński Zastępca Przewodniczącego Komisji
Marek Sijer Członek
Tomasz Rurarz Członek

 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Opocznie

Imię i nazwisko Funkcja
Tomasz Kopera Przewodniczący Komisji
Jolanta Łuczka-Nita Zastępca Przewodniczącego Komisji
Andrzej Rożenek Członek