Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodniczący Wiesław Turek
Wiceprzewodniczący Ryszard Starus
Radna Jadwiga Figura
Radny Krzysztof Grabski
Radny Andrzej Pacan
Radna Anna Wolowska
Radny Wiesław Wołkiewicz

Komisja do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie

 

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodniczący Robert Grzesiński
Wiceprzewodnicząca Irena Przyborek
Radny Andrzej Pacan
Radny Tomasz Rurarz
Radny Ryszard Starus
Radny Wiesław Turek
Radny Grzegorz Wołąkiewicz
Radna Beata Wiktorowicz

Komisja Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie

 

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodniczący Tomasz Kopera
Wiceprzewodniczący Mieczysław Wojciechowski
Radna Elżbieta Dorocińska
Radny Jarosław Jurowski
Radny Irena Przyborek
Radny Wiesław Wołkiewicz

Komisja Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodnicząca Alicja Szczepaniak
Wiceprzewodniczący Jan Stępień
Radna Elżbieta Dorocińska
Radna Jadwiga Figura
Radny Krzysztof Grabski
   
Radna Beata Wiktorowicz

Komisja Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty, Kultury Rady Miejskiej w Opocznie

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodniczący Eugeniusz Łączek
Wiceprzewodniczący Mieczysław Wojciechowski
   
Radna Alicja Szczepaniak
Radna Barbara Wacławiak
Radny Grzegorz Wołąkiewicz
Radna Anna Wolowska

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Opocznie

Funkcja Imię i nazwisko
Przewodniczący Jarosław Jurowski
Wiceprzewodniczący Tomasz Kopera
Radny Robert Grzesiński
Radny Eugeniusz Łączek
Radny Tomasz Rurarz
Radny Jan Stępień
Radna Barbara Wacławiak