Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Kierownicy jednostek

  • pdf Malecka-Telus_M.pdf - Małgorzata MAŁECKA-TELUS Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - kierownik [rozpoczęcie]
  • pdf Slezak_M.pdf - Magdalena ŚLĘZAK - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Opocznie - Główny Księgowy 1/4 etatu. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie p.o. Główny Księgowy [rozpoczęcie]
  • pdf Sobczyk_I.pdf - Iwona SOBCZYK - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych[rozpoczęcie]