Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Zgłoszenia należy składać w budynku "A" w pokoju nr 3 dp p. Anny Król. (tel. 44 786 01 39)

  • pdf Nr_9_2019.pdf - Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Opoczna z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie wyborów sołtysów i rad sołeckich w gminie Opoczno
  • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Zgłoszenie_nowe.docx - Zgłoszenie kandydata na sołtysa
  • msword Oświadczenie.doc - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych