Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Wybory uzupełniajce na Sołtysa sołectwa Januszewice

  • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie w sprawie zgłoszenia kandydata na sołtysa Sołectwa Januszewice
  • pdf Nr_156_2017.pdf - w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Januszewice
  • pdf Załacznik do Zarzadzenia.pdf - Załączniki do Zarządzenia Burmistzra Opoczna w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa Januszewice