Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Ogłoszenie o konkursach na stanowisko dyrektora

  • pdf Ogłoszenie.pdf - Burmistrz Opocznaogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektora
  • pdf Informacja.pdf - Informacja dotycząca wyników konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno
  • pdf Wyniki.pdf - Zarządzenia Burmistrza dotyczących wyników konkursów na dyrektorów szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Opoczno