Urząd Miejski w Opocznie

STATYSTYKI

 • pdf Statystyka_30.06.2024.pdf - Stan na dzień 30.06.2024, dotyczy wdrażania programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", liczba złożonych wniosków o dofinansowanie, liczba zawartych umów, liczba zarejestrowanych przedsięwzięć, oraz kwot wypłaconych dotacji z terenu Gminy Opoczno
 • pdf Statystyka_31.03.2024.pdf - Stan na dzień 31.03.2024, dotyczy wdrażania programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", liczba złożonych wniosków o dofinansowanie, liczba zawartych umów, liczba zarejestrowanych przedsięwzięć, oraz kwot wypłaconych dotacji z terenu Gminy Opoczno
 • pdf Statystyka_31.12.2023.pdf - Stan na dzień 31.12.2023, dotyczy wdrażania programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", liczba złożonych wniosków o dofinansowanie, liczba zawartych umów, liczba zarejestrowanych przedsięwzięć, oraz kwot wypłaconych dotacji z terenu Gminy Opoczno
 • pdf Statystyka.pdf - Stan na dzień 30.09.2023, dotyczy wdrażania programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", liczba złożonych wniosków o dofinansowanie, liczba zawartych umów, liczba zarejestrowanych przedsięwzięć, oraz kwot wypłaconych dotacji z terenu Gminy Opoczno.
 • pdf Statystyka.pdf - Stan na dzień 30.06.2023, dotyczy wdrażania programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", liczba złożonych wniosków o dofinansowanie, liczba zawartych umów, liczba zarejestrowanych przedsięwzięć, oraz kwot wypłaconych dotacji z terenu Gminy Opoczno.
 • pdf Statystyka.pdf - Stan na dzień 31.03.2023, dotyczy wdrażania programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", liczba złożonych wniosków o dofinansowanie, liczba zawartych umów, liczba zarejestrowanych przedsięwzięć, oraz kwot wypłaconych dotacji z terenu Gminy Opoczno.
 • pdf Statystyka.pdf - Stan na dzień 31.12.2022, dotyczy wdrażania programu Priorytetowego "Czyste Powietrze", liczba złożonych wniosków o dofinansowanie, liczba zawartych umów, liczba zarejestrowanych przedsięwzięć, oraz kwot wypłaconych dotacji z terenu Gminy Opoczno.

Informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w Urzędzie Miejskim w Opocznie, przy ul. Staromiejskiej 6 budynek A, parter, pokój nr 3, znajduje się Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenie wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie.

Punkt czynny jest we wtorki i czwartki w godzinach pracy Urzędu:

Wtorek 7:30 - 16.30
Czwartek 7.30 - 15.30

Przed przyjściem do Urzędu w celu wypełnienia wniosku, należy obowiązkowo zapoznać się z dokumentacją programu, którą można znaleźć na stronie internetowej Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: https://www.wfosigw.lodz.pl/

Program" Czyste Powietrze" to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego i najwyższego poziomu dofinansowania jak również można uzyskać dotację z prefinansowaniem: Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego i maksymalnego wsparcia mogą ubiegać się o 50% dotacji w ramach prefinansowania inwestycji, czyli przed faktycznym startem remontu. Pieniądze te trafią do wykonawców prac, a pierwsza transza dotacji będzie przelewana na konto do 14 dni od podpisania umowy. Pozostała część zostanie wypłacona w ciągu 30 dni od zakończenia remontu.

Program Czyste Powietrze jest realizowany przez Ministerstwo Klimatu Środowiska i finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

PODSTAWOWE ZASADY PRZYZNANIA DOFINANSOWANIA:

Dotacja przysługuje wyłącznie właścicielowi budynku jednorodzinnego lub lokalu w budynku jednorodzinnym, bądź jednemu ze współwłaścicieli za zgodą pozostałych.

Kwestia własności i ewentualnego dziedziczenia (jeśli któryś z właścicieli zmarł) musi być uregulowana prawnie.

Dochód wnioskodawcy (jednej osoby) nie może przekraczać 135 tys. zł za ostatnie złożone zeznanie podatkowe.

Można uzyskać dotację na następujące inwestycje:

 1. Wymiana nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe, nie spełniającego wymagań 5 klasy według normy przenoszonej normę europejską EN 303-5.
 2. Docieplenie ścian, dachu, stropów pod poddaszem nieogrzewanym i nad piwnicą nieogrzewaną, podłogi na gruncie.
 3. Wymiana okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych.
 4. Wentylacja mechaniczna – rekuperacja.
 5. Mikroinstalacja fotowoltaiczna.
 6. Kompleksowa termomodernizacja budynku.

Kwalifikowane są koszty do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

 1. Okres realizacji przedsięwzięcia to:
  1. dla podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania - 30 miesięcy,
  2. dla najwyższego poziomu dofinansowania - 36 miesięcy,
  3. dotacja z prefinansowaniem - 18 miesięcy,
 2. Liczba transz rozliczeń:
  1. dla podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania - do trzech transz,
  2. dla najwyższego poziomu dofinansowania - do pięciu transz,
  3. dotacja z prefinansowaniem - do trzech transz,
 3. Maksymalna dotacja
  1. dla podstawowego poziomu dofinansowania:
   • do 41 tys. zł (bez kompleksowej termomodernizacji z panelami fotowoltaicznymi),
   • do 66 tys. zł (z kompleksową termomodernizacja z panelami fotowoltaicznymi
  2. dla podwyższonego poziomu dofinansowania:
   • do 59 tys. zł (bez kompleksowej termomodernizacji z panelami fotowoltaicznymi),
   • do 99 tys. zł (z kompleksową term modernizacja z panelami fotowoltaicznymi
  3. dla podwyższonego poziomu dofinansowania:
   • do 79 tys. zł (bez kompleksowej termomodernizacji z panelami fotowoltaicznymi),
   • do 135 tys. zł (z kompleksową termomodernizacja z panelami fotowoltaicznymi

Warunkiem otrzymania dofinansowania do przedsięwzięcia z KOMPLEKSOWĄ TERMMODERNIZACJĄ będzie przeprowadzenie audytu energetycznego. Można uzyskać dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1200 zł, nie będzie to wliczane do limitu maksymalnej wartości dofinansowania.

Dokumenty/ informacje konieczne do uzupełnienia wniosku:

 1. Dane właściciela/współwłaścicieli/współmałżonka - adres zamieszkania, nr tel., adres e-mail, PESEL
 2. Numer rachunku bankowego
 3. Numer księgi wieczystej
 4. Powierzchnia i rok budowy budynku
 5. Informacje o planowanej inwestycji:
  1. jakie nowe źródło będzie montowane (jaki rodzaj paliwa),
  2. rodzaj ocieplenia,
  3. ilość okien, drzwi, bram garażowych,
 6. Zaświadczenie z Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Opoczno, ul. Adama  Mickiewicza 2A, jeśli dochody nie przekraczają:
  1. 1894 zł na osobę/miesięcznie w gospodarstwach wieloosobowych (podwyższony poziom dofinansowania)
  2. 2651 zł na osobę/miesięcznie w gospodarstwach jednoosobowych (podwyższony poziom dofinansowania)
  3. 1090 zł na osobę/miesięcznie w gospodarstwach wieloosobowych (najwyższy poziom dofinansowania)
  4. 1526 zł na osobę/miesięcznie w gospodarstwach jednoosobowych (najwyższy poziom dofinansowania)
 7. Jeśli dochody przekraczają kwoty z punktu powyżej należy przedstawić dokumenty potwierdzające dochody (tylko wnioskodawcy) za poprzedni rok.
 8. Czy jest prowadzona działalność gospodarcza/najem - jeśli tak to na jakiej powierzchni - nie może przekraczać 30% powierzchni domu.

Przydatne linki:
Kalkulator dotacji
Kalkulator grubości izolacji

Szczegółowe informacje dotyczące programu "Czyste Powietrze":
https://czystepowietrze.gov.pl

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2022-09-21 12:57 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2022-09-21 12:57 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2024-07-10 14:20 Osoba modyfikująca : Wojciech Wiktorowicz