Urząd Miejski w Opocznie

Informujemy, że na mocy porozumienia podpisanego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, w Urzędzie Miejskim w Opocznie, ul. Staromiejska 6 (budynek A, parter, pokój nr 3   tel. (44) 78 60 118) znajduje się Punkt Konsultacyjno - Informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W Punkcie istnieje możliwość uzyskania informacji na temat programu, złożenie wniosku oraz jego późniejsze rozliczenie.

Punkt czynny jest we wtorek i czwartek w godzinach pracy Urzędu:

Wtorek 7:30 - 16.30
Czwartek 7.30 - 15.30
 

Przed przyjściem do Urzędu w celu wypełnienia wniosku, należy obowiązkowo zapoznać się z dokumentacją programu, którą można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

"Czyste Powietrze" to kompleksowy program, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania.

Dotacje i pożyczki są udzielane za pośrednictwem szesnastu Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Program Czyste Powietrze jest realizowany przez Ministerstwo Środowiska i finansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Podstawowe zasady przyznania dofinansowania:

Dotacja przysługuje wyłącznie właścicielowi budynku jednorodzinnego lub lokalu w budynku jednorodzinnym, bądź jednemu ze współwłaścicieli za zgodą pozostałych.

Kwestia własności i ewentualnego dziedziczenia (jeśli któryś z właścicieli zmarł) musi być uregulowana.

Dochód wnioskodawcy (jednej osoby) nie może przekraczać 100 tys. zł za poprzedni rok.

Można uzyskać dotację na następujące inwestycje:

 1. Wymiana starego pieca na paliwo stałe – węgiel, drzewo. Stary tzn. piec poniżej 5 klasy. Podstawa – jeśli jest taki to musi być wymieniony. 
 2. Docieplenie ścian, dachu, stropów pod poddaszem nieogrzewanym i nad piwnica nieogrzewaną, podłogi na gruncie.
 3. Wymiana okien, drzwi zewnętrznych i bram garażowych.
 4. Wentylacja mechaniczna – rekuperacja.
 5. Mikroinstalacja fotowoltaiczna.

Kwalifikowane są koszty do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie i do 30 miesięcy po złożeniu. 

Dokumentu/ informacje konieczne do uzupełnienia wniosku:

 1. Dane właściciela/współwłaścicieli/współmałżonka – adres zamieszkania, nr tel., adres e-mail, PESEL
 2. Numer rachunku bankowego
 3. Numer księgi wieczystej
 4. Powierzchnia i rok budowy budynku
 5. Informacje o planowanej inwestycji:
  1. Jakie nowe źródło będzie montowane (jaki rodzaj paliwa)
  2. Ilość ocieplenia – w m2
  3. Ilość okien, drzwi, bram garażowych – w m2.
 6. Zaświadczenie z Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – Opoczno, ul. Adama  Mickiewicza 2A, jeśli dochody nie przekraczają:
  1. 1564 zł na osobę/miesięcznie w gospodarstwach wieloosobowych (podwyższony poziom dofinansowania)
  2. 2189 zł na osobę/miesięcznie w gospodarstwach jednoosobowych (podwyższony poziom dofinansowania)
  3. 900 zł na osobę/miesięcznie w gospodarstwach wieloosobowych (najwyższy poziom dofinansowania)
  4. 1260 zł na osobę/miesięcznie w gospodarstwach jednoosobowych (najwyższy poziom dofinansowania)
 7. Jeśli dochody przekraczają kwoty z punktu powyżej należy przedstawić dokumenty potwierdzające dochody (tylko wnioskodawcy) za poprzedni rok.
 8. Czy jest prowadzona działalność gospodarcza/najem – jeśli tak to na jakiej powierzchni – nie może przekraczać 30% całości.  

Przydatne linki:
Kalkulator dotacji
Kalkulator grubości izolacji

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Czyste Powietrze”:
https://czystepowietrze.gov.pl

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2022-09-21 12:57 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2022-09-21 12:57 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2022-09-22 10:30 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński