Urząd Miejski w Opocznie

Rok 2023

Sprawozdania finansowe - Gmina Opoczno

Rok 2022

Rok 2021

 • pdf Bilans.pdf - Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2021 r.
 • pdf Bilans.pdf - Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego Gmina OPOCZNO sporządzony na dzień 31-12-2021 r.
 • pdf Informacja.pdf - Informacja dodatkowa
 • pdf Rachunek.pdf - Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.
 • pdf Wyciąg.pdf - Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień: 31-12-2021 r.
 • pdf Zestawienie.pdf - Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Sprawozdania finansowe - Urząd Miejski

Rok 2023

 • pdf Bilans.pdf - Bilans jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego
 • pdf Informacja.pdf - Informacja dodatkowa
 • pdf Rzs.pdf - Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
 • pdf Wyciąg.pdf - Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’
 • pdf Zzf.pdf - Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Rok 2022

2021

 • pdf Bilans.pdf - Bilans jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2021 r.
 • pdf Informacja.pdf - Informacja dodatkowa
 • pdf Rachunek.pdf - Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2021 r.
 • pdf Wyciąg.pdf - Wyciąg z danych zawartych w załączniku "Informacja dodatkowa" sporządzony na dzień 31-12-2021 r.
 • pdf Zestawienie.pdf - Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2021 r.

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2019-05-10 09:26 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2019-05-10 09:26 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2024-05-13 09:21 Osoba modyfikująca : Wojciech Wiktorowicz