Urząd Miejski w Opocznie

Informacje podatkowe na 2024 rok

Informacje podatkowe na 2023 rok

 • pdf Informacja.pdf - Informacja – stawki podatkowe na 2023 rok
 • pdf LII_576_2022.pdf - Uchwała nr LII/576/2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf LII_575_2022.pdf - Uchwała nr LII/575/2022 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2023
 • pdf L_536_2018.pdf - Uchwała nr L/536/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf Wzory_druków.pdf - Druki obowiązujące w 2023 roku

Informacje podatkowe na 2022 rok

 • pdf Informacja.pdf - Informacja – stawki podatkowe na 2022 rok.
 • pdf XXXIX_412_2021.pdf - Uchwała nr XXXVIII/412/2021 Rady Miejskiej w Opoczniez dnia 28 października 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2022
 • pdf XXXIX_413_2021.pdf - Uchwała nr XXXVIII/413/2021 Rady Miejskiej w Opoczniez dnia 28 października 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf XXXIX_423_2021.pdf - Uchwała nr XXXIX/423/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 listopada 2021 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf L_536_2018.pdf - Uchwała nr L/536/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno

Informacje podatkowe na 2021 rok

 • pdf Informacja.pdf - Informacja – stawki podatkowe na 2021 rok
 • pdf Nr_XXV_261_2020.pdf - Uchwała Nr XXV/261/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dn. 30.10.2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opocznow roku 2021
 • pdf Nr_XIII_148_2019.pdf - Uchwała Nr XIII/148/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf Nr_L_536_2018.pdf - Uchwała Nr L/536/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno

Informacje podatkowe na 2020 rok

 • pdf Informacja.pdf - Informacja – stawki podatkowe na 2020 rok
 • pdf Nr_XIII_147_2019.pdf - Uchwała Nr XIII/147/2019Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 listopada 2019 r.w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opocznow roku 2020
 • pdf L_536_2018.pdf - Uchwała Nr L/536/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XIII_148_2019.pdf - Uchwała Nr XIII/148/2019 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno

Informacje podatkowe na 2019 rok

 • pdf Informacja.pdf - Informacja – stawki podatkowe na 2019 rok
 • pdf Nr_XXXVII_409_2017.pdf - Uchwała Nr XXXVII/409/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 października 2017 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf L_535_2018.pdf - Uchwała Nr L/535/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opocznow roku 2019
 • pdf Nr_L_536_2018.pdf - Uchwała Nr L/536/2018 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno

Informacje podatkowe na 2018 rok

 • pdf Informacja.pdf - Informacja – stawki podatkowe na 2018 rok
 • pdf Nr_XXXVII_407_2017.pdf - Uchwała Nr XXXVII/407/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2018
 • pdf Nr_XXXVII_408_2017.pdf - Uchwała Nr XXXVII/408/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XXXVII_409_2017.pdf - Uchwała XXXVII/409/2017 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 27 października 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno

Informacje podatkowe na 2017 rok

 • pdf Informacja.pdf - Informacja – stawki podatkowe na 2017 rok
 • pdf XXV_290_2016.pdf - Uchwała Nr XXV/290/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2017
 • pdf XXV_291_2016.pdf - Uchwała Nr XXV/291/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf XXV_292_2016.pdf - Uchwała Nr XXV/292/2016 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2016 r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno

Informacje podatkowe na 2016 rok

 • pdf Informacja2016.pdf - Informacja o stawkach podatkowych na rok 2016
 • pdf NR XV/129/2015.pdf - UCHWAŁA NR XV/129/2015 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIEz dnia 27 listopada 2015 r.w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2016
 • pdf NR XV/130/2015.pdf - UCHWAŁA NR XV/130/2015 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIEz dnia 27 listopada 2015 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf NR XV/131/2015.pdf - UCHWAŁA NR XV/131/2015 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIEz dnia 27 listopada 2015 r.w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości
 • pdf NR XV/132/2015.pdf - UCHWAŁA NR XV/132/2015 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIEz dnia 27 listopada 2015 r.w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • pdf NR XVI/147/2015 .pdf - UCHWAŁA NR XVI/147/2015 RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIEz dnia 29 grudnia 2015 r.zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno

Informacje podatkowe na 2015 rok

 • pdf Inf_uzup_2015.pdf - Informacja uzupełniająca
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o podatku
 • pdf Nr_XLV_453_14.pdf - Uchwała Nr XLV/453/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2014 r.w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2015
 • pdf Nr_XLV_454_14.pdf - Uchwała Nr XLV/454/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 października 2014 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych na obszarze Gminy Opoczno
 • pdf Nr_XLVI_463_14.pdf - Uchwała Nr XLVI/463/14 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 14 listopada 2014 r.w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze Gminy Opoczno

Informacje podatkowe na 2014 rok

 • pdf Informacja.pdf - Informacja o podatku
 • pdf Nr_XXXVI_358_13.pdf - Uchwała Rady Miejskiej w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2014
 • pdf Nr_XXXVI_359_13.pdf - Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości
 • pdf Nr_XXXVI_360_13.pdf - Uchwała Rady Miejskiej w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych

Informacje podatkowe na 2013 rok

 • pdf stawki_2013.pdf [200 KB] - Stawki podatkowe na rok 2013
 • pdf XXIV_213_12.pdf [20 KB] - Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXIV/213/12 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze Gminy Opoczno w roku 2013
 • pdf XXIV_214_12.pdf [30 KB] - Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXIV/214/12 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości
 • pdf XXIV_215_12.pdf [70 KB] - Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXIV/215/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatkowych od środków transportowych
 • pdf XXIV_216_12.pdf [400 KB] - Uchwała Rady Miejskiej w Opocznie Nr XXIV/216/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XII/99/11 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 16 listopada 2011roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tereny - oferty dla inwestorów

Więcej informacji dotyczących zwolnień w sprawie podatku od nieruchomości znajdziecie Państwo klikając w poniższy link.

http://www.um.opoczno.pl/oferty-inwestycyjne

Akty ustawowe regulujące podatki i opłaty

Tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. , poz. 1892 Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym

Tekst jednolity Dz.U. z 2017 r. poz. 1821 Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym

Tekst jednolity Dz.U. z 2018 r.  poz. 1445 z późn. zm.  Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach

Tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 1044 z póź. zm Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2010-01-05 08:59 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2010-01-05 08:59 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2024-01-09 10:27 Osoba modyfikująca : Wojciech Wiktorowicz