Urząd Miejski w Opocznie

Rok 2023

Kwartalna informacja o udzielonych umorzeniach niepodatkowych należności budżetowych

Na podstawie art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Mieście Opocznie umorzono niepodatkowe należności budżetowe wymienione w art. 60 ww. ustawy, zgodnie z załącznikiem

Ulgi, odroczenia, umorzenia lub rozłożenie spłaty na raty - w zakresie podatków lub rozłożenie spłaty na raty - w zakresie podatków lub opłat lokalnych

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. wraz ze wskazaniem wysokości umorzonych kwot i przyczyn umorzenia.

Pomoc publiczna - w zakresie podatków lub opłat lokalnych

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej.

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2023-07-21 09:22 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2023-07-21 09:22 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2024-01-16 11:51 Osoba modyfikująca : Alicja Czaja