Urząd Miejski w Opocznie

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

 • pdf Ogłoszenie.pdf - Ogłoszenie ws. konsultacji
 • pdf Strategia.pdf - Strategia Rozwoju Gminy Opoczno 2030 na lata 2021-2030
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Formularz.docx - Formularz uwag
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Klauzula.docx - Klauzula Informacyjna
 • pdf Nr_135_2022.pdf - ZARZĄDZENIE NR 135/2022 BURMISTRZA OPOCZNA z dnia 6 lipca 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030.
 • pdf Załącznik I.pdf - Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej gminy
 • pdf Załącznik II.pdf - Diagnoza stanu ładu przestrzennego w gminie
 • pdf Załącznik graficzny 4A.pdf - Model Struktury Funkcjonalno-Przestrzennej Gminy Opoczno - część I - miasto
 • pdf Załącznik graficzny 4B.pdf - Model Struktury Funkcjonalno-Przestrzennej Gminy Opoczno - część II - obszar wiejski
 • pdf Prognoza.pdf - Prognoza Oddziaływania na Środowisko przeprowadzana w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko dla projektu "Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030"
 • pdf Opinia_1.pdf - Łódzki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny
 • pdf Opinia_2.pdf - Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
 • pdf Sprawozdanie.pdf - Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Opoczno 2030

Konsultacje społeczne w zakresie wprowadzenia ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Opoczno

Konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Opoczno miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2018-06-07 12:12 Autor : robert.wiktorowicz Data publikacji : 2018-06-07 12:12 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2022-09-01 15:01 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński