Urząd Miejski w Opocznie

Opracowany Raport z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2021 – 2027 za 2021 rok powstał w celu przedstawienia stopnia wykonania założeń Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2021 – 2027 przyjętego Uchwałą nr XXXIII/358/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 maja 2021 roku , oraz zobrazowania zmian zachodzących w środowisku na terenie gminy. Kontrola realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wymaga oceny zarówno stopnia realizacji celów i zadań, jak i terminowości ich wykonania. Niniejsze opracowanie ma charakter Raportu z realizacji działań zawierającego informacje o charakterze jakościowym dotyczące wdrażania działań przewidzianych w PGN

 • pdf Raport PGN Opoczno.pdf - Raport z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2021 – 2027 za 2021 rok

Burmistrz Opoczna ogłasza konsultacje społeczne projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2021 – 2027 "
Serdecznie zapraszam mieszkańców, przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych do konsultacji społecznych projektu: „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2021 – 2027"

W ramach opracowania dokumentu przeprowadzono bazową inwentaryzację emisji CO2, zużycia energii finalnej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. W PGN zawarto także zbiór planowanych inwestycji, których realizacja na terenie gminy przyczyni się do osiągnięcia założeń gospodarki niskoemisyjnej.

Celem przeprowadzanych konsultacji społecznych jest uzyskanie opinii mieszkańców dotyczących zapisów zawartych w PGN. Zgłoszone uwagi będą mieć wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym dokumencie.

W ramach przeprowadzanych konsultacji możliwe jest zgłoszenie swoich uwag i opinii do PGN w formie pisemnej na formularzu do pobrania poniżej. Uwagi i opinie proszę kierować do dnia 28 maja 2021r. na adres Urzędu Miejskiego w Opocznie, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno lub osobiście do Wydziału Ochrony Środowiska, budynek A, pokój A3 (parter), w godz. pracy tj. pn., śr., czw., od 730 do 1530, wt. od 730 do 1630, pt. od 730 do 1430, tel. 44 786 01 18 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: umopoczno@um.opoczno.pl

Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Miejskim w Opocznie, w Wydziale Ochrony Środowiska, budynek A, pokój A3 (parter), w dniach i godzinach urzędowania, w terminie od dnia 7 maja 2021 r. do 28 maja 2021r. oraz na stronie internetowej www.bip.opoczno.pl w zakładce Plan Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2021-2027.

Zachęcam do czynnego udziału, ponieważ prowadzone działania mają nie tylko charakter informacyjny, ale również będą miały wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno.

 • pdf Uchwała.pdf - Uchwała Nr XXXIII/358/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2021-2027" - [aktualizacja]
 • pdf Plan.pdf - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2027 - [aktualizacja]
 • pdf Prognoza.pdf - Prognoza Oddziaływania na Środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2021 - 2027 - [aktualizacja]
 • pdf XXXIII_358_2021.pdf - Uchwała Nr XXXIII/358/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 28 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2021-2027"
 • pdf Plan.pdf - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Opoczno na lata 2021 - 2027
 • pdf Prognoza.pdf - Prognoza Oddziaływania na Środowisko Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2021 - 2027
 • pdf ŁPWIS.NSOZNS.9022.170.2021.SK.pdf - Opinia Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
 • pdf WOOŚ.410.129.2021.MGw.pdf - Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2021 - 2027 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Opoczno na lata 2021 - 2027
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Formularz.docx - Formularz zgłaszania uwag
 • pdf PGN.pdf - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Opoczno
 • pdf PO.pdf - Prognoza Oddziaływania na środowisko - PGN Opoczno
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2021-05-07 10:32 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2021-05-07 10:32 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2023-08-21 18:35 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński