Urząd Miejski w Opocznie

Zapraszamy do korzystania z serwisu Rady Miejskiej w Opocznie pod adresem www.opoczno.esesja.pl

Znajdą Państwo tam:

 1. Składy Rady Miejskiej i Komisji Rady.
 2. Archiwum Posiedzeń.
 3. Archiwum prowadzonych głosowań.
 4. Projekty uchwał.
 5. Rejestry uchwał.
 6. Transmisje z obrad.

Serwis Rady Miejskiej w Opocznie

 

Zawiadomienie o komisjach Rady Miejskiej w Opocznie

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rewizyjnej
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 23 maja 2022r. odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie
Posiedzenie rozpocznie się o godz. 8.30 w trybie zdalnym, a następnie odbędzie się część wyjazdowa dla radnych.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca kwietnia br. 
 4. Zapytania i wolne wnioski.
 5. Zamknięcie posiedzenia.
 6. Część wyjazdowa posiedzenia dla radnych – wizyta w Szkołach Podstawowych nr 1, 2 i 3 w Opocznie, w celu obejrzenia prac termomodernizacyjnych.

                                                                        Przewodniczący Komisji
                                                                              Tomasz Kopera

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Spraw Samorządu

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 24 maja 2022r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji  Rolnictwa,  Gospodarki  Żywnościowej  i  Spraw  Samorządu  Rady  Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca kwietnia br.
 4. Drogi dojazdowe do pól – realizacja składanych wniosków.
 5. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno. 
 6. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 24 maja 2022r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca kwietnia br. 
 4. Informacja na temat realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.
 5. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer
 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury  
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 25 maja 2022r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca kwietnia br. 
 4. Dowóz uczniów do szkół – ocena i wnioski.
 5. Funkcjonowanie stołówek szkolnych.
 6. P. Poż. w placówkach oświatowych.
 7. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Zastępca  Przewodniczącego Komisji
Jolanta Łuczka-Nita

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Prawa

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 26 maja 2022r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca kwietnia br. 
 4. Stan placów zabaw oraz obiektów sportowych na terenach miejskich.
 5. Czystość i porządek na terenie Gminy Opoczno oraz analiza opłat z odpady komunalne.
 6. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2021r.
 7. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 8. Rozliczenie za ciepłą wodę i ogrzewanie na przykładzie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Mickiewicza.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 26 maja 2022r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca kwietnia br. 
 4. Analiza podziału subwencji oświatowej.
 5. Bieżąca analiza budżetu za I kwartał 2022r.
 6. Czystość i porządek w gminie oraz analiza opłat za odpady komunalne.
 7. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno z 2021 rok oraz całkowity koszt zadania.
 8. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

  Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Skarg, wniosków i petycji
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 31 maja 2022r. o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:
Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca kwietnia br. 
 4. Zapoznanie się ze skargą Pana D.R. dotyczącą remontu budynku przy ul. Dworcowej 2 w Opocznie, z dnia 16.05.2022r.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

    Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera

 

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane on-line na kanale YouTube gminy Opoczno.
Nagrania dostępne na stronie internetowej www.opoczno.esesja.pl

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Sesja Rady Miejskiej w Opocznie jest rejestrowana w formie audiowizualnej oraz transmitowana na żywo w Internecie.

Data stworzenia : 2003-06-10 12:29 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 12:29 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2022-05-17 15:46 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska