Urząd Miejski w Opocznie

Zawiadomienie o komisjach Rady Miejskiej w Opocznie

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Skarg, wniosków i petycji
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 18 maja 2021r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca kwietnia br.
 4. Zapoznanie się z Petycją w sprawie planu ograniczenia działalności Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Bielowicach, złożoną przez rodziców w dniu 24.03.2021r. – c.d.
 5. Zapoznanie się z wnioskiem Z.Ś. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno w jego działalności TAXI,  z dnia 25.01.2021r.
 6. Zapoznanie się z wnioskiem w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno przez korpusówkę Jednostki Strzeleckiej, z dnia 27.01.2021r.
 7. Zapoznanie się z wnioskiem M.P. w sprawie wyrażenia zgody na używanie herbu Gminy Opoczno na produkowanych przez niego produktach, z dnia 10.03.2021r.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 24 maja 2021r. o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca kwietnia 2021r.
 4. Analiza podziału subwencji oświatowej.
 5. Bieżąca analiza budżetu za I kwartał 2021r.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury  
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 24 maja 2021r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca kwietnia 2021r.
 4. Dowóz uczniów do szkół – ocena i wnioski.
 5. Funkcjonowanie stołówek szkolnych.
 6. P. Poż. w placówkach oświatowych.
 7. Sytuacja sanitarno-epidemiologiczna w Gminie Opoczno. Funkcjonowanie szkół w kontekście COVID-19.
 8. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie posiedzenia.

 

Zastępca  Przewodniczącego Komisji
Jolanta Łuczka-Nita

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Prawa

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 25 maja 2021r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska           i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca kwietnia 2021r.
 4. Stan placów zabaw oraz obiektów sportowych na terenach miejskich.
 5. Przejścia uliczne, ich stan i lokalizacja.
 6. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

 

  Przewodniczący Komisji
Andrzej Rożenek

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rewizyjnej
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 25 maja 2021r. o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca kwietnia br.
 4. Działania Gminy w celu aktywizacji zabudowy mieszkaniowej na terenie zlokalizowanym pomiędzy ul. Partyzantów, ul. Przemysłową, ul. Ceramiczną w kierunku Bukowca Opoczyńskiego.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 27 maja 2021r. o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca kwietnia 2021r.
 4. Stan boisk sportowych z terenu gminy Opoczno – wybrane obiekty sportowe -ocena.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

 

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Spraw Samorządu

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 28 maja 2021r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca kwietnia 2021r.
 4. Drogi dojazdowe do pól – realizacja składanych wniosków.
 5. Zaopiniowanie projektów uchwał na sesję.
 6. Powołanie jednostek konsultacyjnych Gminy Opoczno.
 7. Organizacja pracy Rady Miejskiej.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola

 

 

Posiedzenia komisji Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane na żywo w Internecie.

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Data stworzenia : 2003-06-10 12:29 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 12:29 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-05-07 11:14 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska