Urząd Miejski w Opocznie

Zapraszamy do korzystania z serwisu Rady Miejskiej w Opocznie pod adresem www.opoczno.esesja.pl

Znajdą Państwo tam:

  1. Składy Rady Miejskiej i Komisji Rady.
  2. Archiwum Posiedzeń.
  3. Archiwum prowadzonych głosowań.
  4. Projekty uchwał.
  5. Rejestry uchwał.
  6. Transmisje z obrad.
  7. Zapytania oraz interpelacje radnych.
  8. Protokoły z posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej.

Serwis Rady Miejskiej w Opocznie

 

Zawiadomienie o komisjach Rady Miejskiej w Opocznie

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Uprzejmie informuję, że w dniu 26 września 2023 r. o godz. 15.00
w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie ul. Staromiejska 6

odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Opocznie
zwołana w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym.

Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Przedłożenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków,
b) zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opoczyńskiemu,
c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2023-2040,
d) zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2023.
4. Zamknięcie obrad.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Opocznie
                        Anna Zięba                                 

Posiedzenia sesji i komisji Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane on-line na kanale YouTube gminy Opoczno.
Nagrania dostępne na stronie internetowej www.opoczno.esesja.pl

 

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-06-10 12:29 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 12:29 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-09-21 08:45 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska