Urząd Miejski w Opocznie

Zapraszamy do korzystania z serwisu Rady Miejskiej w Opocznie pod adresem www.opoczno.esesja.pl

Znajdą Państwo tam:

 1. Składy Rady Miejskiej i Komisji Rady.
 2. Archiwum Posiedzeń.
 3. Archiwum prowadzonych głosowań.
 4. Projekty uchwał.
 5. Rejestry uchwał.
 6. Transmisje z obrad.

Serwis Rady Miejskiej w Opocznie

 

Zawiadomienie o komisjach Rady Miejskiej w Opocznie

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska
i Przestrzegania Prawa

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM
  

W dniu 20 lutego 2023r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2.  Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3.  Przyjęcie protokołu z miesiąca stycznia br.
 4. Informacja o pozyskanych funduszach unijnych w 2022r. i złożonych wnioskach na 2023 rok.
 5. Omówienie potrzeb miejskich na tzw. małą infrastrukturę np. ławki, tablice ogłoszeniowe, oświetlenie, oznakowanie ulic.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7.  Zamknięcie posiedzenia.   

  Przewodniczący Komisji
Andrzej Rożenek

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 20 lutego 2023r. o godz. 12.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2.  Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3.  Przyjęcie protokołu z miesiąca stycznia br. 
 4.  Zapoznanie się z działalnością Fundacji „Uśmiech Dziecka”, Fundacji „OSTOJA”, łącznie z analizą wydatków za 2022r.
 5. Koszty funkcjonowania szkół w Gminie Opoczno i koszty funkcjonowania CUW w roku 2022.
 6.  Zapytania i wolne wnioski.
 7.  Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej
i Spraw Samorządu

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 21 lutego 2023r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji  Rolnictwa,  Gospodarki  Żywnościowej  i  Spraw  Samorządu  Rady  Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca stycznia br.
 4. Gazyfikacja w Gminie Opoczno – rozbudowa sieci gazowniczej (założenia inwestycyjne, możliwości dofinansowania dla mieszkańców).
 5. Pozyskiwanie środków unijnych przez Gminę Opoczno (z jakich funduszy samorządy mogą pozyskiwać środki, plany Gminy Opoczno na rok 2023).
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.          

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 21 lutego 2023r. o godz. 12.30 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca stycznia br.
 4. Dożywianie dzieci i młodzieży.
 5. Funkcjonowanie i koszty utrzymania świetlic wiejskich.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.        

Przewodniczący Komisji
Marek Sijer

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI Rewizyjnej

RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 21 lutego 2023r. o godz. 14.00  odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji  Rewizyjnej  Rady  Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z miesiąca grudnia 2022r. i stycznia 2023r.
 4. Kontrola sprzedaży i kupna nieruchomości przez Gminę Opoczno w 2022r.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Skarg, wniosków i petycji
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu  21 lutego 2023r. o godz. 15.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji  Skarg, wniosków i petycji  Rady  Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca stycznia br. 
 4. Rozpatrzenie skargi Pani A.S.-B. na Dyrektora Przedszkola Nr 8 w Opocznie z dnia 17.10.2022r. – c.d.
 5. Zapytania i wolne wnioski.
 6. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kopera

 

ZAWIADOMIENIE O POSIEDZENIU
KOMISJI
Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury  
RADY MIEJSKIEJ W OPOCZNIE

W TRYBIE ZDALNYM

W dniu 22 lutego 2023r. o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie w trybie zdalnym Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie, według następującego porządku:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca stycznia br.
 4. Funkcjonowanie i koszty utrzymania CUW.
 5. Funkcjonowanie i koszty utrzymania szkół stowarzyszeniowych.
 6. Funkcjonowanie i koszty utrzymania Szpitala.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Alicja Szczepaniak

 

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Posiedzenia sesji i komisji Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane on-line na kanale YouTube gminy Opoczno.

Nagrania dostępne na stronie internetowej www.opoczno.esesja.pl

 

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-06-10 12:29 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 12:29 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-02-03 13:39 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska