Urząd Miejski w Opocznie

Zapraszamy do korzystania z serwisu Rady Miejskiej w Opocznie pod adresem www.opoczno.esesja.pl

Znajdą Państwo tam:

 1. Składy Rady Miejskiej i Komisji Rady.
 2. Archiwum Posiedzeń.
 3. Archiwum prowadzonych głosowań.
 4. Projekty uchwał.
 5. Rejestry uchwał.
 6. Transmisje z obrad.
 7. Zapytania oraz interpelacje radnych.
 8. Protokoły z posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej.

Serwis Rady Miejskiej w Opocznie

 

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej
w Opocznie w m-cu czerwcu

Posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024r. o godz. 13.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie.                                

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br. 
 4. Wykonanie budżetu gminy za 2023 rok.
 5. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2023.
 6. Potrzeby Gminy w zakresie budownictwa socjalnego dla najuboższych. Sytuacja mieszkaniowa w Gminie Opoczno.
 7. Informacja na temat realizacji wypoczynku zimowego dzieci i młodzieży.
 8. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 9. Zapytania i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie posiedzenia.           

                                                       Przewodniczący Komisji
                                                      Krzysztof Grabski

 

Posiedzenie Komisji Zdrowia, Opieki Społecznej, Oświaty i Kultury Rady Miejskiej w Opocznie odbędzie się w dniu 20 czerwca 2024r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie.                                

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br. 
 4. Wykonanie budżetu gminy za 2023 rok.
 5. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2023.
 6. Dowóz uczniów do szkół – ocena i wnioski.
 7. Funkcjonowanie stołówek szkolnych.
 8. P. Poż. w placówkach oświatowych.
 9. Przygotowanie szkół  do nowego roku szkolnego.
 10. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie posiedzenia.           

Przewodnicząca Komisji
Jolanta Łuczka-Nita

 

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie odbędzie się  w dniu 24 czerwca 2024r. o godz. 9.00 w sali USC Urzędu Miejskiego.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br. 
 4. Wykonanie budżetu gminy za 2023 rok.
 5. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2023.
 6. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
 7. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno.
 8. Czystość i porządek na terenie Gminy Opoczno oraz analiza opłat za odpady komunalne.
 9. Stan placów zabaw oraz obiektów sportowych na terenach miejskich.
 10. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 11. Zapytania i wolne wnioski.
 12. Zamknięcie posiedzenia.         

  Przewodnicząca Komisji
Beata Wiktorowicz

 

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie odbędzie się w dniu 24 czerwca 2024r. o godz. 13.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br. 
 4. Wykonanie budżetu gminy za 2023 rok.
 5. Bieżąca analiza budżetu za I kwartał 2024r.
 6. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2023.
 7. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
 8. Czystość i porządek w gminie oraz analiza opat za odpady komunalne.
 9. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno za 2023 rok oraz całkowity koszt zadania.
 10. Analiza podziału subwencji oświatowej.
 11. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 12. Zapytania i wolne wnioski.
 13. Zamknięcie posiedzenia.    

Przewodniczący Komisji
Zbigniew Sobczyk

 

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie odbędzie się w dniu 25 czerwca 2024r. o godz. 9.00  w sali USC Urzędu Miejskiego.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołów z miesiąca kwietnia i maja br. 
 4. Wykonanie budżetu gminy za 2023 rok.
 5. Spółki gminy i ich sprawozdania finansowe za rok 2023.
 6. Stan sanitacji Gminy Opoczno, założenia inwestycyjne, możliwości pozyskania środków zewnętrznych.
 7. Informacja z przebiegu odśnieżania Gminy Opoczno.
 8. Drogi dojazdowe do pól – realizacja składanych wniosków.
 9. Zaopiniowanie materiałów na sesję.
 10. Zapytania i wolne wnioski.
 11. Zamknięcie posiedzenia.    

Przewodniczący Komisji
Łukasz Konecki

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Posiedzenia sesji i komisji Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane on-line na kanale YouTube gminy Opoczno.

Nagrania dostępne na stronie internetowej www.opoczno.esesja.pl

 

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-06-10 12:29 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 12:29 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-06-07 12:18 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska