Urząd Miejski w Opocznie

Zapraszamy do korzystania z serwisu Rady Miejskiej w Opocznie pod adresem www.opoczno.esesja.pl

Znajdą Państwo tam:

 1. Składy Rady Miejskiej i Komisji Rady.
 2. Archiwum Posiedzeń.
 3. Archiwum prowadzonych głosowań.
 4. Projekty uchwał.
 5. Rejestry uchwał.
 6. Transmisje z obrad.
 7. Zapytania oraz interpelacje radnych.
 8. Protokoły z posiedzeń komisji i sesji Rady Miejskiej.

Serwis Rady Miejskiej w Opocznie

 

Zawiadomienie o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Opocznie w m-cu lutym 2024r.

Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Opocznie odbędzie się w dniu 21 lutego 2024r. o godz. 14.00 w sali USC Urzędu Miejskiego.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca stycznia br.
 4. Informacja o pozyskanych funduszach unijnych za 2023r. i złożonych wnioskach na 2024r.
 5. Omówienie potrzeb miejskich na tzw. małą infrastrukturę np. ławki, tablice ogłoszeniowe, oświetlenie, oznakowanie ulic.
 6. Zieleń miejska w przestrzeni miasta Opoczna.
 7. Targowisko i hale targowe w mieście.
 8. Zapytania i wolne wnioski.
 9. Zamknięcie posiedzenia.

  Przewodniczący Komisji
Andrzej Rożenek

Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Spraw Samorządu Rady Miejskiej w Opocznie odbędzie się w dniu 22 lutego 2024r. o godz. 9.00  w sali USC Urzędu Miejskiej.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca stycznia br.
 4. Gazyfikacja w Gminie Opoczno – rozbudowa sieci gazowniczej (założenia inwestycyjne, możliwości dofinansowania dla mieszkańców).
 5. Pozyskiwanie środków unijnych przez Gminę Opoczno (z jakich funduszy samorządy mogą pozyskiwać środki, plany Gminy Opoczno na rok 2024).
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tadeusz Brola

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu, Handlu i Usług Rady Miejskiej w Opocznie odbędzie się w dniu 22 lutego 2024r. o godz. 13.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie.

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca stycznia br. 
 4. Zapoznanie się z działalnością Fundacji „Uśmiech Dziecka”, Fundacji „Ostoja”, łącznie z analizą wydatków za 2023 rok.
 5. Koszty funkcjonowania szkół w Gminie Opoczno i koszty funkcjonowania CUW w roku 2023.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Rurarz

Posiedzenie Komisji do Spraw Rodziny, Młodzieży i Kultury Fizycznej Rady Miejskiej w Opocznie odbędzie się w dniu 23 lutego 2024r. o godz. 10.00 w sali USC Urzędu Miejskiego w Opocznie.                                

Tematyka posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Przedłożenie porządku posiedzenia.
 3. Przyjęcie protokołu z miesiąca stycznia br. 
 4. Dożywianie dzieci i młodzieży.
 5. Funkcjonowanie i koszty utrzymania świetlic wiejskich.
 6. Zapytania i wolne wnioski.
 7. Zamknięcie posiedzenia.
 8. Część wyjazdowa - wizja lokalna boiska przy SP w Libiszowie.

 Przewodniczący Komisji
Marek Sijer

Zawiadomienie o sesji Rady Miejskiej w Opocznie

Posiedzenia sesji i komisji Rady Miejskiej w Opocznie są rejestrowane w formie audiowizualnej oraz transmitowane on-line na kanale YouTube gminy Opoczno.
Nagrania dostępne na stronie internetowej www.opoczno.esesja.pl

 

 

 

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-06-10 12:29 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 12:29 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-21 10:29 Osoba modyfikująca : Katarzyna Olkowska