Urząd Miejski w Opocznie

Informacja o wyniku przetargu

 • pdf TOMPOL.pdf - Informacja o wyniku przetargu działka 150/42 obr. 7
 • pdf Garaże.pdf - Informacja o wyniku przetargu grunt pod garaże ul. Wyszyńskiego.

Ogłoszenia o przetargach

 • pdf Ogłoszenie działka Sitowa.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczoną numerem działki 1127 o powierzchni 0,0794 ha w obr. Sitowa.
 • pdf Regulamin przetargu Sitowa.pdf - Regulamin czwartego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej nr działki 1127 o pow. 0,0794 ha w obr. Sitowa
 • pdf Ogłoszenie działka 113_26 i 112_17.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka 113/26 i 112/17 o łącznej pow. 0,0514 ha położonej w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Zielnej.
 • pdf Regulamin przetargu 113_26 i 112_17.pdf - Drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Opoczno oznaczonej numerem działki 113/26 i 112/17 o łącznej powierzchni 0,0514 ha w obr. 7 m. Opoczno przy ul. Zielnej.

Wykaz do sprzedaży

 • pdf wykaz 01 lipca 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 01 lipca 2021 r. do 22 lipca 2021 r.
 • pdf Wykaz sprzedaż.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm ) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 17 czerwca 2021 r. do 08 lipca 2021 r.
 • pdf wykaz z dnia 13 maja 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 13 maja 2021 r. do 03 czerwca 2021 r.

Wykaz do dzierżawy, najmu, aportu, użyczenia.

 • pdf Wykaz do dzierżawy - VIII 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 8 lipca 2021 roku do dnia 29 lipca 2021 roku.
 • pdf Wykaz do użyczenia - I 2021 (003).pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do użyczenia. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 1 lipca 2021 r. do dnia 22 lipca 2021 r.
 • pdf Wykaz do dzierżawy - VII 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 17 czerwca 2021 roku do dnia 08 lipca 2021 roku.
 • pdf Wykaz do dzierżawy - VI 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do dzierżawy. Wykaz podano do publicznej wiadomości od dnia 13 maja 2021 roku do dnia 3 czerwca 2021 roku.
 • pdf Wykaz aport z dnia 13 maja 2021.pdf - Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) Burmistrz Opoczna podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości komunalnych przeznaczonych do oddania w aport. Wykaz podano do publicznej wiadomości od 13 maja 2021 r. do 03 czerwca 2021 r.
Data stworzenia : 2008-09-02 17:08 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2008-09-02 17:08 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2021-07-26 14:58 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Gregorczyk