Urząd Miejski w Opocznie
URZĄD MIEJSKI W OPOCZNIE - PRACOWNICY
KIEROWNICTWO URZĘDU
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Burmistrz Michał Konecki +48 44 7860100 burmistrz@um.opoczno.pl
I Zastępca Burmistrza Jan Zięba +48 44 7860100 sekretariat@um.opoczno.pl
Zastępca Burmistrza   +48 44 7860100  
Sekretarz Miasta Janusz Klimek +48 44 7860105 janusz.klimek@um.opoczno.pl
Skarbnik Magdalena Ślęzak +48 44 7860154 magdalena.slezak@um.opoczno.pl

Powrót do góry

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY I KADR (AiK)
Budynek G (I piętro)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Beata Wojtarek +48 44 7860149 beata.wojtarek@um.opoczno.pl
Inspektor Katarzyna Wojtal +48 44 7860100 sekretariat@um.opoczno.pl
Inspektor Katarzyna Sudzius-Bobrek +48 44 7860104 katarzyna.bobrek@um.opoczno.pl
Operator Urządzeń Powielających Waldemar Firkowski +48 44 7860113 waldemar.firkowski@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Dorota Pic +48 44 7860148 dorota.pic@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Ewa Gad +48 44 7860148 ewa.gad@um.opoczno.pl
Podinspektor Agnieszka Defratyka +48 44 7860188 agnieszka.defratyka@um.opoczno.pl
Kierowca Sławomir Deptuła +48 44 7860188 slawomir.deptula@um.opoczno.pl
ZESPÓŁ DS. INFORMATYKI (AiK-I)
Budynek G (I piętro)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Kierownik zespołu Włodzimierz Wroński +48 44 7860166 wlodekw@um.opoczno.pl
Informatyk Tomasz Stańczyk +48 44 7860103 tomasz.stanczyk@um.opoczno.pl
Informatyk Wojciech Wiktorowicz +48 44 7860103 wojciech.wiktorowicz@um.opoczno.pl

Powrót do góry

WYDZIAŁ BUDŻETOWY (Bż)
Budynek D (parter, I piętro)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Skarbnik Gminy - Główny Księgowy Magdalena Ślęzak +48 44 7860154 magdalena.slezak@um.opoczno.pl
Z-ca Skarbnika Gminy Beata Pawlik +48 44 7860155 beata.pawlik@um.opoczno.pl
Inspektor Julita Kowalska +48 44 7860144 julita.kowalska@um.opoczno.pl
Inspektor Maria Rek +48 44 7860144 maria.rek@um.opoczno.pl
Inspektor Lucyna Sobczyk +48 44 7860152 lucyna.sobczyk@um.opoczno.pl
Inspektor Małgorzata Szymańska +48 44 7860152 malgorzata.szymanska@um.opoczno.pl
Podinspektor Agnieszka Sarwa-Borowiecka +48 44 7860153 agnieszka.sarwa@um.opoczno.pl
Podinspektor Agnieszka Wijata +48 44 7860153 agnieszka.wijata@um.opoczno.pl
Inspektor Ewa Labasz-Głowacka +48 44 7860153 ewa.glowacka@um.opoczno.pl
Inspektor Jolanta Wilk +48 44 7860153 jolanta.wilk@um.opoczno.pl
Inspektor Grażyna Wijata +48 44 7860156 grazyna.wijata@um.opoczno.pl
Podinspektor Bogumiła Kucharska +48 44 7860156 bogumila.kucharska@um.opoczno.pl
Inspektor Beata Deka +48 44 7860160 beata.deka@um.opoczno.pl
Inspektor Halina Rzońca +48 44 7860160 halina.rzonca@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Agata Zdonek +48 44 7860162 agata.zdonek@um.opoczno.pl
Kasjer Anna Konecka +48 44 7860162 anna.konecka@um.opoczno.pl

Powrót do góry

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ (GKiM)
Budynek P, wejście A (I piętro)
Plac Kościuszki 16, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału   +48 44 7860122
Inspektor Ewa Edyta Krzysztofik +48 44 7860123 edyta.krzysztofik@um.opoczno.pl
Podinspektor Bartosz Bystrzejewski +48 44 7860121 bartosz.bystrzejewski@um.opoczno.pl
Inspektor Maria Bolarczyk +48 44 7860123 maria.bolarczyk@um.opoczno.pl
Inspektor Jędrzej Szczepański +48 44 7860191 jedrzej.szczepanski@um.opoczno.pl

Powrót do góry

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (GN)
Budynek E (I piętro)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Marzanna Wojciechowska +48 44 7860125 marzanna.wojciechowska@um.opoczno.pl
Inspektor Anna Plewa +48 44 7860124 anna.plewa@um.opoczno.pl
Inspektor Piotr Tyka +48 44 7860124 piotr.tyka@um.opoczno.pl
Inspektor Monika Jetz +48 44 7860126 monika.jetz@um.opoczno.pl
Inspektor Włodzimierz Gregorczyk +48 44 7860126 wlodzimierz.gregorczyk@um.opoczno.pl

Powrót do góry

WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY (TI)
Budynek B (parter oraz I piętro)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Dorota Skwierczyńska-Madej +48 44 7860119 dorota.skwierczynska-madej@um.opoczno.pl
Podinspektor Adrianna Bednarczyk +48 44 7860134 adrianna.bednarczyk@um.opoczno.pl
Podinspektor Bogumiła Witusińska +48 44 7860134 bogumila.witusinska@um.opoczno.pl
Inspektor Piotr Telus +48 44 7860134 piotr.telus@um.opoczno.pl
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego Paweł Telus +48 44 7860134 pawel.telus@um.opoczno.pl
Inspektor Janusz Telusiewicz +48 44 7860135 janusz.telusiewicz@um.opoczno.pl
Podinspektor Mateusz Putko +48 44 7860135 mateusz.putko@um.opoczno.pl
ZESPÓŁ DS. DRÓG (TI-D)
Budynek B (parter)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Kierownik zespołu Tadeusz Piekarski +48 44 7860132 tadeusz.piekarski@um.opoczno.pl
Podinspektor Daniel Puchała +48 44 7860132 daniel.puchala@um.opoczno.pl
Inspektor Dariusz Zalega +48 44 7860132 dariusz.zalega@um.opoczno.pl
Inspektor Konrad Drabik +48 44 7860132 konrad.drabik@um.opoczno.pl

Powrót do góry

WYDZIAŁ EDUKACJI (Edu)
Budynek P, wejście A (parter)
Plac Kościuszki 16, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Marek Ziębicki +48 44 7860146 marek.ziebicki@um.opoczno.pl
Inspektor Małgorzata Mularczyk +48 44 7860141 malgorzata.mularczyk@um.opoczno.pl
Inspektor Renata Pomykała +48 44 7860141 renata.pomykala@um.opoczno.pl
Inspektor Ryszard Szczepanik +48 44 7860141 ryszard.szczepanik@um.opoczno.pl

Powrót do góry

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA (RM)
Budynek E (parter)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Justyna Małachowska +48 44 7860130 justyna.malachowska@um.opoczno.pl
Inspektor Aleksandra Biernacka +48 44 7860131 aleksandra.biernacka@um.opoczno.pl
Inspektor Klaudyna Mastalerz +48 44 7860131 klaudyna.mastalerz@um.opoczno.pl
Inspektor Małgorzata Czernic +48 44 7860131 malgorzata.czernic@um.opoczno.pl
Inspektor Marian Gruszczyński +48 44 7860133 piotr.gruszczynski@um.opoczno.pl

Powrót do góry

WYDZIAŁ WYMIARU PODATKÓW I KONTROLI (WPiK)
Budynek C (I piętro), D (parter)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Ewa Kazusek +48 44 7860108 ewa.kazusek@um.opoczno.pl
Zastępca Dyrektora Anna Nalewczyńska +48 44 7860129 anna.nalewczynska@um.opoczno.pl
Inspektor Alicja Czaja +48 44 7860150 ala.czaja@um.opoczno.pl
Inspektor Urszula Skorupa +48 44 7860150 urszula.skorupa@um.opoczno.pl
Inspektor Agnieszka Kowalska +48 44 7860151 agnieszka.kowalska@um.opoczno.pl
Inspektor Beata Zakrzewska +48 44 7860151 beata.zakrzewska@um.opoczno.pl
Inspektor Urszula Telus +48 44 7860158 urszula.telus@um.opoczno.pl
Podinspektor Magdalena Kaśkiewicz +48 44 7860163 magdalena.kaskiewicz@um.opoczno.pl
Inspektor Karolina Sobota +48 44 7860163 karolina.sobota@um.opoczno.pl
Inspektor Bożena Michałowska +48 44 7860175 bozena.michalowska@um.opoczno.pl
Podinspektor Grzegorz Piekarski +48 44 7860181 grzegorz.piekarski@um.opoczno.pl
Inspektor Dariusz Stępień +48 44 7860185 dariusz.stepien@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Mateusz Goworek +48 44 7860185 mateusz.goworek@um.opoczno.pl
Podinspektor Adrian Karnicki +48 44 7860195 adrian.karnicki@um.opoczno.pl
Inspektor Anna Woźniak +48 44 7860187 anna.wozniak@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Małgorzata Młynarska +48 44 7860150 malgorzata.mlynarska@um.opoczno.pl

Powrót do góry

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH (ZiSS)
Budynek - Miejski Dom Kultury w Opocznie (I piętro)
ul. E.Biernackiego 4, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Elżbieta Matyśkiewicz +48 44 7860115 elzbieta.matyskiewicz@um.opoczno.pl
Podinspektor Ewelina Biskup +48 44 7860115 ewelina.biskup@um.opoczno.pl
Inspektor Iwona Susik +48 44 7860115 iwona.susik@um.opoczno.pl
Inspektor Anna Dzierzgwa +48 44 7860138 anna.dzierzgwa@um.opoczno.pl
Inspektor Monika Bednarczyk +48 44 7860138 monika.bednarczyk@um.opoczno.pl
Inspektor Sławomir Szulc +48 44 7860138 slawomir.szulc@um.opoczno.pl
Robotnik gospodarczy Aneta Karpińska    
Robotnik gospodarczy Krzysztof Sotniczuk    

Powrót do góry

WYDZIAŁ SPORTU I REKREACJI (SiR)
Budynek na terenie Stadionu (I piętro)
Aleja Sportowa 1
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Katarzyna Niewadzi +48 447860178 katarzyna.niewadzi@um.opoczno.pl
Inspektor Robert Wiktorowicz +48 447860176 robert.wiktorowicz@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Mateusz Grodzicki +48 447860177 mateusz.grodzicki@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Anna Domagała    
Pomoc administracyjna Karolina Zasada    
Pomoc administracyjna Jarosław Krzysztofik    
Pomoc administracyjna Klementyna Kowalczyk    
Robotnik Jan Kowalczyk    
Robotnik Dariusz Arkisiewicz    
Robotnik Paweł Gross    
Sprzątaczka Tamara Pożycka    

Powrót do góry

WYDZIAŁ EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH (ELiDO)
Budynek C (parter)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Agnieszka Wrońska +48 44 7860143 agnieszka.wronska@um.opoczno.pl
Inspektor Marta Kaleta +48 44 7860142 marta.kaleta@um.opoczno.pl
Inspektor Piotr Surma +48 44 7860142 piotr.surma@um.opoczno.pl
Inspektor Monika Ksyta +48 44 7860143 monika.ksyta@um.opoczno.pl

Powrót do góry

WYDZIAŁ PROMOCJI I KULTURY (PiK)
Budynek P, wejście B (parter)
Plac Kościuszki 16, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Piotr Stempniak +48 44 7860128 piotr.stempniak@um.opoczno.pl
Podinspektor Karolina Kępska +48 44 7860139 karolina.kepska@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Katarzyna Galińska +48 44 7860139 katarzyna.galinska@um.opoczno.pl
Inspektor Mariola Saternus +48 44 7860139 mariola.saternus@um.opoczno.pl

Powrót do góry

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (ZP)
Budynek A, (I piętro)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Beata Tworek +48 44 7860165 beata.tworek@um.opoczno.pl
Zastępca Dyrektora Danuta Urbańczyk +48 44 7860137 danuta.urbanczyk@um.opoczno.pl
Inspektor Edyta Brzeska +48 44 7860137 edyta.brzeska@um.opoczno.pl
Inspektor Emilia Rutowicz +48 44 7860157 emilia.rutowicz@um.opoczno.pl
Inspektor Paulina Jędrasik +48 44 7860157 paulina.jedrasik@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Wiktoria Wiktorowicz +48 44 7860157 wiktoria.wiktorowicz@um.opoczno.pl

Powrót do góry

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH (FE)
Budynek P, wejście A (parter)
Plac Kościuszki 16, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Sylwia Olędzka +48 44 7860127 sylwia.oledzka@um.opoczno.pl
Podinspektor Katarzyna Lachowska +48 44 7860145 katarzyna.stanczyk@um.opoczno.pl
Podinspektor Milena Skorupa +48 44 7860145 milena.skorupa@um.opoczno.pl
Podinspektor Natalia Maicka +48 44 7860145 natalia.maicka@um.opoczno.pl
Inspektor Jolanta Milczarek-Stanik +48 44 7860164 jolanta.stanik@um.opoczno.pl
Inspektor Justyna Chodorowska +48 44 7860164 justyna.chodorowska@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Natalia Krzysztofik +48 44 7860190 natalia.krzysztofik@um.opoczno.pl

Powrót do góry strony

WYDZIAŁ ROLNICTWA (Rol)
Budynek P, wejście A (parter)
Plac Kościuszki 16, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Sławomir Jakóbczyk +48 44 7860168 slawomir.jakobczyk@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Grzegorz Ksyta +48 44 7860167 grzegorz.ksyta@um.opoczno.pl
Podinspektor Joanna Galant +48 44 7860167 joanna.galant@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Karolina Domańska +48 44 7860167 karolina.domanska@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Wioleta Skorupa +48 44 7860167 wioleta.skorupa@um.opoczno.pl

Powrót do góry strony

WYDZIAŁ PRAWNY (P)
Budynek G (I piętro)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Sylwia Stępień-Adamczyk +48 44 7860106 sylwia.stepien-adamczyk@um.opoczno.pl
Radca prawny Małgorzata Ordzińska +48 44 7860106 malgorzata.ordzinska@um.opoczno.pl
Radca prawny Małgorzata Kaczyńska-Kacprzak +48 44 7860189 malgorzata.kacprzak@um.opoczno.pl

Powrót do góry strony

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA (Oś)
Budynek A (parter), Budynek B (parter)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Dominika Chybowska +48 44 7860183 dominika.chybowska@um.opoczno.pl
Inspektor Dorota Dębińska +48 44 7860118 dorota.debinska@um.opoczno.pl
Podinspektor Patrycja Kośka +48 44 7860118 patrycja.koska@um.opoczno.pl
Inspektor Ryszard Pomykała +48 44 7860118 ryszard.pomykala@um.opoczno.pl
Inspektor Anna Frączek +48 44 7860120 anna.fraczek@um.opoczno.pl
Inspektor Anna Przybyła +48 44 7860120 anna.przybyla@um.opoczno.pl
Inspektor Anna Małecka-Telus +48 44 7860192 anna.malecka-telus@um.opoczno.pl

Powrót do góry strony

BIURO RADY MIEJSKIEJ (BRM)
Budynek G (parter)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Inspektor Bogumiła Kędziora +48 44 7860109 bogusia.nita@um.opoczno.pl
Podinspektor Alicja Firmowska +48 44 7860109 alicja.firmowska@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Katarzyna Zaroda-Olkowska +48 44 7860109 katarzyna.olkowska@um.opoczno.pl

Powrót do góry strony

STRAŻ MIEJSKA (SM)
ul. Piotrkowska 7, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Komendant Dariusz Rzepka +48 44 7860112 dariusz.rzepka@um.opoczno.pl
Starszy inspektor Bogdan Kozłowski +48 44 7860114 bogdan.kozlowski@um.opoczno.pl
Starszy strażnik Dariusz Gubka +48 44 7860114 dariusz.gubka@um.opoczno.pl
Starszy inspektor Paweł Kołodziejczyk +48 44 7860114 pawel.kolodziejczyk@um.opoczno.pl
Starszy inspektor Tomasz Róg +48 44 7860114 tomasz.rog@um.opoczno.pl
Starszy inspektor Robert Kalata +48 44 7860114 robert.kalata@um.opoczno.pl
Starszy strażnik Witold Widawski +48 44 7860114 witold.widawski@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Krzysztof Długosz +48 44 7860107 krzysztof.dlugosz@um.opoczno.pl
Informatyk Sebastian Baszuk +48 44 7860107 sebastian.baszuk@um.opoczno.pl
Operator elektronicznych monitorów ekranowych Adam Jędrasik +48 44 7860182  
Operator elektronicznych monitorów ekranowych Andrzej Monik +48 44 7860182  
Operator elektronicznych monitorów ekranowych Danuta Kieszek +48 44 7860182  
Operator elektronicznych monitorów ekranowych Janusz Mularczyk +48 44 7860182  
Operator elektronicznych monitorów ekranowych Justyna Telus +48 44 7860182  
Operator elektronicznych monitorów ekranowych Piotr Figura +48 44 7860182  
Operator elektronicznych monitorów ekranowych Ryszard Juszczyk +48 44 7860182  

Powrót do góry strony

URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)
Budynek G (parter)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Kierownik Bogusława Stefaniak +48 44 7860140 boguslawa.stefaniak@um.opoczno.pl
Z-ca Kierownika Barbara Zięba +48 44 7860110 barbara.zieba@um.opoczno.pl
Inspektor Magdalena Jurek +48 44 7860110 magdalena.jurek@um.opoczno.pl

Powrót do góry strony

AUDYTOR WEWNĘTRZNY (AW)
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Audytor Mirosław Pilipczuk +48 44 7860184 miroslaw.pilipczuk@um.opoczno.pl

Powrót do góry strony

PEŁNOMOCNIK OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH (POIN)
Budynek - Miejski Dom Kultury w Opocznie (I piętro)
ul. E.Biernackiego 4, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Inspektor Ewa Edyta Krzysztofik +48 44 7860115 edyta.krzysztofik@um.opoczno.pl

Powrót do góry strony

SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (SBiHP)
Budynek E (I piętro)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Inspektor Włodzimierz Gregorczyk +48 44 7860126 wlodzimierz.gregorczyk@um.opoczno.pl

Powrót do góry strony

ZESPÓŁ DS. ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO (RSG)
Budynek P, wejście A (parter)
Plac Kościuszki 16, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Podinspektor Anna Król +48 44 7860116 anna.krol@um.opoczno.pl
Inspektor Patrycja Wilk +48 44 7860116 patrycja.wilk@um.opoczno.pl

Powrót do góry strony

BIURO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (BZE)
Budynek E (I piętro)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Inspektor Włodzimierz Wijata +48 44 7860135 wlodzimierz.wijata@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Jakub Białuski +48 44 7860135 jakub.bialuski@um.opoczno.pl

Powrót do góry

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI
Budynek - Miejski Dom Kultury w Opocznie (I piętro)
ul. E.Biernackiego 4, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Inspektor Monika Bednarczyk +48 44 7860138 monika.bednarczyk@um.opoczno.pl

Powrót do góry strony

PRACOWNICY OBSŁUGI
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Robotnik Józef Kędziora +48 44 7860161  
Robotnik Józef Kowalski +48 44 7860161  
Robotnik Robert Wijata +48 44 7860161  
Sprzątaczka Barbara Jędrasik    
Sprzątaczka Iwona Wrońska    
Sprzątaczka Janina Kołodziejczyk    

Powrót do góry strony

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-06-26 11:36 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-26 11:36 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-06-03 10:32 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński