Urząd Miejski w Opocznie

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Burmistrz

Dariusz Kosno

+48 44 7860100

burmistrz@um.opoczno.pl

Zastępca Burmistrza

Andrzej Kacprzak

+48 44 7860100

sekretariat@um.opoczno.pl

Zastępca Burmistrza

Tomasz Łuczkowski

+48 44 7860100

tomasz.luczkowski@um.opoczno.pl

Sekretarz Miasta

Janusz Klimek

+48 44 7860105

janusz.klimek@um.opoczno.pl

Skarbnik

Magdalena Ślęzak

+48 44 7860154

magdalena.slezak@um.opoczno.pl

 

Wydział Edukacji

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Marek Ziębicki

+48 44 7860146

marek.ziebicki@um.opoczno.pl

Inspektor

Renata Pomykała

+48 44 7860141

renata.pomykala@um.opoczno.pl

Inspektor

Ryszard Szczepanik

+48 44 7860141

ryszard.szczepanik@um.opoczno.pl

Pomoc Administracyjna

Małgorzata Mularczyk

+48 44 7860141

malgorzata.mularczyk@um.opoczno.pl

Inspektor Ochrony Danych
Placówek Oświatowych

Renata Wijata

+48 44 7860116

iod@opoczno.edu.pl

 

Wydział Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Stanisław Miązek

+48 44 7860122

stanislaw.miazek@um.opoczno.pl

Z-ca Dyrektora Wydziału

Beata Wiktorowicz

+48 44 7860121

beata.wiktorowicz@um.opoczno.pl

Pomoc administracyjna

Mateusz Putko

+48 44 7860121

mateusz.putko@um.opoczno.pl

Podinspektor

Stanisław Gruszczyński

+48 44 7860123

stanislaw.gruszczynski@um.opoczno.pl

Podinspektor

Maria Bolarczyk

+48 44 7860123

maria.bolarczyk@um.opoczno.pl

 

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Ewa Edyta Krzysztofik

+48 44 7860115

edyta.krzysztofik@um.opoczno.pl

Inspektor

Katarzyna Sudzius-Bobrek

+48 44 7860115

katarzyna.bobrek@um.opoczno.pl

Inspektor

Sławomir Szulc

+48 44 7860138

slawomir.szulc@um.opoczno.pl

Inspektor

Anna Dzierzgwa

+48 44 7860138

anna.dzierzgwa@um.opoczno.pl

Podinspektor

Ewelina Biskup

+48 44 7860115

ewelina.biskup@um.opoczno.pl

 

Wydział Funduszy Europejskich

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Sylwia Olędzka

+48 44 7860127

sylwia.oledzka@um.opoczno.pl

Inspektor

Jolanta Milczarek-Stanik

+48 44 7860164

jolanta.stanik@um.opoczno.pl

Pomoc Administracyjna

Katarzyna Stańczyk

+48 44 7860145

katarzyna.stanczyk@um.opoczno.pl

Pomoc Administracyjna

Milena Skorupa

+48 44 7860145

milena.skorupa@um.opoczno.pl

Inspektor

Justyna Chodorowska

+48 44 7860164

justyna.chodorowska@um.opoczno.pl

 

Wydział Promocji i Kultury

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Mariola Saternus

+48 44 7860128

mariola.saternus@um.opoczno.pl

Podinspektor

Katarzyna Galińska

+48 44 7860139

katarzyna.galinska@um.opoczno.pl

Pomoc administracyjna

Karolina Kępska

+48 44 7860139

karolina.kepska@um.opoczno.pl

 

Wydział Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Agnieszka Wrońska

+48 44 7860143

agnieszka.wronska@um.opoczno.pl

Inspektor

Paweł Zacharski

+48 44 7860142

pawel.zacharski@um.opoczno.pl

Inspektor

Monika Ksyta

+48 44 7860143

monika.ksyta@um.opoczno.pl

Inspektor

Marta Kaleta

+48 44 7860142

marta.kaleta@um.opoczno.pl

 

Wydział Ochrony Środowiska

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Dominika Chybowska

+48 44 7860183

dominika.chybowska@um.opoczno.pl

Podinspektor

Anna Frączek

+48 44 7860120

anna.fraczek@um.opoczno.pl

Podinspektor

Anna Przybyła

+48 44 7860120

anna.przybyla@um.opoczno.pl

Podinspektor

Ryszard Pomykała

+48 44 7860118

ryszard.pomykala@um.opoczno.pl

Podinspektor

Dorota Dębińska

+48 44 7860118

dorota.debinska@um.opoczno.pl

Podinspektor

Magdalena Jurek

+48 44 7860118

magdalena.jurek@um.opoczno.pl

 

Wydział Rolnictwa

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Sławomir Jakóbczyk

+48 44 7860168

slawomir.jakobczyk@um.opoczno.pl

Podinspektor

Anna Król

+48 44 7860167

anna.krol@um.opoczno.pl

Podinspektor

Bartosz Milewski

+48 44 7860167

bartosz.milewski@um.opoczno.pl

 

Wydział Obsługi Prawnej

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Sylwia Stępień-Adamczyk

+48 44 7860106

sylwia.stepien-adamczyk@um.opoczno.pl

Radca prawny

Małgorzata Ordzińska

+48 44 7860106

malgorzata.ordzinska@um.opoczno.pl

Radca prawny

Małgorzata Kaczyńska-Kacprzak

+48 44 7860106

malgorzata.kacprzak@um.opoczno.pl

 

Wydział Administracyjny i Kadr

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Beata Wojtarek

+48 44 7860149

beata.wojtarek@um.opoczno.pl

Inspektor

Katarzyna Wojtal

+48 44 7860100

sekretariat@um.opoczno.pl

Pomoc administracyjna

Dorota Pic

+48 44 7860148

dorota.pic@um.opoczno.pl

Pomoc administracyjna

Joanna Galant

+48 44 7860148

joanna.galant@um.opoczno.pl

Inspektor

Halina Miązek

+48 44 7860104

halina.miazek@um.opoczno.pl

Informatyk

Włodzimierz Wroński

+48 44 7860103

wlodekw@um.opoczno.pl

Informatyk

Tomasz Stańczyk

+48 44 7860103

tomasz.stanczyk@um.opoczno.pl

Kierowca

Sławomir Deptuła

+48 44 7860104

slawomir.deptula@um.opoczno.pl

Podinspektor

Grzegorz Piekarski

+48 44 7860113

grzegorz.piekarski@um.opoczno.pl

Pomoc administracyjna

Waldemar Firkowski

+48 44 7860113

waldemar.firkowski@um.opoczno.pl

Pomoc administracyjna

Wacław Mochola

 

 

 

Służba BHP

 

 Funkcja

Imię i Nazwisko 

 Tel.    

E-Mail 

Inspektor

Włodzimierz Gregorczyk

+48   447860126  

wlodzimierz.gregorczyk@um.opoczno.pl

         

 

Biuro Rady

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Inspektor

Bogumiła Kędziora

+48 44 7860109

bogusia.nita@um.opoczno.pl

Referent

Alicja Firmowska

+48 44 7860109

alicja.firmowska@um.opoczno.pl

Pomoc administracyjna

Katarzyna Olkowska

+48 44 7860109

katarzyna.olkowska@um.opoczno.pl

 

Wydział Budżetowy

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Skarbnik Gminy - Główny Księgowy

Magdalena Ślęzak

+48 44 7860154

magdalena.slezak@um.opoczno.pl

Z-ca Skarbnika Gminy

Beata Pawlik

+48 44 7860155

beata.pawlik@um.opoczno.pl

Inspektor

Anna Jaźwiec

+48 44 7860144

anna.jazwiec@um.opoczno.pl

Pomoc Administracyjna

Agnieszka Sarwa

+48 44 7860153

agnieszka.sarwa@um.opoczno.pl

Inspektor

Ewa Labasz-Głowacka

+48 44 7860153

ewa.glowacka@um.opoczno.pl

Inspektor

Teresa Bugzel

+48 44 7860153

teresa.bugzel@um.opoczno.pl

Inspektor

Małgorzata Szymańska

+48 44 7860153

malgorzata.szymanska@um.opoczno.pl

Inspektor

Lucyna Sobczyk

+48 44 7860152

lucyna.sobczyk@um.opoczno.pl

Podinspektor

Beata Deka

+48 44 7860160

beata.deka@um.opoczno.pl

Inspektor

Maria Rek

+48 44 7860144

maria.rek@um.opoczno.pl

Podinspektor

Halina Rzońca

+48 44 7860160

halina.rzonca@um.opoczno.pl

Podinspektor

Jolanta Wilk

+48 44 7860153

jolanta.wilk@um.opoczno.pl

Inspektor

Hanna Skrzypek

+48 44 7860156

hanna.skrzypek@um.opoczno.pl

Inspektor

Grażyna Wijata

+48 44 7860156

grazyna.wijata@um.opoczno.pl

Kasjer

Bogumiła Kucharska

+48 44 7860162

bogumila.kucharska@um.opoczno.pl 

Kasjer

Anna Konecka

+48 44 7860162

anna.konecka@um.opoczno.pl

 

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Iwona Susik

+48 44 7860129

iwona.susik@um.opoczno.pl

Z-ca Dyrektora Wydziału

Anna Nalewczyńska

+48 44 7860108

anna.nalewczynska@um.opoczno.pl

Inspektor

Dariusz Stępień

+48 44 7860151

dariusz.stepien@um.opoczno.pl

Inspektor

Urszula Skorupa

+48 44 7860150

uszula.skorupa@um.opoczno.pl

Inspektor

Bożena Michałowska

+48 44 7860163

bozena.michalowska@um.opoczno.pl

Podinspektor

Urszula Telus

+48 44 7860181

urszula.telus@um.opoczno.pl

Inspektor

Grażyna Koćmiel

+48 44 7860158

grazyna.kocmiel@um.opoczno.pl

Inspektor

Karolina Sobota

+48 44 7860158

karolina.sobota@um.opoczno.pl

Inspektor

Agnieszka Kowalska

+48 44 7860151

agnieszka.kowalska@um.opoczno.pl

Inspektor

Alicja Czaja

+48 44 7860150

ala.czaja@um.opoczno.pl

Inspektor

Anna Woźniak

+48 44 7860158

anna.wozniak@um.opoczno.pl

Podinspektor

Beata Zakrzewska

+48 44 7860163

beata.zakrzewska@um.opoczno.pl

Podinspektor

Agnieszka Defratyka

+48 44 7860181

agnieszka.defratyka@um.opoczno.pl

 

Wydział Rozwoju Miasta

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Justyna Małachowska

+48 44 7860130

justyna.malachowska@um.opoczno.pl

Podinspektor

Małgorzata Czernic

+48 44 7860131

malgorzata.czernic@um.opoczno.pl

Podinspektor

Aleksandra Marczak

+48 44 7860131

aleksandra.marczak@um.opoczno.pl

Podinspektor

Klaudyna Mastalerz

+48 44 7860131

klaudyna.mastalerz@um.opoczno.pl

Inspektor

Marian Gruszczyński

+48 44 7860133

piotr.gruszczynski@um.opoczno.pl

 

Wydział Techniczno-Inwestycyjny

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Andrzej Snopczyński

+48 44 7860136

andrzej.snopczynski@um.opoczno.pl

Z-ca Dyrektora Wydziału

Jędrzej Szczepański

+48 44 7860119

jedrzej.szczepanski@um.opoczno.pl

Podinspektor

Małgorzata Bartyzel

+48 44 7860132

malgorzata.bartyzel@um.opoczno.pl

Inspektor

Grzegorz Natkański

+48 44 7860134

grzegorz.natkanski@um.opoczno.pl

Podinspektor

Waldemar Sulgostowski

+48 44 7860134

waldemar.sulgostowski@um.opoczno.pl

Inspektor

Piotr Telus

+48 44 7860134

piotr.telus@um.opoczno.pl

Inspektor

Tadeusz Piekarski

+48 44 7860134

tadeusz.piekarski@um.opoczno.pl

Inspektor

Janusz Telusiewicz

+48 44 7860135

janusz.telusiewicz@um.opoczno.pl

Pomoc administracyjna

Mateusz Sobolewski

+48 44 7860135

mateusz.sobolewski@um.opoczno.pl

 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Marzanna Wojciechowska

+48 44 7860125

marzanna.wojciechowska@um.opoczno.pl

Inspektor

Anna Plewa

+48 44 7860124

anna.plewa@um.opoczno.pl

Inspektor

Monika Jetz

+48 44 7860126

monika.jetz@um.opoczno.pl

Inspektor

Włodzimierz Gregorczyk

+48 44 7860126

wlodzimierz.gregorczyk@um.opoczno.pl

Podinspektor

Piotr Tyka

+48 44 7860124

piotr.tyka@um.opoczno.pl

 

Wydział Zamówień Publicznych

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Beata Tworek

+48 44 7860165

beata.tworek@um.opoczno.pl

Inspektor

Danuta Urbańczyk

+48 44 7860137

danuta.urbanczyk@um.opoczno.pl

Zastępca Dyrektora

Dorota Skwierczyńska-Madej

+48 44 7860157

dorota.skwierczynska-madej@um.opoczno.pl

Podinspektor

Emilia Rutowicz

+48 44 7860137

emilia.rutowicz@um.opoczno.pl

 

Urząd Stanu Cywilnego

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Kierownik

Bogusława Stefaniak

+48 44 7860110

boguslawa.stefaniak@um.opoczno.pl

Z-ca Kierownika

Barbara Zięba

+48 44 7860110

barbara.zieba@um.opoczno.pl

Inspektor

Piotr Surma

+48 44 7860110

piotr.surma@um.opoczno.pl

Pomoc administracyjna

Paulina Głuszek

+48 44 7860110

 

 

Audytor wewnętrzny 

 Funkcja

Imię i Nazwisko 

 Tel.

E-Mail 

Audytor

Mirosław Pilipczuk

+48 44 7860184

miroslaw.pilipczuk@um.opoczno.pl

 

Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Inspektor

Ewa Edyta Krzysztofik

+48 44 7860115

edyta.krzsztofik@um.opoczno.pl

 

Koordynator dostępności

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Inspektor

Katarzyna Sudzius-Bobrek

+48 44 7860115

katarzyna.bobrek@um.opoczno.pl

 

Inspektor Danych Osobowych

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Inspektor Danych Osobowych

Dariusz Badura

+48 44 786 01 66

iod@um.opoczno.pl

 

Wydział Sportu i Rekreacji

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Dyrektor Wydziału

Katarzyna Niewadzi

+48 447860178

katarzyna.niewadzi@um.opoczno.pl

Pomoc administracyjna

Mateusz Grodzicki

+48 447860177

mateusz.grodzicki@um.opoczno.pl

Pomoc administracyjna

Arkadiusz Janas

+48 447860176

 

Pomoc administracyjna

Arkadiusz Lipiec

 

 

Pomoc administracyjna

Kamila Czaja

 

 

Pomoc administracyjna

Karolina Zasada

 

 

 

Straż Miejska

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Komendant

Dariusz Rzepka

+48 44 7860112

dariusz.rzepka@um.opoczno.pl

Starszy inspektor

Ryszard Wacławiak

+48 44 7860114

ryszard.waclawiak@um.opoczno.pl

Starszy inspektor

Bogdan Kozłowski

+48 44 7860114

bogdan.kozlowski@um.opoczno.pl

Starszy inspektor

Paweł Kołodziejczyk

+48 44 7860114

pawel.kolodziejczyk@um.opoczno.pl

Starszy Strażnik

Tomasz Róg

+48 44 7860114

tomasz.rog@um.opoczno.pl

Aplikant

Robert Kalata

+48 44 7860114

 

Inspektor

Robert Jaciubek

+48 44 7860107

robert.jaciubek@um.opoczno.pl

Inspektor

Robert Wiktorowicz

+48 44 7860107

robert.wiktorowicz@um.opoczno.pl

Inspektor

Artur Zagrobski

+48 44 7860182

artur.zagrobski@um.opoczno.pl

Pomoc Administracyjna

Andrzej Monik

+48 44 7860182

andrzej.monik@um.opoczno.pl

 

Pracownicy obsługi

Funkcja

Imię i Nazwisko

Tel.

E-Mail

Rob. Gospodarczy

Józef Kędziora

+48 44 7860161

 

Rob. Gospodarczy

Robert Wijata

+48 44 7860161

 

Rob. Gospodarczy

Józef Kowalski

+48 44 7860161

 

Sprzątaczka

Danuta Kieszek

 

 

Sprzątaczka

Barbara Jędrasik

 

 

Sprzątaczka

Janina Kołodziejczyk

 

 

Sprzątaczka

Iwona Wrońska

   

 

Data stworzenia : 2003-06-26 11:36 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-26 11:36 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-04-23 14:16 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz