Urząd Miejski w Opocznie
URZĄD MIEJSKI W OPOCZNIE - PRACOWNICY
KIEROWNICTWO URZĘDU
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Burmistrz Dariusz Kosno +48 44 7860100 burmistrz@um.opoczno.pl
Zastępca Burmistrza Andrzej Kacprzak +48 44 7860100 sekretariat@um.opoczno.pl
Zastępca Burmistrza Tomasz Łuczkowski +48 44 7860100 tomasz.luczkowski@um.opoczno.pl
Sekretarz Miasta Janusz Klimek +48 44 7860105 janusz.klimek@um.opoczno.pl
Skarbnik Magdalena Ślęzak +48 44 7860154 magdalena.slezak@um.opoczno.pl

Powrót do góry

WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNY I KADR (AiK)
Budynek G (I piętro)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Beata Wojtarek +48 44 7860149 beata.wojtarek@um.opoczno.pl
Inspektor Katarzyna Wojtal +48 44 7860100 sekretariat@um.opoczno.pl
Informatyk Włodzimierz Wroński +48 44 7860166 wlodekw@um.opoczno.pl
Informatyk Tomasz Stańczyk +48 44 7860103 tomasz.stanczyk@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Wojciech Wiktorowicz +48 44 7860103 wojciech.wiktorowicz@um.opoczno.pl
Inspektor Katarzyna Sudzius-Bobrek +48 44 7860104 katarzyna.bobrek@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Waldemar Firkowski +48 44 7860113 waldemar.firkowski@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Dorota Pic +48 44 7860148 dorota.pic@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Ewa Gad +48 44 7860148 ewa.gad@um.opoczno.pl
Podinspektor Agnieszka Defratyka +48 44 7860188 agnieszka.defratyka@um.opoczno.pl
Inspektor Włodzimierz Wijata +48 44 7860188 wlodzimierz.wijata@um.opoczno.pl
Kierowca Sławomir Deptuła +48 44 7860188 slawomir.deptula@um.opoczno.pl

Powrót do góry

WYDZIAŁ BUDŻETOWY (Bż)
Budynek D (parter, I piętro)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Skarbnik Gminy - Główny Księgowy Magdalena Ślęzak +48 44 7860154 magdalena.slezak@um.opoczno.pl
Z-ca Skarbnika Gminy Beata Pawlik +48 44 7860155 beata.pawlik@um.opoczno.pl
Inspektor Julita Kowalska +48 44 7860144 julita.kowalska@um.opoczno.pl
Inspektor Maria Rek +48 44 7860144 maria.rek@um.opoczno.pl
Inspektor Lucyna Sobczyk +48 44 7860152 lucyna.sobczyk@um.opoczno.pl
Inspektor Małgorzata Szymańska +48 44 7860152 malgorzata.szymanska@um.opoczno.pl
Podinspektor Agnieszka Sarwa-Borowiecka +48 44 7860153 agnieszka.sarwa@um.opoczno.pl
Podinspektor Agnieszka Wijata +48 44 7860153 agnieszka.wijata@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Andrzej Monik +48 44 7860153 andrzej.monik@um.opoczno.pl
Inspektor Ewa Labasz-Głowacka +48 44 7860153 ewa.glowacka@um.opoczno.pl
Inspektor Jolanta Wilk +48 44 7860153 jolanta.wilk@um.opoczno.pl
Inspektor Grażyna Wijata +48 44 7860156 grazyna.wijata@um.opoczno.pl
Podinspektor Bogumiła Kucharska +48 44 7860156 bogumila.kucharska@um.opoczno.pl
Inspektor Beata Deka +48 44 7860160 beata.deka@um.opoczno.pl
Inspektor Halina Rzońca +48 44 7860160 halina.rzonca@um.opoczno.pl
Kasjer Anna Konecka +48 44 7860162 anna.konecka@um.opoczno.pl

Powrót do góry

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ (GKiM)
Budynek P, wejście A (I piętro)
Plac Kościuszki 16, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Beata Wiktorowicz +48 44 7860122 beata.wiktorowicz@um.opoczno.pl
Zastępca Dyrektora Ewa Edyta Krzysztofik +48 44 7860123 edyta.krzysztofik@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Bartosz Bystrzejewski +48 44 7860121 bartosz.bystrzejewski@um.opoczno.pl
Inspektor Maria Bolarczyk +48 44 7860123 maria.bolarczyk@um.opoczno.pl
Inspektor Konrad Drabik +48 44 7860191 konrad.drabik@um.opoczno.pl

Powrót do góry

WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI (GN)
Budynek E (I piętro)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Marzanna Wojciechowska +48 44 7860125 marzanna.wojciechowska@um.opoczno.pl
Inspektor Anna Plewa +48 44 7860124 anna.plewa@um.opoczno.pl
Podinspektor Piotr Tyka +48 44 7860124 piotr.tyka@um.opoczno.pl
Inspektor Monika Jetz +48 44 7860126 monika.jetz@um.opoczno.pl
Inspektor Włodzimierz Gregorczyk +48 44 7860126 wlodzimierz.gregorczyk@um.opoczno.pl

Powrót do góry

WYDZIAŁ TECHNICZNO-INWESTYCYJNY (TI)
Budynek B (parter oraz I piętro)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Dorota Skwierczyńska-Madej +48 44 7860119 dorota.skwierczynska-madej@um.opoczno.pl
Zastępca Dyrektora Jędrzej Szczepański +48 44 7860136 jedrzej.szczepanski@um.opoczno.pl
Podinspektor Daniel Puchała +48 44 7860132 daniel.puchala@um.opoczno.pl
Inspektor Dariusz Zalega +48 44 7860132 dariusz.zalega@um.opoczno.pl
Inspektor Tadeusz Piekarski +48 44 7860132 tadeusz.piekarski@um.opoczno.pl
Podinspektor Adrianna Bednarczyk +48 44 7860134 adrianna.bednarczyk@um.opoczno.pl
Podinspektor Bogumiła Witusińska +48 44 7860134 bogumila.witusinska@um.opoczno.pl
Inspektor Piotr Telus +48 44 7860134 piotr.telus@um.opoczno.pl
Podinspektor Paweł Telus +48 44 7860134 pawel.telus@um.opoczno.pl
Inspektor Janusz Telusiewicz +48 44 7860135 janusz.telusiewicz@um.opoczno.pl
Podinspektor Mateusz Putko +48 44 7860135 mateusz.putko@um.opoczno.pl

Powrót do góry

WYDZIAŁ EDUKACJI (Edu)
Budynek P, wejście A (parter)
Plac Kościuszki 16, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Marek Ziębicki +48 44 7860146 marek.ziebicki@um.opoczno.pl
Inspektor Małgorzata Mularczyk +48 44 7860141 malgorzata.mularczyk@um.opoczno.pl
Inspektor Renata Pomykała +48 44 7860141 renata.pomykala@um.opoczno.pl
Inspektor Ryszard Szczepanik +48 44 7860141 ryszard.szczepanik@um.opoczno.pl

Powrót do góry

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA (RM)
Budynek E (parter)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Justyna Małachowska +48 44 7860130 justyna.malachowska@um.opoczno.pl
Podinspektor Aleksandra Biernacka +48 44 7860131 aleksandra.biernacka@um.opoczno.pl
Podinspektor Klaudyna Mastalerz +48 44 7860131 klaudyna.mastalerz@um.opoczno.pl
Podinspektor Małgorzata Czernic +48 44 7860131 malgorzata.czernic@um.opoczno.pl
Inspektor Marian Gruszczyński +48 44 7860133 piotr.gruszczynski@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Mateusz Michalak +48 44 7860133 mateusz.michalak@um.opoczno.pl

Powrót do góry

WYDZIAŁ WYMIARU PODATKÓW I KONTROLI (WPiK)
Budynek C (I piętro), D (parter)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Ewa Kazusek +48 44 7860108 ewa.kazusek@um.opoczno.pl
Zastępca Dyrektora Anna Nalewczyńska +48 44 7860129 anna.nalewczynska@um.opoczno.pl
Inspektor Alicja Czaja +48 44 7860150 ala.czaja@um.opoczno.pl
Inspektor Urszula Skorupa +48 44 7860150 urszula.skorupa@um.opoczno.pl
Inspektor Agnieszka Kowalska +48 44 7860151 agnieszka.kowalska@um.opoczno.pl
Inspektor Beata Zakrzewska +48 44 7860151 beata.zakrzewska@um.opoczno.pl
Podinspektor Urszula Telus +48 44 7860158 urszula.telus@um.opoczno.pl
Podinspektor Magdalena Kaśkiewicz +48 44 7860163 magdalena.kaskiewicz@um.opoczno.pl
Inspektor Karolina Sobota +48 44 7860163 karolina.sobota@um.opoczno.pl
Inspektor Bożena Michałowska +48 44 7860175 bozena.michalowska@um.opoczno.pl
Podinspektor Grzegorz Piekarski +48 44 7860181 grzegorz.piekarski@um.opoczno.pl
Inspektor Dariusz Stępień +48 44 7860185 dariusz.stepien@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Mateusz Goworek +48 44 7860185 mateusz.goworek@um.opoczno.pl
Podinspektor Adrian Karnicki +48 44 7860187 adrian.karnicki@um.opoczno.pl
Inspektor Anna Woźniak +48 44 7860187 anna.wozniak@um.opoczno.pl

Powrót do góry

WYDZIAŁ ZDROWIA I SPRAW SPOŁECZNYCH (ZiSS)
Budynek - Miejski Dom Kultury w Opocznie (I piętro)
ul. E.Biernackiego 4, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Elżbieta Matyśkiewicz +48 44 7860115 elzbieta.matyskiewicz@um.opoczno.pl
Podinspektor Ewelina Biskup +48 44 7860115 ewelina.biskup@um.opoczno.pl
Inspektor Iwona Susik +48 44 7860115 iwona.susik@um.opoczno.pl
Inspektor Anna Dzierzgwa +48 44 7860138 anna.dzierzgwa@um.opoczno.pl
Inspektor Monika Bednarczyk +48 44 7860138 monika.bednarczyk@um.opoczno.pl
Inspektor Sławomir Szulc +48 44 7860138 slawomir.szulc@um.opoczno.pl
Robotnik gospodarczy Aneta Karpińska    
Robotnik gospodarczy Andrzej Wesołowski    
Robotnik gospodarczy Krzysztof Sotniczuk    

Powrót do góry

WYDZIAŁ SPORTU I REKREACJI (SiR)
Budynek na terenie Stadionu (I piętro)
Aleja Sportowa 1
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Katarzyna Niewadzi +48 447860178 katarzyna.niewadzi@um.opoczno.pl
Inspektor Robert Wiktorowicz +48 447860176 robert.wiktorowicz@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Mateusz Grodzicki +48 447860177 mateusz.grodzicki@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Anna Domagała    
Pomoc administracyjna Arkadiusz Lipiec    
Pomoc administracyjna Karolina Zasada    
Pomoc administracyjna Jarosław Krzysztofik    
Pomoc administracyjna Klementyna Kowalczyk    
Robotnik gospodarczy Jan Kowalczyk    
Robotnik gospodarczy Dariusz Arkisiewicz    
Robotnik gospodarczy Paweł Gross    
Sprzątaczka Tamara Pożycka    

Powrót do góry

WYDZIAŁ EWIDENCJI LUDNOŚCI I DOWODÓW OSOBISTYCH (ELiDO)
Budynek C (parter)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Agnieszka Wrońska +48 44 7860143 agnieszka.wronska@um.opoczno.pl
Inspektor Marta Kaleta +48 44 7860142 marta.kaleta@um.opoczno.pl
Inspektor Piotr Surma +48 44 7860142 piotr.surma@um.opoczno.pl
Inspektor Monika Ksyta +48 44 7860143 monika.ksyta@um.opoczno.pl

Powrót do góry

WYDZIAŁ PROMOCJI I KULTURY (PiK)
Budynek P, wejście B (parter)
Plac Kościuszki 16, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Mariola Saternus +48 44 7860128 mariola.saternus@um.opoczno.pl
Podinspektor Karolina Kępska +48 44 7860139 karolina.kepska@um.opoczno.pl
Podinspektor Katarzyna Galińska +48 44 7860139 katarzyna.galinska@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Natalia Krzysztofik +48 44 7860139 natalia.krzysztofik@um.opoczno.pl

Powrót do góry

WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (ZP)
Budynek A, (I piętro)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Beata Tworek +48 44 7860165 beata.tworek@um.opoczno.pl
Zastępca Dyrektora Danuta Urbańczyk +48 44 7860137 danuta.urbanczyk@um.opoczno.pl
Inspektor Edyta Brzeska +48 44 7860137 edyta.brzeska@um.opoczno.pl
Podinspektor Emilia Rutowicz +48 44 7860157 emilia.rutowicz@um.opoczno.pl
Podinspektor Paulina Jędrasik +48 44 7860157 paulina.jedrasik@um.opoczno.pl

Powrót do góry

WYDZIAŁ FUNDUSZY EUROPEJSKICH (FE)
Budynek P, wejście A (parter)
Plac Kościuszki 16, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Sylwia Olędzka +48 44 7860127 sylwia.oledzka@um.opoczno.pl
Podinspektor Katarzyna Lachowska +48 44 7860145 katarzyna.stanczyk@um.opoczno.pl
Podinspektor Milena Skorupa +48 44 7860145 milena.skorupa@um.opoczno.pl
Inspektor Jolanta Milczarek-Stanik +48 44 7860164 jolanta.stanik@um.opoczno.pl
Inspektor Justyna Chodorowska +48 44 7860164 justyna.chodorowska@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Kinga Ebert-Stępień +48 44 7860190 kinga.stepien@um.opoczno.pl

Powrót do góry strony

WYDZIAŁ ROLNICTWA (Rol)
Budynek P, wejście A (parter)
Plac Kościuszki 16, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Sławomir Jakóbczyk +48 44 7860168 slawomir.jakobczyk@um.opoczno.pl
Podinspektor Bartosz Milewski +48 44 7860167 bartosz.milewski@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Joanna Galant +48 44 7860167 joanna.galant@um.opoczno.pl

Powrót do góry strony

WYDZIAŁ PRAWNY (P)
Budynek G (I piętro)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Sylwia Stępień-Adamczyk +48 44 7860106 sylwia.stepien-adamczyk@um.opoczno.pl
Radca prawny Małgorzata Ordzińska +48 44 7860106 malgorzata.ordzinska@um.opoczno.pl
Radca prawny Małgorzata Kaczyńska-Kacprzak +48 44 7860189 malgorzata.kacprzak@um.opoczno.pl

Powrót do góry strony

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA (Oś)
Budynek A (parter), Budynek B (parter)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Dyrektor Wydziału Dominika Chybowska +48 44 7860183 dominika.chybowska@um.opoczno.pl
Inspektor Dorota Dębińska +48 44 7860118 dorota.debinska@um.opoczno.pl
Podinspektor Patrycja Kośka +48 44 7860118 patrycja.koska@um.opoczno.pl
Inspektor Ryszard Pomykała +48 44 7860118 ryszard.pomykala@um.opoczno.pl
Inspektor Anna Frączek +48 44 7860120 anna.fraczek@um.opoczno.pl
Inspektor Anna Przybyła +48 44 7860120 anna.przybyla@um.opoczno.pl
Inspektor Anna Małecka-Telus +48 44 7860192 anna.malecka-telus@um.opoczno.pl

Powrót do góry strony

BIURO RADY MIEJSKIEJ (BRM)
Budynek G (parter)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Inspektor Bogumiła Kędziora +48 44 7860109 bogusia.nita@um.opoczno.pl
Referent Alicja Firmowska +48 44 7860109 alicja.firmowska@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Katarzyna Zaroda-Olkowska +48 44 7860109 katarzyna.olkowska@um.opoczno.pl

Powrót do góry strony

STRAŻ MIEJSKA (SM)
ul. Piotrkowska 7, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Komendant Dariusz Rzepka +48 44 7860112 dariusz.rzepka@um.opoczno.pl
Starszy inspektor Bogdan Kozłowski +48 44 7860114 bogdan.kozlowski@um.opoczno.pl
Starszy inspektor Paweł Kołodziejczyk +48 44 7860114 pawel.kolodziejczyk@um.opoczno.pl
Starszy inspektor Robert Jaciubek +48 44 7860114 robert.jaciubek@um.opoczno.pl
Starszy specjalista Tomasz Róg +48 44 7860114 tomasz.rog@um.opoczno.pl
Starszy specjalista Robert Kalata +48 44 7860114 robert.kalata@um.opoczno.pl
Starszy strażnik Mateusz Jakóbczyk +48 44 7860114 mateusz.jakobczyk@um.opoczno.pl
Podinspektor Justyna Telus +48 44 7860107 justyna.telus@um.opoczno.pl
Informatyk Sebastian Baszuk +48 44 7860107 sebastian.baszuk@um.opoczno.pl
Operator elektronicznych monitorów ekranowych Andrzej Monik +48 44 7860182 andrzej.monik@um.opoczno.pl
Operator elektronicznych monitorów ekranowych Danuta Kieszek +48 44 7860182  
Operator elektronicznych monitorów ekranowych Janusz Mularczyk +48 44 7860182  
Operator elektronicznych monitorów ekranowych Ryszard Juszczyk +48 44 7860182  
Operator elektronicznych monitorów ekranowych Krzysztof Długosz +48 44 7860182  

Powrót do góry strony

URZĄD STANU CYWILNEGO (USC)
Budynek G (parter)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Kierownik Bogusława Stefaniak +48 44 7860140 boguslawa.stefaniak@um.opoczno.pl
Pomoc administracyjna Magdalena Jurek +48 44 7860140 magdalena.jurek@um.opoczno.pl
Z-ca Kierownika Barbara Zięba +48 44 7860110 barbara.zieba@um.opoczno.pl

Powrót do góry strony

AUDYTOR WEWNĘTRZNY (AW)
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Audytor Mirosław Pilipczuk +48 44 7860184 miroslaw.pilipczuk@um.opoczno.pl

Powrót do góry strony

PEŁNOMOCNIK OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH (POIN)
Budynek - Miejski Dom Kultury w Opocznie (I piętro)
ul. E.Biernackiego 4, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Inspektor Ewa Edyta Krzysztofik +48 44 7860115 edyta.krzysztofik@um.opoczno.pl

Powrót do góry strony

SŁUŻBA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY (SBiHP)
Budynek E (I piętro)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Inspektor Włodzimierz Gregorczyk +48 44 7860126 wlodzimierz.gregorczyk@um.opoczno.pl

Powrót do góry strony

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH (IOD)
Budynek G (I piętro)
ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Inspektor Ochrony Danych Dariusz Badura +48 609 656 585 iod@um.opoczno.pl

Powrót do góry strony

ZESPÓŁ DS. ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO (RSG)
Budynek P, wejście A (parter)
Plac Kościuszki 16, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Podinspektor Anna Król +48 44 7860116 anna.krol@um.opoczno.pl
Inspektor Patrycja Wilk +48 44 7860116 patrycja.wilk@um.opoczno.pl

Powrót do góry strony

KOORDYNATOR DOSTĘPNOŚCI
Budynek - Miejski Dom Kultury w Opocznie (I piętro)
ul. E.Biernackiego 4, 26-300 Opoczno
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Inspektor Monika Bednarczyk +48 44 7860138 monika.bednarczyk@um.opoczno.pl

Powrót do góry strony

PRACOWNICY OBSŁUGI
Funkcja Imię i Nazwisko Telefon E-Mail
Rob. Gospodarczy Józef Kędziora +48 44 7860161  
Rob. Gospodarczy Józef Kowalski +48 44 7860161  
Rob. Gospodarczy Robert Wijata +48 44 7860161  
Sprzątaczka Barbara Jędrasik    
Sprzątaczka Iwona Wrońska    
Sprzątaczka Janina Kołodziejczyk    

Powrót do góry strony

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-06-26 11:36 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-26 11:36 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2023-10-02 09:24 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński