Urząd Miejski w Opocznie

Kierownictwo Urzędu Miejskiego

Osoby wydające decyzje w imieniu Burmistrza Opoczna

 • pdf Krzysztofik_E.pdf - Ewa KRZYSZTOFIK - Dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych
 • pdf Miązek_S.pdf - Stanisław MIĄZEK - Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
 • pdf Snopczyński_A.pdf - Andrzej SNOPCZYŃSKI - Dyrektor Wydziału Techniczno-Inwestycyjnego [cofnięcie upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych]
 • pdf Susik_I.pdf - Iwona SUSIK - Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych
 • pdf Wojciechowska_M.pdf - Marzanna WOJCIECHOWSKA - Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami
 • pdf Wrońska_A.pdf - Agnieszka WROŃSKA - Dyrektor Wydziału Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
 • pdf Ziębicki_M.pdf - Marek ZIĘBICKI - Dyrektor Wydziału Edukacji
 • pdf Chybowska_D.pdf - Dominika CHYBOWSKA - Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
 • pdf Jakobczyk_S.pdf - Sławomir JAKÓBCZYK - Dyrektor Wydziału Rolnictwa

Zarządy Spółek

 • pdf Jędrasik_M.pdf - Marcin JĘDRASIK - Prezes Zarządu ZGM sp. z o.o. w Opocznie [rozpoczęcie]
 • pdf Kopania_A.pdf - Andrzej KOPANIA - Prezes Zarządu MPK sp. z o.o. w Opocznie
 • pdf Wieruszewski_J.pdf - Jan WIERUSZEWSKI - Członek Zarządu PGK sp. z o.o. w Opocznie

Kierownicy jednostek

 • pdf Adamaczyk_B.pdf - Bernarda ADAMCZYK - Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Sygietyńskiego w Bukowcu Opoczyńskim - dyrektor
 • pdf Aleksandrowicz_M.pdf - Monika ALEKSANDROWICZ - Szkoła Podstawowa w Modrzewiu - dyrektor
 • pdf Derewęda_K.pdf - Katarzyna DEREWĘDA-JANKOWSKA - Kryta Pływalnia "Opoczyńska Fala" - dyrektor
 • pdf Figura_E.pdf - Edyta FIGURA - Przedszkole Nr 6 z Grupą Żłobkową "Zielona Dolinka" w Opocznie - dyrektor
 • pdf Jurek_A.pdf - Alicja JUREK - Przedszkole Nr 2 w Opocznie - dyrektor
 • pdf Kałużynska_M.pdf - Małgorzata KAŁUŻYŃSKA - Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Mroczkowie Gościnnym - dyrektor
 • pdf Karbownik_E.pdf - Elżbieta KARBOWNIK - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - główny księgowy [zakończenie]
 • pdf Kozłowska_M.pdf - Małgorzata KOZŁOWSKA - Zespół Szkół Samorządowych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Opocznie - dyrektor
 • pdf Kurowska_W.pdf - Wiesława KUROWSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - p.o. dyrektora [rozpoczęcie]
 • pdf Kurowska_W.pdf - Wiesława KUROWSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - dyrektor
 • pdf Kuśmierczyk_H.pdf - Helena KUŚMIERCZYK - Szkoła Podstawowa im. Oddziału Partyzanckiego AK "Doliniacy" w Libiszowie - dyrektor
 • pdf Lengier_A.pdf - Aneta LENGIER - MGOPS w Opocznie - Kierownik Działu Świadczeń z Pomocy Społecznej
 • pdf Miękus_Z.pdf - Zdzisław MIĘKUS - Miejski Dom Kultury im. Tadeusza Sygietyńskiego w Opocznie - dyrektor
 • pdf Nalewczyńska_A.pdf - Anna NALEWCZYŃSKA - Centrum Usług Wspólnych Gminy Opoczno - kierownik
 • pdf Pacan_E.pdf - Ewa PACAN - Szkoła Podstawowa w Januszewicach - dyrektor
 • pdf Rogulska_B.pdf - Beata ROGULSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - zastępca dyrektora [zakończenie]
 • pdf Rogulska_B.pdf - Beata ROGULSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - p.o. dyrektora [rozpoczęcie]
 • pdf Rogulska_B.pdf - Beata ROGULSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - p.o. dyrektora [zakończenie]
 • pdf Rogulska_B.pdf - Beata ROGULSKA - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - zastępca dyrektora
 • pdf Skorupska_E.pdf - Edyta SKORUPSKA - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Opocznie - dyrektor [rozpoczęcie]
 • pdf Sobolewska_R.pdf - Renata SOBOLEWSKA - Przedszkole Nr 4 w Opocznie - dyrektor
 • pdf Stępień_J.pdf - Jacek STĘPIEŃ - Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. Wielkiego w Opocznie - dyrektor
 • pdf Stolarczyk_M.pdf - Marzena STOLARCZYK - Szkoła Podstawowa w Wygnanowie - dyrektor
 • pdf Szymczyk_K.pdf - Katarzyna SZYMCZYK - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie - kierownik działu pomocy środowiskowej [zakończenie]
 • pdf Wijata_D.pdf - Dorota WIJATA - Przedszkole Nr 8 w Opocznie - dyrektor
 • pdf Zięba_A.pdf - Aneta ZIĘBA - Przedszkole Nr 5 w Opocznie - dyrektor
 • pdf Ziółkowska_A.pdf - Alicja ZIÓŁKOWSKA - Szkoła Podstawowa w Kraśnicy - dyrektor
 • pdf Ziółkowski_B.pdf - Bernard ZIÓŁKOWSKI - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie
 • pdf Grabowski_A.pdf - Adam GRABOWSKI - Muzeum Regionalne w Opocznie - dyrektor
 • pdf Swierczynska_K.pdf - Krystyna ŚWIERCZYŃSKA - Szkoła Podstawowa w Ogonowicach - dyrektor
 • pdf Wiktorowicz_B.pdf - Beata WIKTOROWICZ - PGK Sp. z o.o. w Opocznie - Prezes Zarządu
 • pdf Jedrasik_M.pdf - Marcin Jędrasik - ZGM Sp. z o.o. w Opocznie - Prezes Zarządu
 • pdf Sokol_K.pdf - Katarzyna SOKÓŁ - Szkoła Podstawowa Nr 3 w Opocznie p.o. dyrektora
 • pdf Slezak_M.pdf - Magdalena ŚLĘZAK - PGK Sp. z o.o. 1/4 etatu - Główny Księgowy, MGOPS w Opocznie - Główny Księgowy
 • pdf Wiktorowicz_U.pdf - Urszula WIKTOROWICZ - Szkoła Podstawowa w Bielowicach - dyrektor
 • pdf Karolak_M.pdf - Marzena KAROLAK - Szkoła Podstawowa w Sielcu - dyrektor
 • pdf Misiurski_J.pdf - Jerzy MISIURSKI - Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie - dyrektor

Oświadczenia Majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Opocznie

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2019-09-18 12:51 Autor : Tomasz Stańczyk Data publikacji : 2019-09-18 12:51 Osoba udostępniająca na stronie : Tomasz Stańczyk Data ostatniej modyfikacji : 2020-09-30 11:49 Osoba modyfikująca : Tomasz Stańczyk