Urząd Miejski w Opocznie

Rok 2024

 • pdf RB-27s.pdf - Rb-27S - sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2024
 • pdf RB-28s.pdf - Rb-28S - sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego od początku roku do dnia 31 marca roku 2024
 • pdf Rb-N.pdf - Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o st anie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku
 • pdf Rb-NDS.pdf - Rb-NDS - sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2024
 • pdf Rb-Z.pdf - Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2024 roku

Rok 2023

 • pdf Rb-NDS I kw 2023.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023
 • pdf Rb-NDS II kw 2023.pdf - Rb-NDS Sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2023
 • pdf Rb-NDS III kw 2023.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficyciejednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2023
 • pdf Rb-NDS IV kw 2023.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2023
 • pdf Rb-N I kw 2023.pdf - Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku
 • pdf Rb-N II kw 2023.pdf - Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku
 • pdf Rb-N III kw 2023.pdf - Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec III kwartału 2023 r.
 • pdf Rb-N IV kw 2023.pdf - Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych
 • pdf Rb-Z I kw 2023.pdf - Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku
 • pdf Rb-Z I kw 2023 (korekta).pdf - Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku
 • pdf Rb-Z II kw 2023.pdf - Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na koniec II kwartału 2023 roku
 • pdf Rb-Z III kw 2023.pdf - Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego według stanu na koniec III kwartału 2023 r.
 • pdf Rb-Z IV kw 2023.pdf - Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie łączne wg stanu na koniec IV kwartału 2023 roku.
 • pdf Rb-27s II kw 2023.pdf - Rb-27s Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2023 roku
 • pdf Rb-27s III kw 2023.pdf - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2023
 • pdf Rb-27s IV kw 2023.pdf - Rb-27S sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023
 • pdf Rb-28s II kw 2023.pdf - Rb-28S Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2023 roku
 • pdf Rb-28s III kw 2023.pdf - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego okres sprawozdawczy od początku roku do dnia 30 września roku 2023
 • pdf Rb-28s IV kw 2023.pdf - Rb-28S sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego. Okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023.
 • pdf Rb-PDP IV kw 2023.pdf - Rb-PDP sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta naprawach powiatu. Okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2023

Rok 2022

 • pdf Rb-NDS I kw.2022.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
 • pdf Rb-NDS II kw.2022.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022
 • pdf Rb-NDS III kw.2022.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022
 • pdf Rb-NDS III kw.2022 (korekta).pdf - Korekta sprawozdania za III kwartał
 • pdf Rb-NDS IV kw 2022.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2022-09-14 15:16 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2022-09-14 15:16 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2024-04-29 15:07 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński