Urząd Miejski w Opocznie

Rok 2023

  • pdf NDS I kw 2023.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2023
  • pdf Rb-N I kw 2023.pdf - Rb-N Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku
  • pdf Rb-Z I kw 2023.pdf - Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku
  • pdf Rb-Z I kw 2023korekta.pdf - Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji wg stanu na koniec I kwartału 2023 roku

Rok 2022

  • pdf Rb-NDS I kw.2022.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca roku 2022
  • pdf Rb-NDS II kw.2022.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 czerwca roku 2022
  • pdf Rb-NDS III kw.2022.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30 września roku 2022
  • pdf Rb-NDS III kw.2022 KOREKTA.pdf - Korekta sprawozdania za III kwartał
  • pdf Rb-NDS IV kw 2022.pdf - Rb-NDS sprawozdanie o nadwyżce / deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2022
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2022-09-14 15:16 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2022-09-14 15:16 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2023-04-26 15:05 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński