Urząd Miejski w Opocznie

30 maja 2019 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) – Opoczno oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12) – granica województw łódzkiego i świętokrzyskiego. Przyjęty został wariant proponowany przez inwestora, tj. W6+W6’ drogi S12 oraz wariant W4 z przejściem na wariant W5 od ok. km 18+000 drogi S74.

Przedsięwzięcie obejmuje budowę dróg ekspresowych S12 i S74 na wskazanym odcinku wraz z węzłami oraz skrzyżowaniami z istniejącymi drogami poprzecznymi. W ramach inwestycji przebudowane zostaną istniejące drogi poprzeczne, powstaną miejsca obsługi podróżnych, a także drogi dojazdowe umożliwiające komunikację lokalną oraz obsługę sąsiadującego terenu.

W ramach działań minimalizujących oddziaływanie inwestycji na środowisko zastosowane zostaną takie rozwiązania jak: przejścia dla zwierząt, ogrodzenia ochronne i płotki naprowadzające, osłony antyolśnieniowe, urządzenia oczyszczające wody opadowe oraz szczelny system odprowadzania wód opadowych. W celu zminimalizowania uciążliwości akustycznej tras przewiduje się budowę ekranów akustycznych.

Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie województwa łódzkiego: w powiecie piotrkowskim i w powiecie opoczyńskim oraz na terenie województwa mazowieckiego, w powiecie przysuskim.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Opocznie, Zespół do spraw Ochrony Środowiska, ul. Staromiejskiej 6, budynek A, I piętro, pok. 4, pn, śr, cz, w godz. 730-1530, wt 730-1630, pt 730-1430.

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2019-06-03 13:02 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2019-06-03 13:02 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2019-10-18 13:40 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński