Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

 Zapraszamy do Biura Obsługi Interesanta mieszczącego się w budynku Głównym Urzędu Miejskiego na parterze 

 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA:

umopoczno@um.opoczno.pl  tel. (+48 44) 786 01 48

to podstawowy punkt konsultacyjny w sprawach organizacyjnych Urzędu Miasta, „punkt pierwszego kontaktu”, pozyskiwania informacji publicznych oraz innych informacji istotnych dla mieszkańców gminy.

BOI umiejscowione jest w strukturze Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego nadzorowanego przez Sekretarza Miasta.

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA realizuje ideę jawności działania administracji publicznej. 

BIURO OBSŁUGI INTERESANTA ZAPEWNIA:

- profesjonalizm obsługi,

- przejrzystość procedur,

- pełną jawność kontaktu mieszkańca z urzędnikiem,

- skrócenie czasu załatwiania spraw w Urzędzie,

- dogodne warunki techniczne obsługi mieszkańca,

- szeroką dostępność materiałów informacyjnych i promocyjnych,

- nowoczesną organizację pracy Urzędu,

- monitorowanie skuteczności i terminowości pracy urzędników.

W BIURZE OBSŁUGI INTERESANTA UZYSKASZ:

- wyczerpującą informację o trybie załatwienia określonej sprawy, wymaganych dokumentach, terminach, opłatach, trybie odwoławczym;

- druki wniosków i formularzy oraz pomoc w ich wypełnieniu;

- informacje o strukturze organizacyjnej Urzędu, miejskich jednostkach organizacyjnych i pomocniczych,

- informacje o prawie miejscowym, w tym wysokości opłat i podatków lokalnych,

- informacje o organizowanych przetargach,

- informacje o innych instytucjach i urzędach funkcjonujących w mieście,

- informacje o planowanych imprezach miejskich i uroczystościach,

- materiały promocyjne.