Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Wybory Samorządowe 2018

  • pdf Nr_XLII_481_2018.pdf - w sprawie podziału Gminy Opoczno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
  • pdf Nr_XLIII_489_2018.pdf - w sprawie podziału Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  • pdf Obwieszczenie 23.04.2018.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim
  • pdf ZKF-624-818.pdf - Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach podejmowania działań o charakterze agitacji wyborczej przed rozpoczęciem kampanii wyborczej