Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

Obwieszczenia/Zarządzenia

  • pdf Nr_179_2019.pdf - w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Opoczno miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 3 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Komunikat

Informacje

  • pdf Informacja.pdf - Informacja Komisarza Wyborczego w Skierniewicach I i Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  • msword Druk_1.doc - Druk zgłoszenia przez wyborcę swojej kandydatury na członków OKW
  • msword Druk_2.doc - Druk zgłoszenia przez pełnomocników komitetów wyborczych kandydatów na członków OKW.doc

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II

  • pdf Komunikat.pdf - Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 14 sierpnia 2019 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w kraju, w tym przy pomocy nakładek do karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.
  • msword Druk_1.doc - Druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego

Obwieszczenia PKW

  • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Uchwały PKW

  • pdf Uchwała Nr 79/2019.pdf - Uchwała Nr 79/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 5 sierpnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
  • msword Załącznik do uchwały Nr 79/2019.doc - Wzór - Zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych