Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Opocznie

Regulamin naboru na wolne stanowiska

  • pdf Nr_33_2015.pdf - Zarządzenie Burmistrza Nr 33 z dnia 19 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze w Urzędzi Mejskim w Opocznie oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych

Ogłoszenie o naborze w ramach umowy o pracę na zastępstwo

Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Zespole ds. Funduszy Europejskich

  • pdf nabor_fundusze.pdf - Treść ogłoszenia Burmistrza Opoczna na wolne stanowisko urzędnicze - Inspektor w Zespole ds. Funduszy Europejskich
  • pdf Klauzula_rekrutacja.pdf - Klauzula informacyjna o przetwarzanych danych osobowych przez Administratora
  • pdf Zgoda_rekrutacja.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych

Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - radca prawny w Urzędzie Miejskim w Opocznie

  • pdf nabor_radca.pdf - Burmistrz Opoczna ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy - radca prawny
  • pdf Klauzula_rekrutacja.pdf - Klauzula informacyjna o przetwarzanych danych osobowych przez Administratora
  • Zgoda_rekrutacja.pdf - Oświadczenie dotyczące wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  • pdf Wynik.pdf - Informacja Burmistrza Opoczna o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze.