Urząd Miejski w Opocznie
  • pdf Postanowienie - 18.02.2021.pdf - Postanowienie Nr 5/2021 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnego Rady Miejskiej w Opocznie, której mandat wygasł
  • pdf Postanowienie - 1.02.2021.pdf - Postanowienie Nr 1/2021 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 1 lutego 2021r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Postanowienie - 27.09.2019.pdf - Postanowienie Nr 225/2019 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dn. 27.09.2019 r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnej Rady Miejskiej w Opocznie, której mandat wygasł
  • pdf Postanowienie - 9.09.2019.pdf - Postanowienie Nr 183/2019 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 9 września 2019 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Postanowienie - 10.01.219.pdf - Postanowienie Nr 1/2019 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wstąpienia w miejsce radnej Rady Miejskiej w Opocznie, której mandat wygasł
  • pdf Postanowienie - 13.12.2018.pdf - Postanowienie Nr 773-14/2018 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Rady Miejskiej w Opocznie
Lp. Imię i nazwisko Funkcja
1 Anna Zięba Przewodnicząca Rady Miejskiej
2 Jerzy Pręcikowski Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
3 Zbigniew Sobczyk Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
4 Paweł Witold Baran Radny Rady Miejskiej
5 Magdalena Belica Radna Rady Miejskiej
6 Jakub Biernacki Radny Rady Miejskiej
7 Tadeusz Brola Radny Rady Miejskiej
8 Jadwiga Figura Radna Rady Miejskiej
9 Krzysztof Grabski Radny Rady Miejskiej
10 Tomasz Kopera Radny Rady Miejskiej
11 Jolanta Łuczka-Nita Radna Rady Miejskiej
12 Andrzej Pacan Radny Rady Miejskiej
13 Andrzej Rożenek Radny Rady Miejskiej
14 Tomasz Rurarz Radny Rady Miejskiej
15 Marek Sijer Radny Rady Miejskiej
16 Marek Statkiewicz Radny Rady Miejskiej
17 Alicja Szczepaniak Radna Rady Miejskiej
18 Aneta Wdówka Radna Rady Miejskiej
19 Mieczysław Wojciechowski Radny Rady Miejskiej
20 Wiesław Wołkiewicz Radny Rady Miejskiej
21 Jan Zięba Radny Rady Miejskiej

 

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-06-10 09:57 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-06-10 09:57 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2021-02-18 11:46 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński