Urząd Miejski w Opocznie

Wyniki głosowania z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3 sierpnia 2015 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie przeprowadzonych w dniu 2 sierpnia 2015 r.
 • pdf Protokół.pdf - Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie sporządzony dnia 2.08.2015 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Opocznie
 • pdf Zestawienie.pdf - Zestawienie wyników głosowania wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie sporządzony dnia 2.08.2015 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Opocznie
 • pdf Ob_Nr_4.pdf - Szkoła Podstawowa w Januszewicach, Januszewice 67, 26-300 Opoczno
 • pdf Ob_Nr_5.pdf - Zespół Szkół w Bukowcu Opoczyńskim, Bukowiec Opoczyński 74, 26-300 Opoczno
 • pdf Komunikat 3.08.2015.pdf - Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z dnia 3.08.2015 r. w sprawie podania do publicznej informacji wiadomości o terminie złożenia oraz miejscu, czasie i sposobu udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie przeprowadzonych w dniu 2.08.2015 roku.
 • Informacja.pdf - Informacja o godzinach rozpoczęcia pracy przez obwodowe komisje wyborczepowołane do przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie w okręgu nr 3 w dniu 2 sierpnia 2015 r.
 • pdf Uchwala_Nr_7.pdf - Uchwała Nr 7Miejskiej Komisji Wyborczej w Opoczniez dnia 13 lipca 2015 r.w sprawie zmian w składzie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających doRady Miejskiej w Opocznie w okręgu nr 3, zarządzonych na dzień 2 sierpnia 2015 r.
 • pdf Uchwała_Nr_5.pdf - Uchwała Nr 5 Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 7 lipca 2015r w sprawie: obwieszczenia o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborachuzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie, w okręgu Nr 3, zarządzonych na dzień 2sierpnia 2015 r.
 • pdf Uchwała_Nr_4.pdf - Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 7 lipca 2015r .w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczychw celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opoczniew okręgu Nr 3, zarządzonych na dzień 2 sierpnia 2015 r.
 • pdf Obwieszczenie 1.07.2015.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania i siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie w okręgu wyborczym nr 3, zarządzonych na dzień 2 sierpnia 2015 r.
 • pdf Uchwała_Nr_3.pdf - Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 30 czerwca 2015 roku przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Informacja.pdf - Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 25 czerwca 2015 r. o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Opocznie w wyborach uzupełniających w okręgu nr 3, zarządzonych nadzień 2 sierpnia 2015 r.
 • pdf harm_dyz.pdf - Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie zarządzonych na dzień 2 sierpnia 2015 roku
 • pdf sklad_komisji.pdf - Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie powołanejw celu przeprowadzenia wyborów uzupełniającychdo Rady Miejskiej w Opocznie w okręgu Nr 3, zarządzonych na dzień 2 sierpnia 2015 roku
 • pdf postanowienie.pdf - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8 czerwca 2015 r.w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie w okręgu wyborczym Nr 3, zarządzonych na dzień 2 sierpnia 2015 r.
 • pdf Komunikat_1.pdf - Komunika Komisarza Wyborczego z dn. 26.05.2015 r. o dodatkowym naborze kandydatów na członków Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_112_2015.pdf - Zarządzenie Nr 112/2015 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 maja 2015 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie - kalendarz wyborczy do wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf wykaz komitetów.pdf - Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających zarządzonych na dzień 2 sierpnia 2015 r.
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opocznaz dnia 20 maja 2015 roku
 • pdf Komunikat.pdf - Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 14 maja 2015r w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych i zgłaszaniu kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2015-05-15 12:57 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2015-05-15 12:57 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-14 12:04 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński