Urząd Miejski w Opocznie

Wybory Samorządowe 2018

 • pdf Obwieszczenie 5.11.2018.pdf - Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi z dnia 5 listopada 2018 r. uzupełniające obwieszczenie z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego

Informacja

Zgodnie z komunikatem komisarza wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, informuje się że zgłoszenia do składów obwodowych komisji wyborczych przyjmowane będą do dnia 21 września 2018 r. (piątek w godzinach pracy urzędu tj. do godz. 14.30) w pokoju nr G12 (I piętro).

 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 3 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrzaw wyborach Burmistrza Opoczna zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • pdf Obwieszczenie o zarejestrowanych listach kandydatow.pdf - Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Opocznie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • pdf postanOKW.pdf - POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 1 pazdziernika 2018 r. w sprawie powotania obwodowych komisji wyborczych w gminie Opoczno
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dn. 17.09.2018 r. w sprawie podziału Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • pdf Harmonogram dyżurów.pdf - Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku
 • pdf Informacja.pdf - 13.09.2018 r. - Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie w sprawie dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej
 • pdf Komunikat WKW.pdf - 14.09.2018 r. - Komunikat o dyżurach Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Łodzi
 • pdf Nr_XLII_481_2018.pdf - w sprawie podziału Gminy Opoczno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 • pdf Nr_XLIII_489_2018.pdf - w sprawie podziału Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
 • pdf Obwieszczenie 23.04.2018.pdf - Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości zarządzenia nr 21/2018 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Łódzkiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie łódzkim
 • pdf ZKF-624-818.pdf - Stanowisko Państwowej Komisji Wyborczej w sprawach podejmowania działań o charakterze agitacji wyborczej przed rozpoczęciem kampanii wyborczej
 • pdf Rozporządzenie 13.08.2018 r. .pdf - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
 • pdf Informacja.pdf - Informacja O UPŁYWIE TERMINÓW ZWIĄZANYCH Z UPRAWNIENIAMI WYBORCÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • pdf Zarządzenie - 20.08.2018 r. [PDF] - Zarządzenie Nr 143/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 20 sierpnia 2018 r.
 • pdf Załącznik do zarządzenia [PDF] - Załącznik do Zarządzenia Nr 143/2018 Burmistrza Opoczna z dnia 20.08.2018 r. - Wykaz miejsc na terenie miasta Opoczno przeznaczonych do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych
 • pdf Obwieszczenie - 22.08.2018 r. [PDF] - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 22 sierpnia 2018 r. dot. podziału Gminy Opoczno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.
 • pdf Komunikat - 27.08.2018 r. [PDF] - Komunikat komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 sierpnia 2018 r. o sposobie zgłaszania kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie.
 • pdf Komunikat - 30.08.2018 r. [PDF] - Komunikat Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 30 sierpnia 2018 r. o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • msword Druk zgłoszenia [DOC] - Druk zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.
 • pdf Postanowienie - 10.09.2018 r. [PDF] - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • pdf Obwieszczenie - 27.09.2018 r. [PDF] - Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Opoczyńskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • pdf Komunikat - 27.09.2018 r. [PDF] - Komunikat Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 27 września 2018 r. o przyznanych numerach dla zarejestrowanych list kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Łódzkiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • pdf Komunikat - 28.09.2018 r. [PDF] - Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 28 września 2018 r. o zasadach i terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Opocznie w wyborach, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • pdf Obwieszczenie - 01.10.2018 r. [PDF] - Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Opocznie zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • pdf Uchwała - 24.10.2018 r. [PDF] - Uchwała Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 23 października 2018 r. o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego w dniu 4 listopada 2018 r.
 • pdf Obwieszczenie - 24.10.2018 r. [PDF] - Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 24 października 2018 r. o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa łódzkiego
 • pdf Obwieszczenie - 25.10.2018 r. [PDF] - Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Łodzi I z dnia 25 października 2018 r. o wynikach wyborów o rad na obszarze województwa łódzkiego

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Skierniewicach

Tworzenie komitetów - wzory dokumentów

Na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej  http://pkw.gov.pl zostały już umieszczone pomocnicze wzory dokumentów dotyczących tworzenia komitetów wyborczych w formacie doc .

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2018-04-25 09:33 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2018-04-25 09:33 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2023-12-14 14:28 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński