Urząd Miejski w Opocznie

 

 

Za treść i formę informacji zamieszczanych na tej stronie odpowiada

 P.G.K. Sp. z o.o. w Opocznie
www.pgk.opoczno.pl

 

         Menu przedmiotowe (działy):

 1. Dane Przedsiębiorstwa
 2. Zakłady
 3. Zamówienia publiczne
 4. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki
 5. Przedmiot działalności
 6. Majątek Spółki
 7. Taryfy i decyzje
1. Dane Przedsiębiorstwa
Nazwa firmy Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opocznie
Nazwa skrócona PGK Sp. z o.o. w Opocznie
Forma prawna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Adres Spółki ul. Krótka 1
Miasto  Opoczno
Tel/fax      44 754 76 11
Kod      26-300
Adres str. internetowej www.pgk.opoczno.pl     
E-mail sekretariat@pgk.opoczno.pl
Dane Wspólników GMINA OPOCZNO - 100% udziałów
KRS Nr.0000 110297
Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi Sąd Gospodarczy
XX Wydział KRS I Sekcja      
Nazwa banku      Bank Spółdzielczy w Opocznie
Numer konta 48 8992 0000 0033 2316 2000 0010
NIP      768-000-38-62     
Regon      590028079     
PKD      01.19.Z, 36.00.Z, 37.00.Z, 38.11.Z, 38.21.Z, 38.32.Z, 42.11.Z, 42.21.Z, 43.11.Z, 43.12.Z, 43.22.Z, 47.99.Z, 49.32.Z, 49.41.Z, 63.32.Z, 71.20.B, 81.29.Z     
 
2. Zakłady
ZWKiO
(Zakład Wodociągów Kanalizacji i Oczyszczalni)

Kierownik ZWKiO - Joanna Sagalara
        

ZUK
(Zakład Usług Komunalnych)

Kierownik ZUK 
 

ZUO
(Zakład Unieszkodliwiania Odpadów)

Kierownik ZUO - Jarosław Zych
 

ZRD
(Zakład Robót Drogowych)

Kierownik ZRD - Paweł Kępski
 

 


 

3. Zamówienia publiczne
Aktualne zamówienia publiczne dostępne pod adresem: https://pgkopoczno.pl/zamowienia-publiczne/

 

4. Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki
Funkcja Imię i Nazwisko Tel. E-Mail
Prezes Zarządu Jarosław Antoniak 44 754 76 11 prezes@pgk.opoczno.pl
Przewodniczący Rady Nadzorczej Aleksander Ksyta    
Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Sylwia Stępień-Adamczyk    
Sekretarz Rady Nadzorczej Tomasz Zaborowski 44 754 76 11  
5. Przedmiot działalności spółki
 1. Pobór i uzdatnianie wody
 2. Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody
 3. Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków
 4. Gospodarowanie odpadami
 5. Działalność sanitarna i pokrewna
 6. Pogrzeby i działalnośc pokrewna
 7. Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni
 8. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych
 9. Wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych z wznoszeniem budynków
 10. Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych
 11. Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana
 12. Działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej
 13. Badania i analizy techniczne
6. Majątek spółki
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 53.246.000,00 złotych (pięćdziesiąt trzy miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych).
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2007-01-31 09:55 Autor : pgk Data publikacji : 2007-01-31 09:55 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-06-27 08:53 Osoba modyfikująca : pgk