Urząd Miejski w Opocznie

OGŁOSZENIE BURMISTRZA OPOCZNA

O NABORZE WNIOSKÓW NA WYMIANĘ PIECA

Burmistrz Opoczna informuje, że w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Opocznie  Nr XXII/242/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opoczno oraz uchwałą Nr XXIII/253/2020 z dnia 30 września 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych,

ogłasza NABÓR WNIOSKÓW od osób fizycznych  zainteresowanych otrzymaniem dotacji z budżetu Gminy Opoczno na wymianę źródła ogrzewania w budynkach i lokalach mieszkalnych z ogrzewania zasilanego paliwem stałym (np. węgiel, ekogroszek) na ogrzewanie ekologiczne, tj:

 1. podłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej,
 2. kocioł gazowy,
 3. pompy ciepła,
 4. ogrzewanie elektryczne
 5. kotły na biomasę, pellet spełniające parametry normy PN EN 303-5:2012 5 klasy.

W ramach zadania konieczne jest zdemontowanie starego pieca  i zainstalowanie w to miejsce nowego, co musi zostać potwierdzone przez komisję  podczas kontroli.

 

Wnioski składać można na przedsięwzięcia, które wykonane i rozliczone zostaną w 2024 roku, tj. ich realizacja rozpocznie się po podpisaniu umowy o udzielenie dotacji, a zakończenie nastąpi nie później niż do 30 listopada 2024 r.

Wysokość dotacji wynosi 80 % kosztów przedsięwzięcia, ale nie więcej  niż 5.000,00zł.

Nabór wniosków prowadzony będzie w trybie ciągłym, w okresie:

od dnia 01.03.2024 r. do dnia 31.03.2024 r. lub do wyczerpania puli środków.

Formularz wniosku o dotację oraz pozostałe załączniki należy pobrać poniżej

 

Wnioski wraz z wymaganymi załącznikami należy składać:

 • w formie papierowej (w godzinach pracy Urzędu, Wydział Ochrony Środowiska, ul. Staromiejska 6 w Opocznie, budynek A, pokój nr 3, parter),
 • w formie elektronicznej poprzez platformę ePUAP.

Wnioskodawca składając wniosek o dotację, zobowiązany jest zapoznać  się z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXII/242/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opoczno oraz uchwałą Nr XXIII/253/2020 z dnia 30 września  2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określania zasad udzielania dotacji celowej na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych,

Kontakt w przypadku pytań dotyczących udzielania dotacji:

Wydział Ochrony Środowiska

tel. 44 786 01 18

 • pdf Nr_XXII_242_2020.pdf - Uchwała Rady Miejskiej Nr XXII/242/2020 z dnia 28 sierpnia 2020 r.
 • pdf Nr_XXIII_253_2020.pdf - zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Opoczno na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych
 • pdf Regulamin.pdf - Regulamin
 • pdf Wzór_1.pdf - Wniosek o udzielenie dotacji
 • pdf Wzór_2_nowy.pdf - Wniosek o rozliczenie dotacji
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2024-02-23 08:19 Autor : Wojciech Wiktorowicz Data publikacji : 2024-02-23 08:19 Osoba udostępniająca na stronie : Wojciech Wiktorowicz Data ostatniej modyfikacji : 2024-02-23 08:58 Osoba modyfikująca : Wojciech Wiktorowicz