Urząd Miejski w Opocznie

Akty ustawowe regulujące podatki i opłaty

(Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431 z późn. zm.) (jednolity tekst) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1682) Ustawa z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.
(Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 z późn. zm.) (tekst jednolity) Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
(Dz. U. z 2000 r. Nr 86, poz. 960 z późn. zm.) Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej

Podatek od środków transportowych

Podatek od nieruchomości

Podatek rolny

Podatek leśny

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-06-10 12:56 Autor : Data publikacji : 2003-06-10 12:56 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2016-05-20 10:40 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz