Urząd Miejski w Opocznie

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Informacja dla pracodawców ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 2023

Wydział Rolnictwa

 • pdf Wniosek.pdf - Wniosek o potwierdzenie przez Burmistrza Opoczna zawarcia umów dzierżawy
 • pdf Wniosek_szkody.pdf - Zgłoszenie szkody łowieckiej
 • pdf Wniosek.pdf - Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oświadczenie.docx - Oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu rolnika
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Oświadczenie.docx - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na kontakt telefoniczny lub za pośrednictwem systemu SMS oraz poczty elektronicznej (e-mail).

Informacja dotycząca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

 • pdf INFORMACJA.pdf - Informacja o zmianie terminów wnoszenia opłat za użytkowanie wieczyste i opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności za 2020 rok
 • pdf Informacja.pdf - Informacja o ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
 • msword Wniosek.doc - Wniosek o przekształcenie
 • pdf Nr_II_29_2018.pdf - Uchwała Nr II/29/2018 z dnia 30 listopada 2018 r.w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat od opłat jednorazowych z tytułu przekształceniaprawa użytkowania wieczystego gruntów stanowiących własność Gminy Opoczno w prawo własności i wysokości stawek procentowych tych bonifikat
 • msword Wniosek.doc - Zgłoszenie zamiaru wniesienia jednorazowej opłaty przekształceniowejz tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wniosek.docx - Wniosek o udzielenie bonifikaty od jednorazowej opłaty przekształceniowej w wysokości 99%

Nadanie numeru PESEL na wniosek

Nadanie Numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

Zgłoszenie wyjazdu poza granice kraju

Zgłoszenia powrotu z wyjazdu poza granice kraju

Zmiana miejsca głosowania (dawniej dopisanie do spisu wyborców)

Ujęcie w stałym obwodzie głosowania (dawniej dopisanie do rejestru wyborców)

Zaświadczenie o prawie do głosowania

Zameldowanie na pobyt stały

Zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące

Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące

Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

Wydanie zaświadczeń z Rejestru Mieszkańców oraz Rejestru Dowodów Osobistych

Udostępnienie danych z Rejestu Mieszkańców i z Rejestu PESEL

Dowody Osobiste

                                                Uwaga !

Obecnie nie wypełnia się wniosku  o wydanie dowodu osobistego w formie papierowej.

Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w formie elektronicznej, w siedzibie organy gminy.

Urząd Miejski w Opocznie

ul. Staromiejska 6

26-300 Opoczno

Budynek C, pokój C2

Udostępnienie danych w trybie jednostkowym z Rejestru Dowodów Osobistych

Planowanie

Planowanie przestrzenne

Zajęcie Pasa drogowego

Wnioski o stypendium

 • pdf wniosek_o_stypendium.pdf [70 KB] - Wniosek o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym składany przez rodziców lub pełnoletniego ucznia lub słuchacza kolegium
 • pdf Zarzadzenie_w_spr.styp..pdf [100 KB] - Zarządzenie Burmistrza Opoczna w sprawie szczegółowych warunków jakie powinno spełniać rozliczanie zwrotu wydatków z tytułu pomocy rzeczowej

Działalność gospodarcza

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Licencje - TAXI

 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wniosek_1.docx - Wniosek o wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
 • vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document Wniosek_2.docx - Wniosek o zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką

Dodatki mieszkaniowe i energetyczne

Podatki - druki obowiązujące od 1 lipca 2019 r.

 • pdf DT_1.pdf - Deklaracja na podatek od środków transportowych
 • pdf DT-1A.pdf - Załącznik do deklaracji DT-1
 • pdf DN-1.pdf - Deklaracja na podatek od nieruchomości
 • pdf ZDN-1.pdf - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • pdf ZDN-2.pdf - Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • pdf DR-1.pdf - Deklaracja na podatek rolny
 • pdf ZDR-1.pdf - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • pdf ZDR-2.pdf - Załącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • pdf DL-1.pdf - Deklaracja na podatek leśny
 • pdf ZDL-1.pdf - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • pdf ZDL-2.pdf - Załącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • pdf IN-1.pdf - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych
 • pdf in-1-1-_v3.pdf - Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych - formularz interaktywny
 • pdf ZIN-1.pdf - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • pdf ZIN-2.pdf - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • pdf ZIN-3.pdf - Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników
 • pdf IR-1.pdf - Informacja o gruntach
 • pdf ZIR-1.pdf - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • pdf ZIR-2.pdf - Załącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • pdf ZIR-3.pdf - Załącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników
 • pdf IL-1.pdf - Informacja o lasach
 • pdf ZIL-1.pdf - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu
 • pdf ZIL-2.pdf - Załącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania
 • pdf ZIL-3.pdf - Załącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników

Podatki - druki obowiązujące do 30 czerwca 2019 r.

Urząd Stanu Cywilnego

Ochrona Środowiska

Zgromadzenia

Różne

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2007-01-11 16:16 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2007-01-11 16:16 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2024-06-28 12:45 Osoba modyfikująca : Marta Kaleta