Urząd Miejski w Opocznie

Ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Opoczno, w tym Urzędu Miejskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 92628-2016 z dnia 2016-04-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opoczno
Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i innych interesów Gminy Opoczno, w tym Urzędu Miejskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi i instytucjami kultury. Przedmiot zamówienia podzielony został na trzy następujące części:...
Termin składania ofert: 2016-04-28


Numer ogłoszenia: 45885 - 2016; data zamieszczenia: 25.04.2016

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 92628 - 2016 data 15.04.2016 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gmina Opoczno, ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno, woj. łódzkie, tel. 044 7363137, fax. 044 7363111.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

  • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
  • W ogłoszeniu jest: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 28.04.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Opocznie, Sekretariat , budynek główny , ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno..
  • W ogłoszeniu powinno być: IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.05.2016 godzina 11:00, miejsce: Urząd Miejski w Opocznie, Sekretariat , budynek główny , ul. Staromiejska 6, 26-300 Opoczno..

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2016-04-15 14:33 Autor: Barbara Mlonka Data publikacji: 2016-04-15 14:33 Osoba udostępniająca na stronie: Dorota Skwierczyńska Madej Data ostatniej modyfikacji: 2016-05-23 Osoba modyfikująca: Dorota Skwierczyńska Madej
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2016-03-03 13:30 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2016-03-03 13:30 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-19 17:02 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz