Urząd Miejski w Opocznie

Wycenę nieruchomości w 2013 r

Nasz znak:RMiZP 271. 32  .2013
Numer postępowania 10/2013
Opoczno, dnia 2013-03-28 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Opoczno,  26 - 300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 07.03.2013r. o godz. 11.15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na : „ Wycenę nieruchomości w 2013 r. 

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że  w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  została wybrana oferta nr 9  złożona  przez  firmę:APD Nieruchomości , Agata Pakulska- Daszkowska ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 42B lok.63, 93-277 Łódź,  która otrzymała największą ilość punktów  tj. 100   i  jest najkorzystniejszą dla zamawiającego.


Data wytworzenia: 2013-03-13 13:36 Autor: Badura Dariusz Data publikacji: 2013-03-13 13:36 Osoba udostępniająca na stronie: Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji: 2016-03-04 Osoba modyfikująca: Dorota Skwierczyńska Madej
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2016-03-03 13:29 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2016-03-03 13:29 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-19 17:02 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz