Urząd Miejski w Opocznie

Dostawa materiałów typu piasek, żwir, szlaka wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na wskazaną przez Zamawiającego budowę na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2013-2014

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Gmina Opoczno, 26-300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 19.02.2013r. o godz. 11.15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów typu piasek, żwir, szlaka wraz z załadunkiem, transportem i rozładunkiem na wskazaną przez Zamawiającego budowę na terenie miasta i gminy Opoczno w latach 2013-2014
Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę z najniższą ceną złożył Wykonawca oferty nr 4 tj. AGROBAR Barbara Stępień Sitowa 51, 26-300 Opoczno, która uzyskała największą ilość punktów tj. 100 .

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2013-03-12 13:37 Autor: Beata Tworek Data publikacji: 2013-02-11 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji: 2016-03-04 Osoba modyfikująca: Dorota Skwierczyńska Madej
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2016-03-03 13:29 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2016-03-03 13:29 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-19 17:02 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz