Urząd Miejski w Opocznie

Dostawa materiałów kamiennych w 2013 roku

Nasz znak: RMiZP 271. 36 .2013

Numer postępowania 12/2013
Opoczno, dnia 2013-04-23

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Gmina Opoczno,  26 - 300 Opoczno, ul. Staromiejska 6 informuje, że w dniu 19.04.2013r. o godz. 11.15 odbyło się otwarcie ofert w trybie przetargu nieograniczonego na : „ DOSTAWĘ  MATERIAŁÓW KAMIENNYCH NA POTRZEBY BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA DRÓG W GMINIE OPOCZNO w 2013 r.”

Na podstawie art. 92 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ofertę z najniższymi cenami jednostkowymi  złożyła  firma składająca ofertę nr 6 : PPUH BUD-TRANS Krzysztof Rzeźnik , ul. Starzyńskiego 17, 26-300  Opoczno,  która otrzymała największą ilość punktów  tj. 100  i  jest najkorzystniejszą dla zamawiającego.

Pozostałe oferty , które podlegały ocenie ;

NUMER OFERTY

WYKONAWCA

PUNKTACJA

1

 Kruszywosort    Przedsiębiorstwo Handlowo- Usługowe,  Wiktor Siadaczka, Łukasz Siadaczka, ul. Marglowa 83, 26-600 Radom

 

 

 pkt. 88,91

2

P.H.U. „DAW-TRANS” Sławomir Podstawka, Kostomłoty  Drugie , ul. Bugajska 77,  26-085 Miedziana Góra

 

 pkt. 86,86

3

 ADAMS – TRANS, Przemysław Adamczyk, Maków, ul. Sporna 8, 26-640  Skaryszew

 

pkt. 76,29

        4

P.H.U. „PRZEMTRANS” , Przemysław Wcisły Marzenin, ul. Cicha 3, 98-160  Sędziejowice

 

pkt. 75,84

5

Usługi Transportowe ,   NIK-WAN Aneta Firlej,  ul. Posłów Greckich 4/21, 26-600 Radom

 

pkt. 95,99

7

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe, STE-TRANS  Zbigniew Stępień,   Kraszków 45, 26-300 Opoczno

pkt.93,70


Data wytworzenia: 2013-04-11 14:00 Autor: Barbara Mlonka Data publikacji: 2013-04-11 14:00 Osoba udostępniająca na stronie: Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji: 2016-03-04 Osoba modyfikująca: Dorota Skwierczyńska Madej
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2016-03-03 13:29 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2016-03-03 13:29 Osoba udostępniająca na stronie : Badura Dariusz Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-19 17:02 Osoba modyfikująca : Badura Dariusz