Urząd Miejski w Opocznie

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Partyzantów, Ceramicznej, Przemysłowej oraz przedłużenia ulicy Brzozowej w Opocznie

 • pdf Uchwała mpzp_Opoczno_Przemysłowa_Partyzantów_2023_12.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Przemysłowej, Ceramicznej, Partyzantów oraz przedłużenia ulicy Brzozowej - uchwała (drugie ponowne wyłożenie)
 • pdf Rysunek planu_Opoczno_Przemysłowa_Partyzantów_2023_12.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Przemysłowej, Ceramicznej, Partyzantów oraz przedłużenia ulicy Brzozowej - rysunek (drugie ponowne wyłożenie)
 • pdf Uzasadnienie mpzp_Opoczno_Przemysłowa_Partyzantów_2023_12.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Przemysłowej, Ceramicznej, Partyzantów oraz przedłużenia ulicy Brzozowej - uzasadnienie (drugie ponowne wyłożenie)
 • pdf POŚ mpzp_Opoczno_Przemysłowa_Ceramiczna_2023_12.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Przemysłowej, Ceramicznej, Partyzantów oraz przedłużenia ulicy Brzozowej - prognoza oddziaływania na środowisko (drugie ponowne wyłożenie)
 • pdf Obwieszczenie o 2 ponownym wyłożeniu planu_Opoczno_Przemysłowa_Partyzantów.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o drugim ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Przemysłowej, Ceramicznej, Partyzantów oraz przedłużenia ulicy Brzozowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • pdf Uchwała mpzp_Opoczno_Ceramiczna_Partyzantów.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Przemysłowej, Ceramicznej, Partyzantów oraz przedłużenia ulicy Brzozowej - uchwała (ponowne wyłożenie)
 • pdf Rysunek planu_Opoczno_Ceramiczna_Partyzantów.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Przemysłowej, Ceramicznej, Partyzantów oraz przedłużenia ulicy Brzozowej - rysunek (ponowne wyłożenie)
 • pdf Uzasadnienie mpzp_Opoczno_Przemysłowa_Partyzantów.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Przemysłowej, Ceramicznej, Partyzantów oraz przedłużenia ulicy Brzozowej - uzasadnienie (ponowne wyłożenie)
 • pdf POŚ_MPZP_Opoczno_Przemysłowa_Ceramiczna.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Przemysłowej, Ceramicznej, Partyzantów oraz przedłużenia ulicy Brzozowej - prognoza oddziaływania na środowisko (ponowne wyłożenie)
 • pdf Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Przemysłowej, Ceramicznej, Partyzantów oraz przedłużenia ulicy Brzozowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • pdf Uchwała_Opoczno_Przemysłowa_Partyzantów.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Przemysłowej, Ceramicznej, Partyzantów oraz przedłużenia ulicy Brzozowej - uchwała
 • pdf Rysunek planu_Opoczno_Przemysłowa_Partyzantów.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Przemysłowej, Ceramicznej, Partyzantów oraz przedłużenia ulicy Brzozowej - rysunek
 • pdf Uzasadnienie_Opoczno_Przemysłowa_Partyzantów.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Przemysłowej, Ceramicznej, Partyzantów oraz przedłużenia ulicy Brzozowej - uzasadnienie
 • pdf POŚ_mpzp_Opoczno_Przemysłowa_Partyzantów.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Przemysłowej, Ceramicznej, Partyzantów oraz przedłużenia ulicy Brzozowej - prognoza oddziaływania na środowisko
 • pdf Obwieszczenie o wyłożeniu.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Przemysłowej, Ceramicznej, Partyzantów oraz przedłużenia ulicy Brzozowej wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • pdf Obwieszczenie o przystąpieniu.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Partyzantów, Ceramicznej, Przemysłowej oraz przedłużenia ulicy Brzozowej oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 • pdf Uchwała Nr XXIII/254/2020.pdf - Uchwała Nr XXIII/254/2020 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 września 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru miasta Opoczna położonego w rejonie ulic Partyzantów, Ceramicznej, Przemysłowej oraz przedłużenia ulicy Brzozowej.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym

 • pdf Uchwała_Opoczno_os Milenijne.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym - uchwała (ponowne wyłożenie)
 • pdf Rysunek planu_Opoczno_os Milenijne.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym - rysunek (ponowne wyłożenie)
 • pdf Uzasadnienie_Opoczno_os Milenijne.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym - uzasadnienie (ponowne wyłożenie)
 • pdf PONŚ mpzp_Opoczno_Osiedle Milenijne.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym - prognoza oddziaływania na środowisko (ponowne wyłożenie)
 • pdf Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu.pdf - Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • pdf Uchwała mpzp_Opoczno_Osiedle Milenijne.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym - uchwała
 • pdf Rysunek planu_Opoczno_Osiedle Milenijne.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym - rysunek
 • pdf Uzasadnienie mpzp_Opoczno_Osiedle Milenijne.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym - uzasadnienie
 • pdf PONŚ mpzp_Opoczno_Osiedle Milenijne.pdf - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym - prognoza oddziaływania na środowisko
 • pdf obwieszczenie o wyłożeniu planu_Opoczno_os Milenijne.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 • pdf Obwieszczenie o przystąpieniu.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia dla planu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
 • pdf Uchwała XXXI/334/2021.pdf - Uchwała Nr XXXI/334/2021 Rady Miejskiej w Opocznie z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Opoczna na osiedlu Milenijnym
 • pdf Załącznik do uchwały.pdf - Załącznik do uchwały nr XXXI/334/2021
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2003-07-01 14:55 Autor : Badura Dariusz Data publikacji : 2003-07-01 14:55 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2024-01-30 12:38 Osoba modyfikująca : Klaudyna Mastalerz