Urząd Miejski w Opocznie
 • pdf Komunikat.pdf - Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 stycznia 2017 r. o podaniu do publicznej wiadomości informację o terminie złożenia oraz miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie.
 • pdf Obwieszczenie 16.01.2017.pdf - Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 16 stycznia 2017 r. o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie przeprowadzonych w dniu 15 stycznia 2017 r.
 • pdf Wybory.pdf - Protokół z wyborów uzupełniających
 • pdf Wybory_2.pdf - Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym nr 15, utworzonym dla wyboru Rady Miejskiej w Opocznie sporządzone dnia 15 stycznia 2017 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Opocznie

Informacja OKW

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Opocznie Okręg wyborczy nr 15 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 19 - zarządzone na dzień 15 styczeń 2017r

 • pdf Uchwała_Nr_4.pdf - Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 21 grudnia 2016 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborachuzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie informacji o numerze i granicy obwodu głosowania i siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Uchwała_Nr_3.pdf - Uchwała Nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf inf_mkw.pdf - INFORMACJA MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OPOCZNIE Z DNIA 7 GRUDNIA 2016 r. o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Opocznie w wyborach uzupełniających w okręgu nr 15, zarządzonych na dzień 15 stycznia 2017 r.
 • pdf Komunikat.pdf - Komunikat Burmistrza Opoczna z dnia 5 grudnia 2016 r. o dodatkowym naborze kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 19 w Opocznie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie, zarządzonych na dzień 15 stycznia 2017 r.
 • pdf Harmonogram.pdf - Harmonogram dyżurów Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Skład.pdf - Skład Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Postanowienie_21.11.20116.pdf - Postanowienie Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 3 listopada 2016 roku w sprawie podania do publicznej wiadomości informację o okręgu numer 15 w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie, zarządzonych na dzień 15 stycznia 2017 r. , liczbie wybieranych radnych oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
 • pdf Komunikat_24.10.2016.pdf - Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Tryb. z dn. 24.10.2016 r. w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej

========================================================================================================

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Opocznie Okręg wyborczy nr 10 Obwodowa Komisja Wyborcza nr 14 - zarządzone na dzień 2 październik 2016r

 • pdf obwieszczenie.pdf - OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIMz dnia 3 października 2016 r.o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie przeprowadzonych w dniu 2 października 2016 r.

Wyniki głosowania w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf protokol_mkw.pdf - Protokół z wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie sporządzony dnia 2 października 2016r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Opocznie
 • pdf protokol_obwod.pdf - Protokół wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na Radnego
 • pdf zestawienie.pdf - Zestawienie wyników głosowania w okręgu wyborczym

Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Opocznie

 • pdf komunikat.pdf - KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 3 października 2016 r. Komisarz Wyborczy w Piotrkowie Trybunalskim podaje do publicznej wiadomości informację o terminie złożenia oraz miejscu, czasie i sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych o przychodach, wydatkach i zobowiązaniach finansowych komitetów wyborczych, uczestniczących w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie, przeprowadzonych w dniu 2 października 2016 r.
 • pdf uchwala.pdf - Uchwała Nr 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 8 września 2016 r. w sprawie powołania obwodowej komisji wyborczej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie w okręgu Nr 10, zarządzonych na dzień 2 października 2016 r.
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 8 września 2016 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji o numerze i granicy obwodu głosowania i siedzibie obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Nr_3_MKW.pdf - Uchwała nr 3 Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie przyznania numerów zarejestrowanym listom kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Opocznie w wyborach uzupełniających w okręgu Nr 10 zarządzonych na dzień 2 października 2016 r.
 • pdf komunikat.pdf - Komunikat Burmistrza Opoczna z dnia 26 sierpnia 2016 r. o dodatkowym naborze kandydatów na członków Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 14 w Opocznie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie, zarządzonych na dzień 2 października 2016 r.
 • pdf Informacja.pdf - Informacja Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie z dnia 24 sierpnia 2016 r.o terminie losowania numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Opocznie w wyborach uzupełniających w okręgu nr 10, zarządzonych nadzień 2 października 2016 r.
 • pdf Komunikat.pdf - 24.08.2016 r. - Komunikat Burmistrza Opoczna
 • pdf sklad_MKW.pdf - SKŁAD Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie w okręgu Nr 10, zarządzonych na dzień 2 października 2016 roku
 • pdf postanowienie_komisarz.pdf - POSTANOWIENIE Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 8 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie w okręgu wyborczym Nr 10, zarządzonych na dzień 2 października 2016 r.
 • pdf Komunikat_25.07.2016.pdf - Komunikat Komisarza Wyborczego z dnia 25 lipca 2016 r. o dodatkowym naborze kandydatów do Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Wykaz.pdf - Wykaz komitetów wyborczych, które złożyły zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego, w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Obwieszczenie.pdf - Obwieszczenie Burmistrza Opoczna z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie podziału Gminy Opoczno na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym - podaje się do publicznej wiadomości informację o okręgu numer 10 w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie, zarządzonych na dzień 2 października 2016 r., liczbie wybieranych radnych oraz wyznaczonej siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej
 • pdf Nr_167_2016.pdf - Zarządzenie Nr 167/2016 Wojewody Łódzkiego z dnia 12 lipca 2016 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Opocznie
 • pdf Komunikat_14.07.2016.pdf - Komunikat Komisarza Wyborczego w Piotrkowie Trybunalskim w sprawie miejsca i czasu przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych oraz zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2016-07-14 12:00 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2016-07-14 12:00 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2017-06-13 09:26 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński