Urząd Miejski w Opocznie
  • pdf Nr_40_2023.pdf - Postanowienie nr 40/2023 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 28 kwietnia 2023 r.zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
  • pdf Nr_41_2023.pdf - Postanowienie nr 40/2023 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie dostosowania opisu granic okręgów wyborczych Gminy Opoczno do stanu faktycznego
  • pdf Nr_49_2023.pdf - Postanowienie nr 49/2023 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania
  • pdf Nr_58_2023.pdf - Postanowienie nr 58/2023 Komisarza Wyborczego w Skierniewicach II z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Opoczno na stałe obwody głosowania
Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2023-05-12 14:20 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2023-05-12 14:20 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2023-05-31 09:17 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński