Urząd Miejski w Opocznie

Uchwały Rady Miejskiej podjęte na XXVI sesji w dniu 27.12.2012 roku

  • pdf Nr_XXVI_235_12.pdf - w sprawie zmian w budżecie Gminy Opoczno na rok 2012
  • pdf Nr_XXVI_236_12.pdf - w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opoczno na lata 2013-2029
  • pdf Nr_XXVI_237_12.pdf - w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opoczno na rok 201
  • pdf Nr_XXVI_238_12.pdf - zmieniającą Uchwałę Nr XIII/121/11 z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Opoczna, określenia wysokości opłat i sposobu ich pobierania
  • pdf Nr_XXVI_239_12.pdf - w sprawie rozpatrzenia skargi Janiny Podlewskiej z dnia 28 listopada 2012 r.
  • pdf Nr_XXVI_240_12.pdf - w sprawie rozpatrzenia wniosku Pana Kazimierza Podlewskiego z dnia 30 listopada 2012 r.
  • pdf Nr_XXVI_241_12.pdf - w sprawie zatwierdzenia planów pracy Rady Miejskiej i komisji na rok 2013
  • pdf Nr_XXVI_242_12.pdf - w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej oraz ustalenia regulaminu głosowania nad odwołaniem radnego z funkcji Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie
  • pdf Nr_XXVI_243_12.pdf - w sprawie odwołania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opocznie

Protokoły

Podmiot udostępniający informacje: Urząd Miejski w Opocznie Data stworzenia : 2013-03-08 12:54 Autor : Włodzimierz Wroński Data publikacji : 2013-03-08 12:54 Osoba udostępniająca na stronie : Włodzimierz Wroński Data ostatniej modyfikacji : 2016-01-15 11:34 Osoba modyfikująca : Włodzimierz Wroński